Līdz jaunā gada iestāšanās brīdim ir palikušas četras stundas un divdesmit minūtes.
Kas zina, varbūt 2020. gadā kaut kas mainās? Tāpēc mēs esam šeit, jo mēs ticam, ka šis gads un jaunais gads būs pavisam atšķirīgi gadi. Jaunais gads būs svētīgāks un auglīgāks nekā iepriekšējais! Es ticu un zinu, ka tie draudzes cilvēki, kuri būs īpaši svētīti jaunajā gadā, šodien ir šeit. Es ticu vienreizējai svētībai, vienai lūgšanai, bet visvairāk es ticu tam, ka cilvēks savu ticību demonstrē ar savu klātbūtni šeit un šodien. Tas, ka tu esi šeit un šodien, norāda uz to, ka tu esi draudzes patriots. Tas norāda, ka tev pats svarīgākais nav kaimiņi, kādas izpriecas, uguņošana citur, bet tava draudze, kas ir Kristus miesa, kas visu visur piepilda. Kristus ir galva, bet mēs esam Viņa miesa. Protams, nākotnē var visādi atgadīties. Bet varbūt tieši tu saņemsi lielu svētību, jo pēkšņi kaut kas mainīsies tavā galvā un sirdī. Varbūt kāds, kurš ir šeit, svētību pazaudēs, jo viņam arī kaut kas pēkšņi mainīsies prātā. Bet lielākoties visi svētītie šodien ir šeit, lai kopā sagaidītu jauno gadu – lai būtu kopā un būtu svētīti arī turpmāk.

Kas ir svētība? Skaidrojošajā vārdnīcā ir rakstīts, ka svētība ir Dieva labvēlīga ietekme, žēlastība no Dieva, Viņa labvēlība, laime un aizsardzība. Tas nozīmē, ka tu esi apgādāts un laimīgs. Tev ķieģelis neuzkritīs uz galvas, jo tu iesi garām tai vietai, un tā ir svētība. Pirms daudziem gadiem, kad mēs ar sievu vēl dzīvojām Limbažos, mēs atgriezāmies no kāda pasākuma, bija jau nakts, un nebija, kur nolikt mašīnu, jo visas vietas bija aizņemtas. Tie, kuri dzīvo Rīgas pagalmos, zina, ka dažkārt mašīnu nolikt ir grūti. Kur nu kurais to mašīnu noliek, un, ja esi mājās atgriezies vēlu, tad mašīnu var nebūt, kur likt. Citi mēģina aizņemt mašīnas vietu, liek kaut kādus bačokus, kannas. Vienreiz biju nolicis savu mašīnu pie draudzes māsas mājas, jo tur bija tukša vieta. Nācām pēc laika ārā, un uz mašīnas bija samestas olas, jo kāds uzskatīja, ka tā ir viņa vieta. Daudzdzīvokļu mājās notiek cīņa par automašīnu stāvvietām. Cilvēki, mājās braucot, jau pusceļā sāk domāt, kā nolikt mašīnu, un vai tajā vietā vispār tiks. Varbūt tikai lielu gabalu no mājas būs iespējams nolikt mašīnu. Tā arī mums bija tajā reizē mazajos Limbažos – nebija kur nolikt mašīnu. Bija stāvvieta pie skolas, tas nebija ļoti tālu, bet negribējās tur likt, bet pat tur bija aizņemts. Tā bija vieta, kur parasti liku, ja pie mājas bija aizņemts. Manī radās nelielas dusmas, un noliku savu mašīnu tālāk nekā parasti. No rīta es pamodos un redzēju, ka tajā vietā, kur es parasti liku mašīnu, atradās mašīna, kas bija nodegusi! Arī tuvākās divas mašīnas bija cietušas. Bet manai mašīnai, kas stāvēja gabalu tālāk, nekas nebija noticis. Dažkārt tu par kaut ko vari domāt, ka tā tev ir nesvētība, bet izrādās, ka tā patiesībā ir svētība. Tu paiesi garām tam jumtam un tev tas ķieģelis uz galvas neuzkritīs. Citam varbūt uzkritīs, bet tev neuzkritīs, jo tu esi svētīts. Tā ir īpaša Dieva labvēlība, ka tu nebūsi neīstajā laikā un neīstajā vietā. Tu būsi īstajā laikā un īstajā vietā!

