Iesākot jauno gadu un noslēdzot iepriekšējo, mēs ikviens allaž domājam par paveikto,
sasniegto, kā arī to, ko mēs gribam piedzīvot un izdarīt nākamajā gadā. Izņēmums neesam arī mēs – kristieši. Tas Kungs ir licis mūsu sirdīs lielus plānus un mēs vēlamies izlūgties svētību nākamajam – 2009 gadam!

Gada pēdējais dievkalpojums 27. decembrī draudzē „Kristus Pasaulei” bija īpašs. No vienas puses – kopā ar To Kungu paveiktas lietas, kurām gada sākumā bija grūti pat noticēt un daudzi droši vien pat neticēja. Draudze ir piedzīvojusi skaitlisku izagsmi no 25 apmeklētājiem šā gada februārī līdz 156 cilvēkiem pēdējā neformālā pasākuma laikā. No trim mājas grupām februāra sākumā, kad „Kristus Pasaulei” sāka savu kalpošanu, gada beigās draudze ir izaugusi līdz 20 grupām, kuras aug, funkcionē un sekmīgi attīstās! Šajā gadā ir notikuši 11 dziedināšanas dievkalpojumi un atmodas konference, daudzi cilvēki ir piedzīvojuši brīnišķīgu Dieva pieskārienu savās dzīvēs, atjaunošanos, miesas dziedināšanu, iepazinuši savu Kungu Jēzu kā personisku Glābēju un Draugu. Daudzi kristieši, kuru ticības laiva bija sadragāta, kuri bija vīlušies un vairs neapmeklēja nevienu draudzi, tagad ir atraduši stabilu mājvietu draudzē „Kristus Pasaulei”. Aizvadītajā gadā ir notikusi Bībeles skola, kā arī līderu skola. Draudzē ir pacēlusies vesela plejāde jaunu vadītāju, kuri sekmīgi kalpo un kurus Dievs arī brīnišķīgi lieto. Tomēr – kā savā svētrunā atzīmēja draudzes mācītājs Mārcis Jencītis: „Mēs neesam izgājuši pastaigāties, bet gan – lai iekarotu jaunus mērķus! Svētības būs tikai tur, kur tās būs ieplānotas, kur būs skaidri mērķi un konkrēts plāns, kā tos sasniegt, kur draudzes locekļiem ir personīgas attiecības ar Dievu, laiks lūgšanai un Bībeles studēšanai, jo bez Dieva līdzdalības nekādi mērķi nav cienīgi un vērti!”  Draudzes mērķi nākamajam, 2009 gadam ir lieli un arī dažam labam varētu likties neticami – 40 mājas grupas un 20 jauni līderi līdz gada beigām! Tomēr laiks ir pierādījis, ka ar To Kungu visas, pat vispārdrošākās lietas ir iespējamas!

Sākot ar 2009. gadu draudzes „Kristus Pasaulei” dievkalpojumi notiks Latvijas Zinātņu akadēmijā,  Akadēmijas laikumā 1,  2. stāvā, Kolonnu zālē, parastajos laikos sestdienās plkst 14.00