Šis tiesas lēmums pārbaudīs, vai Latvijas valstī vēl ir reliģijas brīvība
Draudze “Kristus pasaulei” un tās mācītājs Mārcis Jencītis ir iesnieguši Administratīvajā tiesā prasību par MK rīkojuma Nr. 720 punkta atcelšanu, kurā aizliedz nev@kcinētām personām piedalīties dievkalpojumos. Tiesa ir pieņēmusi prasības pieteikumu un nozīmējusi Ministru kabinetu par atbildētāju. Nākamais tiesas lēmums būs pieejams 6.janvārī, bet draudze iesniegs lūgumu, lai tiesa pieņemtu lēmumu līdz Ziemassvētkiem, lai šos svētkus dievkalpojumā varētu piedzīvot pilnīgi visi.
Ārkārtējās situācijas laikā no 15.novembra valdība ir aizliegusi ne vien nev@kcinētiem cilvēkiem piedalīties dievkalpojumos, bet arī neļauj veidot dievkalpojuma translācijas un ierakstus. Šis tiesas lēmums pārbaudīs, vai Latvijas valstī reliģijas brīvība kā viena no fundamentālām cilvēktiesībām tiek ievērota un vai tiešām Satversmē noteiktā valsts un baznīcas atdalītība no valsts puses tiks ievērota.