Svētība ir veiksme, labklājība un pārticība, kas ir iegūta no Dieva vai ar Dieva gādību. Skaidrojošā vārdnīcā ir minēts Dievs vai dievi, bet mēs ticam vienam Dievam, kura Vārds ir Jēzus Kristus. Es domāju un ticu tam, ka svētība ir reāla substance, matērija. Formula ir šāda – tā ir objektīva realitāte, matērija, kurai ir sava forma, kaut kas pastāvīgs. Svētība ir kaut kas reāls, ko var iedot, ko var paņemt un nodot, un tā var būt tavā dzīvē, un var arī nebūt tavā dzīvē. Svētība ir īpaša Dieva labvēlība, ko var saņemt, kaut kas reāls un taustāms. Tieši šodien ir pagājuši precīzi divdesmit gadi kopš tā laika, kad biju atkarīgais, kas negribēja vairs dzīvot. Nākotne bija nezināma, nekas labs nebija gaidāms, bet es ļoti vēlējos būt brīvs, es vēlējos dzīvot normālu dzīvi, bet nespēju, jo man bija ļoti smaga atkarība no narkotikām. Es to reizi ļoti labi atceros, mēs ar draugiem bijām Doma laukumā, sniga, sniega pārslas bija ļoti lielas, un šāva salūtu. Es skatījos uz iespaidīgo uguņošanu debesīs un vēl tagad atceros to sajūtu, kā sniega pārslas krita man acīs. Es stingri nolēmu, ka no jaunā gada manā dzīvē nebūs nekāds alkohols un narkotikas. Cik ilgi es jaunajā gadā noturējos? Apmēram četrdesmit minūtes. Salūts beidzās un mēs kolektīvi gājām uz točku, lai iegādātos narkotikas. Un tā viss atkal turpinājās. Es nespēju to pārtraukt, atkarība valdīja pār mani, un man nebija Dieva svētības. Kopš tā brīža ir pagājuši divdesmit gadi, jo 2000. gada 17. martā es pieņēmu Kristu kā savu Glābēju un vienā mirklī tiku atbrīvots no atkarībām. Tā ir Dieva svētība. Svētība vai nu ir, vai nu tās nav. Ja tās nav, tad tu nevari savu dzīvi kontrolēt, arī tad, ja esi bagāts un vesels. Svētību nevar izmērīt tikai labklājībā, labā ģimenē vai tamlīdzīgi. Svētība izpaužas arī pareizās attiecībās ar Dievu un cilvēkiem, un līdz ar to nāk visas pārējās lietas.

Cilvēkiem ir trīs pamatvajadzības – veselība, ģimene un nauda (darbs). Šodien es lūgšu īpašu lūgšanu. Es ticu, ka svētību var nodot, iedot, un tu vari to paņemt. Man žēl, ka es ātrāk nesapratu, ka būs šāds dievkalpojums, jo mēs būtu uztaisījuši lielāku reklāmu un vairāk cilvēku aicinājuši saņemt svētību. Arī šo mūsu draudzes penthausa sistēmu, lai vērotu salūtus, es sapratu tikai no rīta. Svētību tavai veselībai un garam var nodot, un tu to vari saņemt. Pagājušajā svētdienā es sludināju par kalpošanas lietām – attiecībām ar Dievu, kalpošanu Dievam un draudzi, un, ja tev tas ir, tad pārējās lietas tev tiek pieliktas klāt. Kādas? Ģimene, nauda un veselība. Pagājušajā reizē mēs runājām par draudzi, par būšanu draudzē un nepieciešamību kalpot Dievam. Mēs visi gribam svētības personīgajā dzīvē, tāpēc šodien parunāsim arī par personīgo dzīvi, lai jaunajā gadā tava personīgā dzīve ir svētīta. Visi, kas šodien ir šeit, saņems svētību nākamajam gadam. Tas ir tāpēc, ka citādāk nav iespējams. Tu esi daļa no Dieva gribas, plāna un draudzes! Arī tad, ja tu šo sprediķi lasi vai skaties internetā, es lūdzu, lai Dievs apžēlojas par tevi un trāpa arī tev! Tu patiešām esi pareizajā vietā. Es zinu un ticu, ka šis ir īpašs brīdis svētībai, kas darbosies. Tāpat es ticu, ka tad, kad pie mums viesojās bīskaps Andrejs Tiščenko no Ukrainas un bija svaidīšanas dievkalpojums, tie, kuri vēlējās, saņēma svaidījumu. Svaidījums kļūst redzams darbībā, augļos un rezultātos. Šodien es ticu, ka tu reāli saņemsi svētību jaunajam gadam.

Kā saņemt svētību no Dieva un palikt šajā svētībā? Ko tev darīt, lai 2020. gads būtu svētīts? Pēc ķīniešu kalendāra tas tiek saukts par žurkas gadu, bet nekādas žurkas mūs nesvētīs, bet gan Dievs mūs svētīs. Mums ir vajadzīga īpaša Dieva svētība, apsardzība, apgādība un klātbūtne. Kā to panākt?

