Mums patīk čīkstēt, mums patīk vainot krīzi Latvijā, mums patīk vainot savus vecākus bērnībā,|
ka viņi mums nav pievērsuši vajadzīgo uzmanību. Mums patīk teikt, ka esam nolādēti un ka tāpēc mēs esam tādi, kādi esam un nevaram izdarīt to, ko grib Dievs, nespējam kalpot, nespējam būt laimīgi, un tādi, kurus Dievs var lietot.

 

„Sliņķi un nejēgas, strādīgie un prātīgie,” – tā savu svētrunu 18. decembra dievkalpojumā nosauc draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis.

 

Es gāju gar sliņķa tīrumu un gar nejēgas vīna dārzu, un redzi, tur auga vienīgi nātres, vīna dārzs bija pilns dadžu, un akmeņu iežogojums ap to bija sabrucis. Kad es to redzēju, es to ņēmu pie sirds, liku vērā, nolūkojos uz to un mācījos no tā, tu gribi drusku gulēt un vēl drusku pasnaust, un drusku salikt rokas, lai atpūstos! Bet tad tev tava nabadzība pienāks ātriem soļiem kā ceļiniece un tavs trūkums kā bruņots vīrs. Salamana pamācības 24:30 – 34

 

Dievs norāda uz tevi un uz mani, un saka: „Ja tu gribi gulēt un negribi strādāt, tavs mūris ir sabrucis un tava alga ir nātres un dadži”.

 

„Kas tu īsti esi? Sliņķis un nejēga, vai strādīgais un prātīgais?” – šādu jautājumu klātesošajiem uzdod mācītājs.

 

„Ir triju veidu cilvēki,” – viņš turpina un dod raksturojumu katrai kategorijai:

 

Sliņķis: Cilvēkam ir pareiza vīzija, taču viņš nepieliek visus spēkus, lai īstenotu to. Cilvēks zina, kāda ir vīzija, kā to panākt. Viņš zina, kādi soļi jāsper, lai būtu panākumi. Viņam ir mērķi, konkrēti uzdevumi, bet viņš nepieliek simtprocentīgi savas pūles, lai tos īstenotu, viņš nav no visas sirds tam nodevies. Rezultātā nav rezultāta. Tas var attiekties gan uz tavu personīgo dzīvi, gan uz kalpošanu, gan uz visu draudzi kopumā. Gribi pasnaust un redzi, ka nav nekāda rezultāta.

 

Nejēga: Cilvēks, kas strādā kā uzvilkts vilciņš, taču viņam nav pareizas vīzijas. Iespējams, ka šis cilvēks ir salasījies grāmatas par atmodu, sauc pēc tās un strādā kā traks, bet viņš strādā nepareizi. Viņš nedara tā, kā grib Dievs. Rezultāta nav un atmodas nav.

 

Sliņķis un nejēga: Cilvēks, kuram nav ne vīzijas, ne darbu. Viņam nav ne mērķu, ne konkrētas mācības – viņam galvā ir haoss, jeb „putra”, nav nekādas skaidrības un konkrētības. Tā ir smagākā kategorija. Es ticu, ka mūsu draudzē nav neviena  cilvēka, kurš būtu pieskaitāms pie šīs kategorijas, jo vīzija G12 ir tik vienkārša, un par to te tiek runāts tik daudz, ka pat bērnam tā ir skaidra.

 

Vīzija + darbs = rezultāts. Svarīga ir vīzija no Dieva, mērķi un uzdevumi, pareiza stratēģija, kā gūt panākumus visās dzīves sfērās, ģimenē, kalpošanā, grupiņā, finansēs un citur. Dieva vārds saka, ka mēs esam galva, nevis aste. „Tad kāpēc mēs dzīvojam kā astes?” – jautā mācītājs. „Mums ir vīzija no Dieva, bet vīzija G12 nav kaut kāds vienkāršs burts un cipars – tā ir vīzija no Dieva, kura ietver sevī personīgas attiecības ar Dievu. Tā ir pareiza vīzija, kura liek strādāt, virzīties uz priekšu un nest augļus.” tā skaidro mācītājs.

 

Tālāk mācītājs savā svētrunā ar skaitļiem ilustrē draudzes izaugsmi aizvadītā gada laikā. „Mēs esam dubultojušies!” – viņš saka. „Zini kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam strādīgie un prātīgie. Pareiza vīzija, pareiza stratēģija pluss simtprocentīga nodošanās jeb darbs ir pamatā tam, ka draudze gada laikā dubultojas. Un ne tikai dubultojas, bet arī veido mācekļus, kuri sapņo par to, ka paši kļūs par līderiem, atvērs savas grupiņas un cels cilvēkus,” tā klātesošos iepriecina mācītājs.

