Pagājušo svētdien draudze „Kristus Pasaulei” sveica savus Bībeles un Līderu skolu beidzējus.
Šajās skolās var mācīties ikviens, kas vēlas garīgi pieaugt un vairāk iepazīt Dieva gribu savai dzīvei. Izlaidumi notiek reizi pusgadā.

Bībeles skola dod ieskatu par Dieva principiem un Viņa lielo plānu mūsu dzīvēm. Šī skola atklāj, kāpēc ir jāveido personīgas attiecības ar Dievu, kāda nozīme ir kristībām, kāpēc Dievs vēlas, lai mēs būtu draudzē, kā arī skaidro, ko nozīmē draudzes vīzija.

Savukārt Līderu skola ikvienu ceļ kā vadītāju, kā Kristus mācekli un kalpotāju draudzē. Tā katru audzēkni iedrošina arī citus vest pie Dieva. Skolas mērķis ir palīdzēt un atbalstīt, lai cilvēks pieaugtu ticībā, lai sakārtotu katru savas dzīves jomu un lai būtu Jēzus dziedināts un atbrīvots.

Viena no Bībeles skolas absolventēm, Monta, ar sajūsmu saka: „Es vēlējos vairāk iepazīt Dievu, Viņa gribu gan manā, gan ikviena cita cilvēka dzīvē. Pildot Bībeles skolas stundas, ieguvu ļoti daudz. Tā palīdzēja izmainīt manā dzīvē lietas, kuras nebija pareizas. Šo skolu noteikti ieteiktu izpildīt gan tiem, kas jau ilgu laiku ir ar Dievu, gan tiem, kas Viņu tikko ir pieņēmuši. Tā ir nenovērtējama iespēja iepazīt Dieva vārdu, izzināt to, pārliecināties, ka tas ir dzīvs un ka Dieva principu un likumu ievērošana patiešām atnes svētību. Tās ir brīnišķīgas zināšanas, kuras pielietojot praktiski, Tava dzīve var izmainīties par 180 grādiem! Pamēģini, pārliecinies par to arī savā dzīvē!”

Ieva dalās ar pieredzi par Līderu skolu: „Mani ļoti uzrunāja sadaļa par kristietības vēsturi. Es sapratu un sāku apzināties, ka garīgā atmoda Latvijā nav nekas jauns. Arī šajos laikos tā var būt pavisam reāla un es tajā varu piedalīties. Pēc šīs skolas beigšanas, pielietojot ikdienā iegūtās zināšanas, man vieglāk ir komunicēt ar cilvēkiem. Caur Līderu skolu Dievs mani uzrunāja ķerties klāt sava rakstura izmainīšanai un uzlabošanai. Tas nav viegli, taču es zinu, ka to varēšu.”

Apsveicam absolventus un aicinām ikvienu izmantot iespēju mācīties draudzes „Kristus Pasaulei” Bībeles un Līderu skolās!

Laura Zeniņa