1. Sākumpunkts – sākums svētībai;

2. Pamatrisinājums, lai svētība būtu tavā dzīvē jaunajā gadā;

3. Sekundārais risinājums.

1. Sākumpunkts. Kas ir sākuma punkts, lai tavā dzīvē jaunajā gadā būtu svētība? Atceries, ka svētība ir reāla. Tu to vari paņemt. Tie ir svētīti cilvēki tavā dzīvē.

„Bet Lābans sacīja viņam: “Kaut es būtu atradis labvēlību tavās acīs; no zīmēm esmu nopratis, ka Tas Kungs mani ir svētījis tevis dēļ.”” (1. Mozus 30:27)

Lābans bija Jēkaba radinieks, pie kura viņš strādāja, un Jēkabs bija svētīts no Dieva caur savu tēvu. Lābans bija nejauks pret Jēkabu. Jēkabs no viņa cieta un dabūja ņemt divas sievas. Lābans izturējās netaisnīgi pret viņu un neizmaksāja algu. Taču Lābans atzina: “Esmu sapratis, ka Dievs mani ir svētījis tevis dēļ.” Tu vari būt svētīts kāda cilvēka dēļ. Kāds cilvēks, kurš ir svētīts, ir nodevis tev savu svētību. Tāpēc es apgalvoju un ticu – ja tu šodien esi šeit, tu esi svētīts cilvēks. Ja tu regulāri esi dievkalpojumos un klausies Dieva vārdu, regulāri meklē Dieva vaigu, tad tu saņem svētību un nostiprini savu svētību. Pirms divdesmit gadiem es nebiju svētīts, netiku galā ar savu dzīvi un gribēju beigt dzīvi pašnāvībā. Mana māte bija ticīga un lūdza par mani Dievu desmit gadus, un tas, ka es tiku izglābts, nebija nejaušība. Bija arī citi cilvēki, kuri par mani lūdza Dievu. Es saņēmu svētību no savas ģimenes. Bībelē ir teikts, ka neticīgs vīrs tiek svētīts caur savu ticīgo sievu. Ir vīri, kuriem ir ticīgas sievas, un viņiem nepatīk, ka viņas iet uz draudzi. Ja viņas nebūtu gājušas uz draudzi, tad, iespējams, šie vīri jau sen būtu koka mētelītī, jau sen būtu ne tajā laikā, ne tajā vietā un ķieģelītis tieši viņu jumtiņu būtu nojaucis. Ja tavs ticīgais vīrs ir stipri pieķēries Dievam, tad caur viņu tu saņem svētību, un tu to pat vari nezināt. Tu vari nezināt, kāpēc tu vēl kājas velc, kāpēc tev ir vesels prāts, jo tavā ģimenē ir ticīgs cilvēks. Svētību var saņemt no tuvākajiem cilvēkiem, kuriem tā ir. Es zinu, ka svētību esmu saņēmis no tiem cilvēkiem, kuri man stāstīja evaņģēliju, kuri man sludināja, un no tiem, kuri par mani ir lūguši Dievu. Tajā laikā man nepatika manas mammas ticība, man nepatika, kur viņa iet. Man tas tiešām nepatika, jo man nebija nekādas skaidrības par to. Bet viņa par mani lūdza Dievu, un es saņēmu svētību un tiku izglābts. Šodien es esmu svētīts, bet kur es dabūju savu svētību? No šiem cilvēkiem. Lābans teica, ka viņš ir svētīts caur Jēkabu.

„Un no tā laika, kad viņš to bija iecēlis par pārvaldnieku savam namam un pār visu, kas tam bija, Tas Kungs Jāzepa dēļ svētīja ēģiptieša namu, un Tā Kunga svētība bija pār visu, kas tam piederēja gan namā, gan tīrumā.” (1. Mozus 39:5)

Kad Jāzeps nokļuva faraona galminieka namā, viņš sāka tur kalpot kā vergs un tika paaugstināts. Es lasu Dieva vārdu, un tā ir patiesība. Potifars, būdams pagāns, saņēma svētību materiālā izteiksmē, jo viņa namā bija svētīts pārvaldnieks. Zini, mēs kā draudze esam svētība šim namam! Kāds mācītājs reiz iekāpa lidmašīnā, un ar viņu tajā iekāpa daži politiķi, tādi politiķi, kuru dēļ lidmašīna varēja nokrist. Viņš lūdza Dievu, un lidmašīna nenokrita. Kāpēc? Jo tur bija mācītājs. Pagāni tiek svētīti un bauda kaut kādu brīvību no tā, ka ir svētītas draudzes. Cilvēki var pat nepazīt Dievu, bet kaut kādā mērā var tikt svētīti caur tevi. Viņi, protams, bez ticības Kristum iet ellē, un tomēr viņu dzīvē var būt labas lietas. Varbūt arī sliktas lietas, kas ved uz atgriešanos, bet viņiem jebkurā gadījumā ir svētība.

