Šī gada pēdējā dienā draudzē „Kristus Pasaulei” notiks īpašs dievkalpojums: „Svētība 2012. gadam”.
Mūsu draudzē jau ir kļuvis par tradīciju gadu noslēgt ar īpašu dievkalpojumu, kurā mēs pateicamies Dievam par gada laikā sasniegto, prezentējam mērķus nākamajam gadam, kā arī pienesam īpašu ziedojumu.

Gada beigas pats par sevi ir tāds laiks, kad pārsvarā visi aizdomājas par aizejošajā gadā padarīto, kā arī koncentrējas uz mērķiem jaunajam gadam. Viens no galvenajiem draudzes mērķiem 2012. gadam noteikti būs evaņģelizācija un mācekļu veidošana, kalpojot cilvēkiem individuāli viņu vajadzībās.

Padomā arī tu, kā pieaugt Dievā 2012. gadā, kādus mērķus sev izvirzīt un pēc kādiem augļiem tiekties!

Varbūt Tu plāno piedzīvot izlaušanos caur došanu? Tad zini, ka tieši šis – 31. decembra – dievkalpojums būs tas, kad ikviens draudzes loceklis var pienest īpašu upuri, īpaši sagatavotu ziedojumu Dievam, lai šie Tavi mērķi piepildītos. Tie draudzes dalībnieki, kas ir nobrieduši kristieši, noteikti izvēlēsies šo veidu, kā tuvoties Dievam un upurēt par svētību 2012. gadam. Papildus tam ir kopības sajūta, ka tieši šis ir tas dievkalpojums, kad ikviens ir aicināts to darīt. Protams, tas attiecas uz cilvēkiem, kas saprot un tic šī upura jēgai. Skaties savā sirdī un sper ticības soļus – tu esi aicināts!

Nāc un piedzīvo lielisku gada noslēgumu 31. decembra dievkalpojumā! Neatstāj mājās savus tuviniekus. Nāciet un piedzīvojiet Dievu un to, cik Viņš ir labs! Esiet mīļi gaidīti!

Lolija Sprancmane.