 

Un es turpināju un jautāju eņģelim, kas ar mani runāja: mans kungs, kāda tam visam nozīme? Tad eņģelis, kas ar mani runāja deva man šādu atbildi: tātad tu tiešām nezini, kāda tam nozīme? Es sacīju: nē, mans kungs! Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu: tā skan Tā Kunga vārds Zerubabelam: ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Tas Kungs Cebaots. Caharijas 4:4-6

 

 

Caharijas grāmatas 4. nodaļā Izraēls ir atgriezies no savas trimdas Bābelē. Persijas ķēniņš Dārijs Pirmais lika atjaunot templi. Templis ir Dieva draudze. Templis esam mēs – svēts nams Dievam. Arī visi kristieši kopumā visā pasaulē ir Dieva templis. Vēl Dieva templis simbolizē Dieva klātbūtni. Kad Caharija pravieto šo pravietojumu, kopš Dārija pavēles izdošanas bija pagājuši sešpadsmit gadi un templis vēl nebija uzcelts. Iedzīvotāji cēla savas mājas tāpat kā atmodas sākumā Latvijā, kad sabruka Krievijas impērija. Tad daudzi pie mums Latvijā ņēma kredītus, cēla mājas un tagad ar šausmīgām grūtībām tos atmaksā. „Bet Dieva vārds saka: „Uzcel vispirms Dievam namu, un tad cel sev namu!” Lūk, kāpēc mēs esam tādā bedrē. Tas neattiecas tikai uz valsti kopumā, tas attiecas uz katru kristieti, uz katru no mums. Uzcel vispirms Dievam savu templi un tikai tad domā par otršķirīgām lietām”, saka mācītājs.

 

Sālamana pamācībās ir teikts, vispirms apstrādā savu tīrumu un tad cel namu. Tīrums dos ienākumus, par kuriem tu varēsi celt namu. Bet uzcel Dievam namu vispirms – izveido savu lūgšanu kambari, uzlabo savu raksturu, uzcel savu grupiņu. Sāc pats regulāri apmeklēt mājas grupu, dievkalpojumus, sakrāj naudu un aizbrauc uz inkaunteru, satikšanos ar Dievu. Uzcel no sevis paša Dievam namu un tad pērc, kad Dievs tev dos, par ko pirkt. Neviens nesaka, ka tas ir viegli, bet kurš ir teicis, ka kristietība ir viegla? Ir tikai šaurais ceļš, šauri ir vārti, kas ved uz dzīvību.

 

Tātad templis nebija uzcelts un Caharija pravieto. Pravietojuma rezultātā sāk celt templi. Dievs Caharijam rāda vīziju; svečturi ar septiņām lampiņām, kuram abās pusēs ir olīvkoki – eļļas koki. Un virs lampiņām ir eļļas trauki, kuri ar caurulītēm ir savienoti ar lampiņām. Šis svečturis nozīmē Dieva namu, un mēs esam Dieva nams. Katrs šis lukturītis varētu būt tu, bet viss kopumā nozīmē –  Dieva draudze. Eļļas koki nozīmē līderus, kuri vadīja tempļa atjaunošanas darbu: Jozua un Zerubābels. Tā ir pareizā un vienīgā vīzija no Dieva, kā celt draudzi: sākt ar sevi un pēc tam grupu un draudzi. Eļļa, kas plūst pa šīm caurulītēm nozīmē Svētā Gara spēku, dziedināšanu, atbrīvošanu, finansiāla izlaušanos. Eļļa apzīmē dzīvību, bet pāri visam ir Dievs, kurš ir devis vīziju līderiem, kuri savukārt to nodod draudzei. Kad templi atjaunoja, tur bija struktūra, tur bija kārtība. Caurulītes ir struktūra – veids, kā katram strādāt savā vietā. „Draudze var pastāvēt tikai tad, ja ir līderi, caur kuriem plūst Svētā Gara spēks.” skaidro mācītājs un turpina ar lūgšanu:

 

Svētais Gars, Tu mums esi vajadzīgs, mums ir vajadzīgs Tavs spēks. Mēs paši nespējam nenieka, mums esi vajadzīgs Tu, ka Tu vari plūst caur mums un mūsos, atnes pārmaiņas. Lai līst Tavs lietus, veldzē manu dvēseli, manu garu, man ir vajadzīgs Tavs spēks!

 

„Eļļu izmantoja ēdiena gatavošanai, kosmētikā, medicīnā, izmantoja upurēšanai, ķēniņa iecelšanai, tirdzniecības darījumos. Šī eļļa ietver visas tavas vajadzības. Dievs apsola apmierināt visas tavas vajadzības,” – turpina mācītājs, apstiprinot to ar Dieva vārdu:

 

Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū. Filipiešiem 4:19

 

„Dieva vārds saka, lai dzenamies vispirms pēc Debesu valstības, un pārējās lietas mums tiks piemestas. Dievs mūs apgādā ar visu. Viņš ir tik labs, ka nav vārdu, lai izteiktu, cik Viņš ir Liels, Varens un Labs. Lai mēs lietotu vispilnīgākos vārdus, mēs nekad nespētu aprakstīt Dievu, kāds Viņš ir. Dievs par tevi rūpējas, un, ja nerūpējas, tad tu esi vai nu sliņķis, vai nejēga!” tā mācītājs.