„Taisnais staigā savā sirds skaidrībā, un viņa bērniem pēc viņa būs svētība un labi klāsies!” (Salamana pamācības 20:7)

Cik svarīgi ir būt kopā ar svētītiem cilvēkiem! Ja tev ir bērni un tu viņus neaudzini, tad tā gluži nebūs svētība ne tev, ne viņiem, taču jebkurā gadījumā taisnā namā bērni būs svētīti. Pat tad, ja viņi ies nepareizus ceļus, svētība viņus pavadīs. Dievs nepārtraukti uzrunās un aicinās uz atgriešanos. Taisnā bērni būs svētīti. Ja taisnā bērni dzīvo Dieva gribā, tad ko gan vairāk var vēlēties? Svētība nāk caur cilvēkiem, un mēs to varam pieņemt. Tas ir kaut kas reāls, kas tiek nodots caur cilvēkiem. Svētī Dievs, bet Viņš lieto cilvēkus.

Kad mums bija svaidīšanas dievkalpojums ar bīskapu Andreju Tiščenko, es viņu pavadīju uz lidostu un lūdzu viņam svētību, un viņš uzlika rokas un svētīja. Viņš lūdza par desmit tūkstošu cilvēku lielu draudzi. Šis cilvēks varēja svētīt ar desmit tūkstošiem, jo viņas pašam ir divdesmit tūkstošu liela draudze. Dievs viņu tā ir lietojis, ka pilsētā Ukrainā, kur ir nepilni divdesmit tūkstoši iedzīvotāju, ir divu tūkstošu liela draudze. No šīs vietas ir uzceltas četrsimts draudzes. Viņam ir svētība, un no viņa to var dabūt. No Dieva cilvēkiem, kuri ir svētīti, var dabūt svētību. Saņem svētību un pieņem svētību savā dzīvē! Agrāk es dzīvoju atkarībās, nelaimīgu dzīvi, un tā tas bija līdz tam brīdim, kamēr pieņēmu svētību, kas nāca caur manu ģimeni, kas nāca caur evaņģēlistiem un mācītājiem, kuri uz mani bija runājuši Dieva vārdu. Es beidzot pieņēmu Jēzu. Šī svētība nelika gaidīt, tā izpaudās tūlīt – vienā momentā es tiku darīts brīvs.

„Un viņš tam tuvojās un skūpstīja viņu, un viņš saoda viņa drēbju smaržu, un viņš to svētīja, sacīdams: Patiešām, mana dēla smarža ir kā lauka smarža, ko Tas Kungs ir svētījis. Lai tad Dievs dod tev no debesu rasas un no zemes treknuma, un daudz labības un vīna. Un tautas lai smagi strādā tev, un ciltis lai zemojas tavā priekšā, un pats kļūsti pavēlnieks saviem brāļiem; tavas mātes dēli lai zemojas tavā priekšā; nolādēts lai tas, kas tevi lād, un svētīts, kas tevi svētī.” (1. Mozus 27:27-29)

Kad Īzaks bija vecs, viņš svētīja savu dēlu Jēkabu. Atnāca viņa brālis Ēzavs un arī prasīja svētību, bet tēvs jau visu bija atdevis Jēkabam. Vienīgā svētība Ēzavam bija tāda, ka pēc laika viņš varēs nokratīt sava brāļa jūgu. Jēkabs gribēja šo svētību, bet Ēzavs to pārdeva par vienu zupas šķīvi. Par Jēkabu ir rakstīts, ka viņš bija svētīts vīrs. Ābrahāms arī bija svētīts vīrs it visā – zelts, labība, ietekme un vairošanās. Viņa dēls Īzaks bija svētīts, Jēkabs bija svētīts, Jāzeps bija svētīts. Šie cilvēki svētību nodeva caur lūgšanu, uzliekot rokas. Šie cilvēki nodeva svētību, bet svētīja Dievs. Kas tevi lād, lai ir nolādēts. Kas tevi svētī, lai ir svētīts. Piemēram, Vācijas nesenais ekonomiskais uzplaukums esot saistīts ar to, ka pēc Otrā pasaules kara Vācija izmaksāja milzīgas kompensācijas ebrejiem. Vācieši deva lielas svētības tieši ebrejiem, un Vācija tika svētīta. Es runāju par to, ka tas ir princips, kas darbojas.

2. Pamatrisinājums. Kāds ir pamata risinājums? Tu esi saņēmis svētību, un tālāk? Pamatrisinājums ir darbs pie savām personīgajām attiecībām ar Dievu (PAD), darbs pie tā, lai būtu draudzē un visos draudzes pasākumos.

