Taču draudzes dzīve tāpēc ne uz mirkli neapstājas: gan iknedēļas dzīve mājas grupiņās,
gan arī dievkalpojumi abās pilsētās (Rīgā, Valmierā), kur parasti kalpo mācītājs Mārcis pats, tiek pilnvērtīgi noturēti. Netrūkst ne Dieva Spēkā pasludinātas Dieva Vēsts, nedz arī lūgšanu par cilvēku vajadzībām un piepildīšanos ar Svēto Garu.

Šoreiz ar Dieva Vēsti kalpoja draudzes Bībeles un Līderu Skolas vadītāja un mājas grupiņas vadītāja Sandija. Dieva klātbūtnes dārgo pieskārienus baudot, mācījāmies par Dieva Trīsvienības Trešo Personu – Svēto Garu.

Sandija saka: „Svētais Gars NAV balodis, mēles, izpausmes, spēks, vējš, eļļa. Tie ir tikai simboli, kas tiek lietoti, lai apzīmētu Svētā Gara īpašības. Viņš vispirms ir Persona. Viņa darbība ir atšķirīga no tā, ko šodien dara Dievs Tēvs un Dievs Dēls. Viņš vienīgais šodien ir starp mums, šeit uz zemes, personīgi klātesošs katram no mums.” Vai arī kā no Jāņa evaņģēlija par Svēto Garu uzzinām pēc Jēzus sacītā: „…Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi (no grieķu val. Mierinātāju, Atbalstītāju, Padomdevēju, Palīgu, Aizlūdzēju, Advokātu, Stiprinātāju un Tādu, kurš ir blakus neparedzētos gadījumos), lai Tas būtu pie jums mūžīgi,  Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.”

Kad Svētais Gars tiek ieaicināts cilvēku dzīvēs un draudzē, Viņš nāk un izpauž sevi. Arī mēs to šīs nedēļas dievkalpojumos varējām bagātīgi piedzīvot. Skatieties draudzes mājās lapā ievietoto dievkalpojuma video, un baudiet un redziet, cik Dievs ir labs!