 

„Eļļa simbolizē: prieks, svētki, godības, svinības, gods, gaisma, veselība, panākumi. Eļļas trūkums nozīmē : tumsa, skumjas un dzīvības trūkums.” turpina mācītājs.

 

Septiņas dzīvībai nepieciešamās lietas, lai tevī varētu darboties Dieva spēks:

 

1. Jēzus asinis, lai šķīstītu tevi no visiem grēkiem – jaunpiedzimšana;

2. Kvalitatīvs un kvantitatīvs lūgšanu kambaris;

3. Tev ir vajadzīgs savs līderis;

4. Grupiņa un dievkalpojumi;

5. Vīzija;

6. Svēta dzīve;

7. Virzīšanās pa panākumu kāpnēm (aizsniegt, nostiprināt, apmācīt, izsūtīt) jeb kalpošana.

 

Esi čakls un gudrs, nost ar nejēgām un nost ar sliņķiem!

 

Malahijas grāmatā ir runa par 515. gadu – pieci gadi bija pagājuši, kopš Caharija pravietoja, izskaidroja vīziju, cilvēki strādāja un templis tika uzcelts. Izraēls sāka plaukt un zelt. Pēc tam, protams, atkal bija nepilnības, atkal bija sliņķi. Tauta atkal grēkoja.

 

Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu, kā jūs Mani krāpjat? Jūs tad sakāt: kā tad mēs Tevi krāpjam? – ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Malahija 3:8

 

Te nav runa tikai par finansēm. Finanses ir tikai viena joma, kuru mēs uzticam Dievam un varam būt uzticami Dievam.

 

Tādēļ jau jūs esat nolādēti, tā, ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu Mani krāpjat! Malahija 3:9

 

Es gāju gar sliņķa tīrumu un gar nejēgas vīna dārzu, un redzi, tur auga vienīgi nātres, vīna dārzs bija pilns dadžu, un akmeņu iežogojums ap to bija sabrucis. Sālamana 24:30 – 31

 

Sabrucis žogs un dadži un nātres. „Tādi nu reizēm ir cilvēki, bez svētības, bez apsardzības, kā sabrukušas sienas!” saka mācītājs.

 

Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība. Malahija 3:10

 

Uzceliet vispirms Dievam namu! „Uztici visu sevi, ar visu sevi, kas tu esi: savu personīgo laiku, visu, kas tev ir – pilnā mērā. Cel vispirms Dievam namu arī ar savām finansēm. Arī ar desmito tiesu – pilnā mērā, ar to, ko tu saņem pirms nodokļu nomaksas. Te nav runa par naudu – es neprasu un neprasīšu no tevis naudu, bet es vienmēr runāšu patiesību. Dzirdi, tev nav jāziedo, tev nav jādod pilnā mērā desmitā tiesa un jānododas Dievam simtprocentīgi, bet tu vari palikt nejēga un sliņķis, un iet pazušanā. Bet es tev saku, neesi nejēga, esi strādīgs, esi gudrs, dod pilnā mērā Dievam, kas Dievam pienākas – savu laiku, savas finanses, visu sevi un tas atnesīs rezultātu – eļļa plūdīs: mēs ne tikai dubultosimies, bet trīskāršosimies un četrkāršosimies.” klātesošos aicina mācītājs.

 

Pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums! Un Es padzīšu, jums palīdzēdams, rijīgo postītāja kukaini no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka Tas Kungs Cebaots, lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnai zemei būt, saka Tas Kungs Cebaots. Malahija 3:10–12

 

Dievs runā patiesību. Un nav svarīgi tev tas patīk vai nē, bet tā ir patiesība. Tas nav viegli  – neviens nav teicis, ka kristietība ir viegla.

 

Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka Viņš ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav Viņā. Katrs, kas paliek Viņā, negrēko; katrs, kas grēko, nav Viņu redzējis, nedz Viņu atzinis. Bērni, lai neviens jūs nemaldina: kas dara taisnību, ir taisns, tā kā Viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus. Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. 1.Jāņa 3:4–9

 

Tas, kuram Dievs piedod, negrēko. Un, ja tu grēko un nejūti pat sirdsapziņas pārmetumus, tu neesi glābts. Nožēlo grēkus un pieņem Jēzu kā savu Glābēju, neej uz elli! Esi glābts!” dievkalpojuma izskaņā aicina mācītājs.

 

Neesi sliņķis un nejēga, esi prātīgs un strādīgs!
Iztirzājumu sagatavoja Nora Lapiņa