Tas ir darbs pie tā, ka tu vari uzņemties kalpošanu cilvēkiem un būt daļa no Dieva darba draudzē. Tā bija tēma pagājušajā svētdienā, un mēs pie tās vairs neatgriezīsimies. Pie tā ir jāstrādā. Tad, kad es atgriezos pie Dieva pirms divdesmit gadiem, es biju cilvēks, kurš nekad nav strādājis vairāk par pāris mēnešiem. Strādāt man bija negods. Tajā dienā, kad atgriezos pie Dieva, manī iekšēji dega vēlme un tapa lēmums strādāt. Vienalga kādu darbu, pat ja man nemaksātu, es vienalga nolēmu strādāt. Jaunpiedzimušam cilvēkam pirmais solis ir darbs. Apmeklēt draudzi patiesībā nav nekāds darbs. Atrunas par gurķu marinēšanu dievkalpojuma laikā un tamlīdzīgi ir pilnīgas muļķības. Mēs neizskatām tādas lietas. Attiecības ar Dievu arī prasa pūles, bet to nevar saukt par darbu.

Tātad otrais nosacījums svētībām ir darbs pie savām attiecībām ar Dievu, draudzes un kalpošanas. Tāpēc es sākumā minēju, ka šeit atrodas svētīti cilvēki, kuri apzinās svarīgumu būt draudzē, jo šeit jau ir tā svētība – draudzes vidū, kalpošanā. Svētība primāri nāk caur šīm lietām, caur to, ka esi kontaktā ar Dievu un ar tiem, kuri ir svētīti. Latviešu filmā “Sapņu komanda 1935” treneris Valdemārs Baumanis teica savas basketbola komandas dalībniekiem: “Būs tikai tas, kas ir šodien.” Viņi kļuva par Eiropas pirmā basketbola turnīra čempioniem. Neskatoties uz komandas savstarpējām ķildām, finansiālām problēmām un valsts amatpersonu attieksmi, viņš pacēla un aizveda komandu līdz uzvarai čempionātā. Lūk, viņa devīze, dzenājot un trenkājot savu komandu: “Būs tikai tas, kas ir šodien.” Ko tas nozīmē? Ir tikai tas, ko tu izdari, iemācies, sasniedz šodien. Tieši mazie darbi, kā tu pavadi laiku ar Dievu ikdienā, kā attiecies pret draudzi. Tu nevari pats sevi izmainīt, tev vispirms nepieciešams ikdienas darbs. Ja ir attiecības ar Dievu, ir svētība, ja esi draudzē, ir svētība, ja esi kalpošanā, ir svētība.

3. Sekundārais risinājums. Sekundārais risinājums, lai svētība būtu ģimenē, veselībā, finansēs un citās sfērās, arī ir darbs, bet precīzi pie tām lietām, kuras gribi sasniegt.

Kas tev piederēs nākamajā gadā? Tas, kur tu liksi savas kāju pēdas. Ar tevi ir svētība, ar tevi ir Dievs!

“Ikkatra vieta, kur jūsu kāju pēdas mīs, jums piederēs, sākot no tuksneša līdz Libanonam, no lielās upes Eifratas līdz jūrai rietumos lai sniedzas jūsu robežas.” (5. Mozus 11:24)

Kad es redzu tevi šeit, mana sirds gavilē, jo es redzu svētītu cilvēku. Svētītais zina, kur viņam ir jābūt.

“Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā.” (Psalms 1:1)

Sēdi svēto un svētīto pulkā, sevišķi šādā īpašā notikumā – jaunā gada sagaidīšanā. Kādi saka: “Es gribu filmu paskatīties!” Vispirms esi šeit un tad skaties filmu, ja būs spēks un vēlēšanās pēc tam, kad būsi noskatījies visu talantu šovu. Te dziedās, dejos un pantiņus skaitīs, būs dažāda līmeņa priekšnesumi, bet būs labi. Mums bija stingra atlase, un palika tikai 17 priekšnesumi, lai dalībnieki nesāk rādīt visādas muļķības, jo ir bijusi slikta pieredze. Būs svētība 2020. gadam, un tieši tu to saņemsi! Pusnaktī mēs lūgsim Dievu un būs īpaša svētības lūgšana tieši tev.

