Šo sestdien, 18. februārī draudzē „Kristus pasaulei” būs dziedināšanas dievkalpojums.
Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs Mārcis Jencītis.

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jesajas 53:5

Pagājušajā gadā notika vairāki dziedināšanas dievkalpojumi, tai skaitā īpašs dievkalpojums artrīta slimniekiem. Ļoti daudz cilvēku šajos dievkalpojumos ir piedzīvojuši savus dziedināšanas brīnumus no Dieva. Lūk, dažas liecības:

Anatolijs: Pagājušajā ziemā es gandrīz vairs neko neredzēju. Man viss dubultojās. Dzirdēju reklāmu par dziedināšanas dievkalpojumu. Atnācu, par mani aizlūdza un teica, ka man jābrauc uz inkaunteru. Pēc inkauntera redze man ir daudz labāka. Arī ar locītavām man ir labāk un mugura nesāp. Dzīve man tagad sāk patikt. Es ticu, ka Jēzus darbojas vēl arvien!

Elīna: Ārsts bija pateicis, ka man ir paaugstināts skābes līmenis kuņģī. Sāpēja vēders, vēmu pēc ēšanas, mocījos naktīs. Tagad esmu no tā brīva! Jēzus ir mans Ārsts!

Elizabetei bija sapnis dejot baletu. Taču iedzimta potīšu deformācija neļāva viņai šo sapni īstenot. Viena potīte bija augstāk par otru un kājas ļoti ātri nogura. Braucām uz sanatoriju, bet bez rezultātiem. Bijām jau atmetuši pēdējās cerības, tomēr devāmies uz dziedināšanas dievkalpojumiem. Katru reizi mācītājs lūdza par mums. Elizabetes kāju stāvoklis strauji uzlabojās. Pašlaik viņa mācās baleta skolā. Elizabetes sapnis piepildās!

Skaidrīte: Man bija astma jau no bērnības. Ejot bija aizdusa, bet pēc aizlūgšanas elpošana kļuva pilnīgi brīva! Dievs ir mana veselība! Slava Dievam!”

Dievs ir tas, kas dziedina, un ne mācītājs savā spēkā vai viņa komanda, bet Dievs darbojas caur viņiem. Tāpēc, uzliekot rokas un lūdzot par cilvēku, Dievs dziedina.

Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Mateja 10:1

Dievs ir labs un žēlsirdīgs un Viņš grib, lai cilvēku bērni ir brīvi no slimībām un lāstiem, jo tās mums dzīvē neko labu nevar dot un tās traucē slavēt Dievu, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un būt laimīgam:

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Mateja 11:28

Ne tikai fiziskām kaitēm, arī garīgām un dvēseliskām sāpēm ir jātop dziedinātām. Lāstu varām ir jātop salauztām, ļauno garu ietekme ir jāuzvar mūsu dzīvēs un tiem ir jātiek padzītiem, kā tas teikts Dieva vārdā:

Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Efeziešiem 6:12

Dievkalpojumā mācītājs arī stāstīs, kāpēc rodas slimības un lāsti, kā mums ir jādzīvo pēc tam, kad būsim savu dziedināšanu saņēmuši, lai šīs slimības vairs nekad neatgrieztos mūsu dzīvēs! Kalpos ar aizlūgšanām īpaši sagatavota kalpotāju komanda. Nāc un saņem savu brīnumu no Dieva, Kurš ir ļoti labs un mīl Tevi!

Dievkalpojums notiks sestdien, 18. februārī, augstceltnē Akadēmijas laukumā 1 (Zinātņu akadēmijā) pulksten 14:00. Esi mīļi gaidīts!

Lāsma Skudra.