Mēs esam sapratuši, ka bez lūgšanām uz panākumiem ir maza cerība.
Šeit visi viens otru pazīst, turklāt vēl vairākās paaudzēs. Līdzīgi, kā Jēzus teica, ka pravieti neuzņem savās mājās.

Jau kopš pagājušā gada maija katru vakaru pulcējamies draudzē uz vakara lūgšanu, jo Apustuļu darbu 2. nodaļā 46 – 47 pants vēsta, ka „draudze ik dienas sapulcējās Templī un Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti”. Izņēmums ir trešdiena, kad ir mājas grupa un svētdienas vakars.

Lūgšanas maina atmosfēru Subatē. Pārliecināmies, ka pēdējā laikā pilsētiņas cilvēkos rodas interese par draudzi. Cilvēki labprāt iesaistās sarunās un uzdod sev interesējošus jautājumus. Var pamanīt, ka cilvēkus nospiež viņu ģimenes problēmas un atkarības, ar ko pašu spēkiem nespēj tikt galā.

Draudzei cilvēki pievienojas personīgu kontaktu rezultātā. Atgriežas ģimenes locekļi.

Dievs atbild uz lūgšanām. Vakara lūgšanu laikā cilvēki piedzīvo Dievu. Viņš uzrunā, pamāca un stiprina.

Ir liecība, ka vakara lūgšanu laikā Dievs atbrīvojis no dusmām un kurnēšanas. Vairāki cilvēki ir saņēmuši dziedināšanas.

Skolnieki liecina, ka kopīgā vakara lūgšana atjauno attiecības ar Dievu pēc nepareizām lietām, kas notikušas dienā un dod spēku nostāties pret netaisnību un dažādiem grēkiem.

Inta Balode