Sekundārais risinājums ir darbs pie konkrētām lietām. Kas ir nauda? Tas ir tavs darbs, un pie tā ir jāpiestrādā, pie ģimenes un veselības arī jāpiestrādā. Nevajag smēķēt un dzert, bet vajag pasportot un pozitīvi domāt. Mūsu māsa, kas svētdien mums gatavoja ēst, šodien sēž šeit stipra un smaidīga. Arī svētdien viņa izskatījās stipra, bet pēc vakariņām nokļuva slimnīcā. Laikam viņai bija daudz stresa un uztraukumi par grupiņas cilvēku problēmām, un veselība uz brīdi neizturēja. Bet viņa ir svētīts cilvēks. Vajag pozitīvi domāt, bet arī uzņemties tik, cik vari panest. Par veselību jāpiedomā pašam. Šī māsa stāstīja: kad viņa pirmo reizi atnāca uz dievkalpojumu, viņa baidījās, kas te būs, ka viņu neievelk kādā sektā. Skanēja normāla mūzika, visi cilvēki bija priecīgi, un viņa jau sāka nomierināties, ka šeit viss ir kārtībā. Tad pēkšņi slavēšanas vadītājai, iespējams, pārpūles dēļ, pēkšņi sareiba galva, un viņa uz skatuves krita. Tik tikko viņu paspēja noķert, lai neatsistos pret kādu tumbu vai instrumentu. Šī māsa uzreiz sabijās un padomāja, ka tiešām nokļuvusi sektā. Bet tomēr nākamajā nedēļā bija dievkalpojumā.

Reizēm ir tā, ka viens cilvēks dara pareizas lietas un viņam veselība klibo, bet cits cilvēks dara dažādas nejēdzības un viņam ar veselību viss ir kārtībā. Es nevaru izprast visas lietas, bet zinu, ka no šīs dienas tu būsi svētīts. Viss, kas bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Vecais gads ir pagājis, un jaunais gads ir labs starts jaunai dzīvei, vēl labākai nekā iepriekšējā gadā. Varbūt tu domā, ka pagājušais gads bija ļoti labs un tev ir īpašas atmiņas par to, bet varbūt tas ir līdzīgi kā daudziem ir nostaļģija pēc PSRS laikiem, kad viss bija labi, medicīna bija bez maksas utt. Tam visam bija arī otra puse. Tik “labi” laiki bija, ka cilvēki stāvēja garās rindās pēc pārtikas, cilvēki varēja vienkārši uz ielas pazust, ja pateica kaut ko sliktu par valdošo varu, ticīgie cilvēki tika vajāti un draudzes aizliegtas. Ne tas, kas ir bijis, ir pats labākais, bet, ja tu esi svētīts, tad viss labākais tev vēl ir priekšā. Tev būs svētīts nākamais 2020. gads!

Es gribu parunāt arī par finansiālo svētību. Ko nozīmē svētība finanšu jomā? Pāvils raksta:

“Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā; nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Filipiešiem 4:11-13)

Pāvilam bija grūtības? Viennozīmīgi. Kā viņš dzīvoja? Viņš teica, ka prot dzīvot gan pieticīgi, gan pilnībā. Tu zini, ka bagātība arī ir pārbaudījums? Pirms kāda laika es uzzināju statistiku, ka ļoti liels procents no tiem cilvēkiem, kuri draudzē izaug un kļūst bagāti, atkrīt no Dieva. Un liela daļa atkrīt jau tad, kad daudz maz labi sāk iet. Viņiem Dievu vairs nevajag. Kādi dabū pirmo darbu, kaut vai par sētnieku, kļūst lepni un aiziet. Viņi paļaujas paši uz saviem spēkiem. Nekad neaizmirsti to, kas tev labu ir darījis! Nekad neaizmirsti Dievu, kas ir tavu svētību avots, un arī tos cilvēkus, kuri tev ir palīdzējuši celties. Man ļoti patika, ka viena mūsu māsa, kurai ir skaistumkopšanas saloni, bija sagatavojusi klientiem apsveikumu, kurā pieminēja, ka mācītājs viņai ir palīdzējis. Viņa to rakstīja tā, lai klienti to redz. Klienti tagad brīnīsies, kas tas par tādu mācītāju.

