„Tad nu Kungs, skaties uz viņu draudiem un dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu,
Savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi Tava svētā kalpa Jēzus vārdā”. Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Apustuļu darbi 4:29-30

Vasaras sākumā kādā no līderu komandas sapulcēm mācītājs Mārcis Jencītis izteica interesantu priekšlikumu: draudzes līderiem, mājas grupu vadītājiem ir jāiziet atkārtots inkaunters! Šo ierosinājumu visi uzņēma ar patiesu prieku un gandarījumu. Draudzē „Kristus pasaulei” nav iespējams ne iesakņoties, ne kalpot, ja grib aprobežoties tikai ar dievkalpojumu apmeklēšanu sestdienās vai svētdienās vien. Vīzija G12 prasa sevis aizliegšanu un visas savas dzīves nodošanu un veltīšanu tam, lai darītu par Kristus mācekļiem visus ļaudis, tā, kā Jēzus to pavēlēja. Kalpojot saviem tuvākajiem cilvēkiem ģimenēs, darba vietās un mājas grupās, līderiem nākas nest šo cilvēku problēmas, uzklausīt visdažādākos dzīvesstāstus un saskarties arī ar dažādām nepatīkamām lietām. Ar mūsu pašu cilvēcīgajiem spēkiem, gudrību un varēšanu nav iespējams uzcelt ne draudzi, ne mājas grupu, ne arī izmainīt atsevišķus cilvēkus. Ir nepieciešama jauna spēka porcija no Dieva! Īpaši svarīgi tas ir tiem, kas draudzē ir un kalpo jau vairākus gadus, tātad – draudzes līderiem. Kad pirmais entuziasma un sajūsmas vilnis ir pāri, ir no jauna nepieciešams Dieva spēks, lai nepārdegtu, lai pastāvētu, turpinātu un ietu līdz galam. Jo mēs esam tie, kas esam cieši nolēmuši iet ar Kristu līdz galam!

Draudzes „Kristus pasaulei” inkaunters līderiem notika 30. augustā, netālu no Ķekavas viesu namā „100% atpūta”. Šis pasākums atšķīrās no tiem triju dienu inkaunteriem, ko draudze jau gadu rīko „Purgaiļos” netālu no Smiltenes. Mācītājs Mārcis Jencītis bija saņēmis vairākas īpašas tēmas no Dieva tieši šim inkaunteram un tās sludināja. „Personīgas attiecības ar Dievu”, – pirmā tēma. Lieta, kas ir pamatā visam. „Mēs nedzīvojam no īpašām sajūtām vai no vienas konferences līdz otrai. Mēs dzīvojam no attiecībām ar mūsu Kungu!” – saka mācītājs. Ja mēs Dievu nejūtam, neredzam un nedzirdam ar saviem maņu orgāniem, kā tad mēs varam zināt, ka mūs ar Viņu vieno attiecības? Mēs redzam Dievu atklājamies Viņa vārdā – Bībelē, mēs varam saskatīt Dievu tajos cilvēkos, kas Viņam kalpo un ir nodevušies. Mēs varam redzēt Dievu pēc augļiem mūsu dzīvēs, kas paliek!

Nākamā tēma – „Par ko es cīnos?” Laikam ikvienam kristietim un īpaši kalpotājam reizi pa reizei būtu jāuzdod sev šis jautājums. „Es cīnos, lai Dieva griba notiek gan pie manis, gan pie manas ģimenes, draudzes, mājas grupas un arī citiem cilvēkiem man apkārt!” – atbild mācītājs. Dieva vārdam jātop piepildītam visās mūsu dzīves jomās. Šajā svētrunā mācītājs daudz uzmanības velta bērnu audzināšanai dievbijībā un kristīgās vērtībās. Viņš apgāž viltus mācības, kuras apelē pie nenobriedušas personības „brīvas izvēles”. „Tā ir vecāku atbildība audzināt savus bērnus par kristiešiem un draudzes locekļiem!” – viņš saka. Ne tikai lūgt, bet audzināt. Tāpat mācītājs uzsver nepieciešamību ikvienam kalpotājam draudzē būt ar savu namu, ģimeni par paraugu pārējiem draudzes un savas mājas grupas dalībniekiem. „Cīņa par Dieva gribas īstenošanu nav iedomājama bez ciešanām. Būs grūti brīži tavā kalpošanā!” – viņš brīdina.

Tēma „Svētums – atslēga Dieva spēkam” atbild uz jautājumu, kāpēc Dieva spēks mūsu kalpošanā reizēm neparādās visā pilnībā un aicina kalpotājus pārbaudīt savas dzīves un nodot tās mūsu Kungam bez atlikuma. Stāsts no Vecās Derības par Simsonu un Delīlu atklāj iemeslus, kāpēc pat lieli Dieva vīri krīt, pazaudē Dieva spēku, savu kalpošanu un pat savu dzīvību! Vienkāršos vārdos mācītājs uzsver svētas, no pasaules vērtībām nošķirtas dzīves nepieciešamību mūsu kalpošanā. Jo mēs necīnāmies savā, bet gan Dieva spēkā!

Pēc atbrīvošanas kalpošanas mācītājs sludina pēdējo tēmu „Vīzija un mērķi”. Nodošanās lūgšana: „Es esmu viens no tiem, kas cieši nolēmis iet līdz galam!” ir viens no emocionālākajiem brīžiem šajā inkaunterā. Daudzu dalībnieku acīs redzamas asaras. Pēc tam seko dejas, piepildīšanās ar Svēto Garu un „atraušanās no zemes”. Gandrīz visi piedzīvo pārdabisku prieku un jaunu spēku kalpot Dievam tālāk, kas arī redzams inkauntera dalībnieku acīs un izskan viņu liecībās.

Pasākums noslēdzas ar pirti un peldēšanos viesu nama baseinā, kas jau kļuvis par labu tradīciju draudzes „Kristus pasaulei” rīkotajos inkaunteros. Pēdējās automašīnas viesu namu „100% atpūta” atstāj neilgi pirms pusnakts.