Svētība nāk caur cilvēkiem. Pašu svētību gan cilvēki neiedod, to dod Dievs. Tomēr Dievs to ir izvēlējies dot caur cilvēkiem. Pāvils saka, ka prot dzīvot pilnībā un prot dzīvot trūkumā, ka viņš visu spēj Tā spēkā, kas viņu dara stipru. Mēs šo rakstvietu lietojam dažādos kontekstos, bet Pāvils to rakstīja tieši finansiālā kontekstā, ka prot dzīvot trūkumā un pārpilnībā un spēj būt laimīgs un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, neatkarīgi no apstākļiem. Kas ir finansiāla svētība? Nedomā, ja tev nav tik un tik naudas, tad tu neesi finansiāli svētīts. Draugs, tev ir svētība pareizi un gudri lietot finanses! Katram, kurš tic un mīl Dievu, būs ja ne pārpilnība, tad pilnība. Tas nozīmē – pietiks visam un pāri paliks labiem darbiem. Citam Dievs dod domāšanu un svētību, lai viņš ceļ biznesu. Ja viņš ar savu naudu kalpo un ceļ Dieva valstību, draudzi, tad uz viņa ir īpaša svētība tieši biznesam. Īstam biznesmenim īpaši nemaz nerūp, ko viņš ēdīs vai ar kādu mašīnu brauks. Ja tu papētīsi miljonārus, tad redzēsi, ka bieži vien viņi staigā vienās drēbēs, vienās kurpēs, dzīvo ļoti pieticīgi un brauc ne ar labākajām mašīnām. Tas pat reizēm ir jocīgi. Viņiem vairāk interesē darīt savu darbu un dot darbavietas cilvēkiem. Ir dažādi cilvēki. Svētīts ir cilvēks, kurš ir savā vietā. Tev būs tik daudz, ka tev pietiks un pāri paliks, ka vēl citiem varēsi dot. Tu jaunajā gadā būsi finansiāli svētīts. Es to saku, lai tu saprastu, ka tev nevajag, lai pēkšņi kontā tev ieskaitītu miljonu. Tas tevi var iznīcināt. Esmu dzirdējis, kā cilvēkiem negaidīti bankas kontā ieskaita lielu naudu, un viņi domā, ka ir noticis brīnums. Tas nav nekāds brīnums, tā ir bankas kļūda. Ja tu to naudu iztērēsi, tev nāksies to atdot.

Ko nozīmē ģimene? Tā ir vajadzība pēc vīra, pēc sievas, vajadzība pēc seksa, bērni. Mums arī tur ir vajadzīga svētība, un mēs to vēlamies. Tiem, kuri ir precēti, ir vajadzīga svētība normāli izaudzināt bērnus, paciest vienam otru, lai būtu mīlestības un saticība, lai otra puse neiet prom. Pāvils raksta:

“Bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es [..]” (1. Korintiešiem 7:7)

Pāvils nebija precējies. Un Pāvils bija svētīts, un nevajag izdomāt pasakas, ka tas jau bija Pāvils. Tas ir Dieva vārds.

“Bet, ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk iedoties laulībā nekā kaist kārībā.” (1. Korintiešiem 7:9)

“Ja esi jau saistījies ar sievu, nemeklē šķiršanos; ja esi bez sievas, nemeklē sievu. Bet, ja tu arī dodies laulībā, tas nav grēks, un, ja jaunava dodas laulībā, tā negrēko; tādiem savas miesas bēdas gan būs, bet es jūs gribētu saudzēt.” (1. Korintiešiem 7:27-28 )

“Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti; un kas raud, kā tādi, kas neraud; un kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas.” (1. Korintiešiem 7:29-30)

“Bet precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai: viņa sirds ir dalīta. Tāpat neprecētā un jaunava rūpējas par Tā Kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā; bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram.” (1. Korintiešiem 7:33-34)

“Bet, ja kam šķiet, ka tas nodara pārestību savai jaunavai, ja tā paliek pāri par gadiem, un ja tam tā jānotiek, lai viņš dara, kā grib; viņš negrēko; lai tie iedodas laulībā. Bet, kas ir noteikts savā sirdī un kam nav vajadzības, bet ir pietiekoši gribasspēka un arī sirdī nolēmis paturēt savu jaunavu neprecētu, tas dara labi. Tātad, kas savu jaunavu izprecina, dara labi, bet, kas neizprecina, dara labāk. Sieva ir saistīta, kamēr viņas vīrs dzīvo. Bet, ja vīrs ir miris, tad viņa ir brīva un var apprecēties, ar ko vēlas, bet tikai turoties pie Tā Kunga. Bet svētīgāka, pēc manām domām, tā ir, ja tā paliek tāpat.” (1. Korintiešiem 7:36-40)

Viens vīrs vai viena sieva uz visu mūžu. Kāpēc es lasu šīs Rakstu vietas? Daudzas sievietes domā: “Man nav vīrs, tāpēc es neesmu svētīta.” Tu esi svētīta! Tāpēc, ka tev nav vīrs, tu esi ļoti svētīta. Tie, kuri ir precēti, arī ir svētīti, bet miesas bēdas gan būs. Neprecētiem arī būs savas miesas bēdas, bet viņi ir svētīti. Tāpēc svētība nav atkarīga no tā, vai tu esi precēts, vai neesi precēts, vai tev ir bērni, vai nav bērni.

Kas ir vajadzīgs ģimenes lietās? Viss, kas tev ir vajadzīgs, ir personīgas attiecības ar Dievu un sava atbildība Dieva priekšā. Lūk, laimīgas laulības noslēpums. Tas nenozīmē, ka jūs visu laiku kusīsiet viens pēc otra. Laime nozīmē pareizu rīcību vienam pret otru un darbu ar sevi. Tāpat ir svarīgi, ka jūs abi esat vienā draudzē un kalpojat. Ja viens nekalpo un otrs kalpo, tā jau ir laulības problēma, un tu visu mūžu mocīsies. Beigās vai nu viņš aizies līdzi tev, vai arī tu viņam. Dieva vārdā teikts, ka neticīgais tiek svētīts caur ticīgo. Praksē tā nenotiek. Pieredze rāda, ka ticīgais pazūd, pēkšņi padodas. Sievietei bieži vīrs kļūst kā dievs, bet ir tikai viens Dievs. Vīrs var pierunāt pilnas ausis, ka sieva padodas. Es saku, ka sievietes daudz runā, bet mana sieva saka, ka vīrieši runā vēl vairāk. Vīrs var sievu apstrādāt tā, ka viņa sāks domāt tāpat, uzskatīs, ka viss ir kārtībā, kaut jau ies uz elli. Tātad laimīgas laulības noslēpums ir attiecības ar Dievu, viena draudze un abi kalpo. Normāli ir tā, kā bija apustuļiem. Viņi precējās, lai kopā kalpotu Dievam, un tad visas pārējās lietas arī bija.

Ziemassvētkos pie manis ciemos bija bērni. Viens brēca un niķojās, otrs bija omulīgs, bet visādus nedarbus strādāja. Es pie sevis nodomāju – ja mani bērni gribētu mazbērnus atstāt pie manis, es negribētu. Sieva noteikti gribētu, bet es ne. Lai paši audzina savus bērnus. Redzu, kas tur jādara, – viņi visu laiku kliedz, pamperi jāmaina, es to negribu. Es esmu svētīts. Ir bērnu bars – esmu svētīts, nav bērni – arī svētīts. Ja tu gribi doties laulībā, nav problēmu. Izvēlies pēc tiem parametriem, ko es tikko teicu, un precies. Garantijas es nedodu, jo jūs paši veidosiet savu dzīvi. Ja nebūs pēc visiem parametriem, vienalga vari precēties, cerams, ka Dievs svētīs. Ja gribi, lai tavi bērni ir svētīti, tad viņi attiecīgi ir jāaudzina – jāmāca sēdēt dievkalpojumā un jāvirza kalpošanā. Nevis atstāt viņu audzināšanu interneta, televīzijas vai pagalma ziņā.

“Un Ābrahāms bija vecs, padzīvojis vīrs, un Tas Kungs Ābrahāmu bija svētījis pie visa.” (1. Mozus 24:1)

Un notika, ka pēc Ābrahāma nāves Dievs svētīja Īzāku, viņa dēlu, un Īzāks apmetās pie Lehaj-roi avota.” (1. Mozus 25:11)

“Un Īzāks sēja tanī zemē un saņēma simtkārtīgu ražu, jo Tas Kungs viņu bija svētījis.” (1. Mozus 26:12)

“Tā Kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa paša pūlēm.” (Salamana pamācības 10:22)

Ja tev ir Tā Kunga svētība, tā dara tevi bagātu bez trīs darbavietām. Viens normāls darbs ir pietiekami, vai labāk esi pašnodarbināts. Un vēl labāk ir tad, ja tu spēj pacelties tā, ka dibini savu uzņēmumu un cilvēkiem dod darbu.

Dievs lika Mozum un Āronam svētīt tautu.

“Un lieciet Manu Vārdu šādi uz Israēla bērniem, un Es tos svētīšu.” (4. Mozus 6:27)

Sakot šos vārdus konkrētiem cilvēkiem, viņi tiek svētīti. Es svētīju tevi ar šiem vārdiem jaunajā gadā:

“TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS! TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!” (4. Mozus 6:24-26)

Brāļi un māsas, dāmas un kungi, lai svētības ir visās sfērās tavā dzīvē – ģimenē, finansēs, veselībā, attiecībās ar Dievu, kalpošanā, attiecībās ar cilvēkiem. Lai tu esi svētīts itin visā, pie kā tu liksi savas rokas, tu vienmēr būsi augšā, ne apakšā, nekas no rokām laukā tev nekritīs, itin viss, kur tu savas kāju pēdas liksi, tev piederēs! Svētīts tu būsi laukā, svētīts tu būsi iekšā, viss, ko tu darīsi, tev labi izdosies! Āmen! Jēzus mīl tevi, Jēzus mīl mūs, lai tev svētīgs un laimīgs 2020. gads!

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Svētība 2020. gadam” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija