Draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis, nosaucot dievkalpojuma tēmu
”Svētība jaunajam 2011. gadam”, sāk savu gadu mijas dievkalpojumu ar Dieva vārdu:

 

Un bagātība un gods nāk no Tevis, un Tu esi valdītājs pār visu, un Tavā rokā ir spēks un vara, un Tava roka paaugstina un dara stipru. Un nu tagad mēs esam tie, kas Tev pateicamies, un tie, kas slavējam Tavas godības Vārdu, jo kas es esmu, un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus? Bet viss ir no Tevis, un no Tavas rokas mēs Tev dodam! 1. Laiku 29:12-14

 

Ko mēs dodam Dievam? Kāpēc mēs vēl šaubāmies: dot vai nedot? „Dievs, kas man ir, ir no Tevis, un no Tavas rokas es Tev dodu”, – saka mācītājs.

 

Svētrunas tēma ir par to, ka patiesībā nekas nepieder mums, jo viss, kas mums ir, ir no Viņa žēlastības. „Un, ja mums ir kaut kas, ko Viņam dot un pienest, tad tas ir tikai tāpēc, ka Viņš mūs ir svētījis no Savas rokas,” turpina mācītājs, citējot Rakstus:

 

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.1. Mozus 1:1

 

„Mēs ceļam mājas no ķieģeļiem, un mēs sakām: „Paskaties, kāda māja! Paskaties, kāds debesskrāpis! Paskaties, kā celtnieki strādā, kādi plāni, kādas pilsētas!” Kas ir ķieģelis? – Nu zeme, taču – māls. Dievs radīja zemi, un no Viņa žēlastības mums ir ķieģelis. Mēs ņemam no tā, kas pieder Dievam. Tas jau nepieder mums – ne jau mēs radījām zemi. Dievs atļauj mums to lietot mūsu pašu labklājībai. Un Dievs mūs ir radījis pēc Sava tēla un līdzības ar smadzenēm, jo Dievam arī ir smadzenes. Dievam ir domu dzīve, labklājības pilnas domas par mums. Viņš domā par mums un ir devis mums smadzenes, lai arī mēs būtu spējīgi domāt un varētu izgudrot ķieģeli, un izveidot sev patvērumu”, saka mācītājs un turpina: „Un kas tur nosodāms, ka mēs pateicībā vismaz katru desmito ķieģeli atdodam Viņam? Sabiedrībā, īpaši masu mēdijos šī ziedošana tiek ķengāta, jo šie cilvēki, pilni ar pasaules negācijām, nespēj saprast, ka var pateicībā dot Dievam. Cilvēki mēdz pateikties viens otram. Par to, ka kāds viņam ir kaut ko labu darījis, viņš mēdz pateikties – dāvina ziedus, smaržas. Kas tur slikts, ka mēs pateicamies Dievam un dodam Viņam kaut ko no tā, ko Viņš ir devis mums.

 

Mēs ražojam automašīnas: BMW, Mersedes, Opel un mēs sakām: „Kāds modelis! Kādi zirgspēki! Draugs, paskaties, no kā motors taisīts, no kā taisīta virsbūve? – No metāla, no plastmasas.No kā ražo plastmasu? – No naftas. Dievs radīja zemi un visu, kas tajā. Dievs radīja debesis un zemi. Cilvēks lido kosmosā, izgudro gudras mašīnas, izgudro modernu kara tehniku. No kā tā ir veidota? Mums liekas, ka mēs paši ar savu prātu. Kurš iedeva tev prātu? Varbūt tu arī tici Darvina teorijai par pērtiķiem. Ja tu domā, ka esi cēlies no pērtiķa, man tevis ir ļoti žēl. Mani gan ir radījis Dievs. Nav man nekādu pērtiķu rados. Tas ir Darvins, kurš ir cēlies no pērtiķa,” saka mācītājs.

 

Tad Dievs sacīja: “Lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī, virs zemes.” Un tā tapa. 1. Mozus 1:11.

 

Tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus: lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti, un zvaigznes radīja. 1. Mozus 1:16

 

„Mēs sakām: „Mēs lietojam Saules enerģiju.” – No Viņa žēlastības tu lieto Saules enerģiju. Sievietes lepojas ar iedegumu, ka viņas ir skaistas un slaidas, un var staigāt bronzas iedeguma krāsā. Bet arī tas ir tikai no Viņa žēlastības. Kāds varbūt teiks, ka viņam Saules iedegumu nevajag, ka viņš to var saņemt solārijā, bet, draugs, paskaties, no kādām vielām ir gatavotas solārija kameras, papēti tās, atkārto Mendeļējeva tabulu, un viss tev kļūs skaidrs. Arī solārijs ir no Dieva žēlastības. Vēl kāds iebildīs: „Nē, mēs paši izdomājām solāriju,” – mācītājs paskaidro.

 

Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.1.Mozus 1:27

 

Dievs tevi radīja, ne tu pats tur pieliki savu roku. Tu esi no Dieva radīts. No viņa žēlastības tu esi radīts. Dievs tev deva smadzenes, jo pēc Sava tēla un līdzības Viņš tevi radīja. Cilvēki reizēm saka: „Mēs ēdam laša steikus, karbonādes, cepešus, vistas filejas, ikrus, mums visa kā ir diezgan, mums Dieva nevajag”. Bet Dieva vārds saka:

 

Un Dievs radīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas, un visus rāpuļus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.1.Mozus 1:25

 

Dievs radīja visus zemes zvērus. Tikai Viņa žēlastībā tie ir radīti.

 

Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.” 1. Mozus 1:28

 

Dievs saka, ka tas nav mūsu īpašumā dots, bet, lai mēs pārvaldām to, ko Viņš ir radījis. Dievs radīja cilvēku, lai pārvaldītu Viņa radību. „Ja tu kaut ko sauc par savu, tas ir tavs un tu vari rīkoties pēc saviem ieskatiem, taču patiesībā tas nepieder tev, jo viss ir no Dieva žēlastības. Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji virs zemes”, saka mācītājs.

 

Dievs visu ir radījis, un viss, ko mēs Viņam dodam, ir no Viņa. Viņš mums visu ir devis: gan materiālos labumus, gan intelektuālās spējas, pilnīgi visu, jo Viņš ir viss – Viņš ir visa sākums, Viņš ir alfa un omega.

 

Un Viņš ņēma tās piecas maizes un tās divi zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes un deva Saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā, arī tās divi zivis Viņš visiem izdalīja. Marka 6:41

 

Jēzus pabaroja ar piecām maizēm un divām zivīm piecus tūkstošus cilvēku. Kā Viņš to izdarīja? Viņš ņēma no mācekļiem, kas viņiem bija, pateicās, pārlauza un deva mācekļiem atpakaļ un tie, savukārt, cilvēkiem. Un visiem pietika un vēl palika pāri. Tātad Dieva princips: „Tu ņem to, kas tev ir, un dod Dievam, Viņš to pavairo, dod tev atpakaļ un tu dod cilvēkiem. Un atkal: kas tev ir, tu dod Dievam, Viņš tev, tu cilvēkiem – un notiek nepārtraukts process,” savu skaidrojumu pabeidz mācītājs.

 

„2011. gadā viss zels un plauks, jo mēs būsim tie, kas dod un sēj!” viņš turpina.

 

„Un saki viņam: tā saka tas Kungs Cebaots: raugi, ir vīrs, kas saucas Cemahs, un viņa laikā viss zels un plauks, un viņš uzcels Tā Kunga namu. Caharijas 6:12

 

Runa ir par Jēzu Kristu. „Vai tu zini, ka pirms 2000 gadiem Jēzus atnāca uz šo zemi un arī šodien mājo mūsu vidū? Un Dieva vārds saka, ka Viņa laikā viss zels un plauks, un Viņš uzcels Tam Kungam namu. Kādā laikā? Jēzus Kristus laikā – Tā Kunga žēlastības – 2011.gadā. Tas, ko es saku, ir pamatots Dieva Vārdā – viss zels un plauks!” saka mācītājs.

.

„Manā dzīvē viss zels un plauks!!! Viss zels un plauks un tu celsi Tam Kungam namu. Es runāju par piecām prioritātēm tavā dzīvē:”

 

  1. Dievs.Tu celsi attiecības ar Dievu – no tā laika, ko Dievs tev ir devis, tu dosi Dievam, regulāri un disciplinēti, pavadot laiku ar Viņu, tu celsi Dievam namu – celsi sevi. Tu darīsi visu, kā grib Dievs.
  2. Es.Tu rūpēsies par sevi.
  3. Ģimene.Tu rūpēsies par savu ģimeni. Tu tur esi kā priesteris, kas uzrauga, lai viss notiek pēc Dieva prāta.
  4. Kalpošana. Savā kalpošanā tu rūpēsies par cilvēkiem, kas tev ir uzticēti. Tu celsi savu kalpošanu. Dari to no sirds! Cel savu kalpošanu!
  5. Darbs. Cel savu iztikas avotu! Pilnveido savu laicīgo darbu, pilnveido to! Dievs grib tevi svētīt, jo Viņa laikā viss zels un plauks.

 

Tu celsi Dievam namu, un tavā dzīvē viss zels un plauks!!!

 

Bieži vien, pienesot savu ziedojumu grupiņā vai draudzē, iespējams, tevi pārņem velna piespēlētas domas, ka tu dod kādam, un tu pat nezini, kur tas paliek. Paldies Dievam, ka mūsu draudzē viss ir caurspīdīgs un visi zina, kur nauda paliek – viss ir redzams. Bet Dieva vārds saka:

 

Jo tas tev ir jāēd Tā Kunga, sava Dieva, priekšā tai vietā, ko Tas Kungs, tavs Dievs, Sev izraudzīs,- tev un tavam dēlam, tavai meitai, tavam kalpam un tavai kalponei un arī levītiem, kas mīt tavos vārtos; un tad nu priecājies Tā Kunga, sava Dieva, priekšā par visu to, ko tavas rokas ir gādājušas. 5. Mozus 12:18

 

Tev jāēd no tava upura: tavam dēlam, tavai meitai, tavam kalpam un tavai kalponei, un arī levītiem, kas mīt tavos vārtos un:

 

Un tad nu priecājies Tā Kunga, sava Dieva, priekšā par visu to, ko tavas rokas ir gādājušas.5. Mozus 12:18

 

„Kad Vecajā derībā pienesa upuri, to sadalīja: daļa Dievam, daļa priesterim, daļa pašam. Izmet no galvas domas, ka tu kaut ko atnes, atdod un tālāk tu neko nezini”, saka mācītājs. „Tu atnes un pats baudi no tā: tu saņem Dieva Vārdu, tu tiec aprūpēts, tavi līderi tiek aprūpēti, tu baudi. Izmaiņas tavā dzīvē ir cieši saistītas ar upuri, ko tu pienes. Tu baudi sēdēšanu ērtos, mīkstos krēslos, siltā zālē, kuru rēķins par šo mēnesi ir pāri par tūkstošs latiem. Tās ir tikai telpas, kur nu viss pārējais. Tu baudi, Dievs ir labs!”

 

Ikkatra vieta, kur jūsu kāju pēdas mīs, jums piederēs. 5. Mozus 11:24

 

Kādās jomās Dievs tevi šogad svētīs? Tur, kur tu liksi savu kāju pēdas. To, ko tu būsi ieplānojis ar Dieva svētību, un kā rīkosies, kur iesi un ko darīsi, tur Dievs tevi svētīs. Ar Dieva gādību tavi mērķi piepildīsies, jo šajā gadā tavā dzīvē viss zels un plauks.

 

„Pirms sešiem, septiņiem gadiem, kalpojot Limbažu draudzē, izlasīju Jongi Čo grāmatiņā, ka galvenais ir vīzija un konkrēts mērķis. Vajag tikai iedomāties savā iztēlē, ko tu gribi sasniegt, lūgt par to un viss notiks. Iztēlojos 150 cilvēkus draudzē pēc gada, lūdzu kā traks, sākumā arī cilvēki tam ticēja, tomēr rezultāts pēc gada – 15 cilvēki draudzē. Kas par vainu? – Man neviens nebija mācījis, kā celt namu. Nepietiek tikai sapņot un lūgt, bet ļoti svarīgi ir pareizā veidā arī strādāt. Strādāt, mīlot Dievu un cilvēkus. Un tā ir vīzija G12. Un es sāku celt šo namu trīs gadus atpakaļ. Tu zini, ka sapņi piepildās? To, ko toreiz lūdzu, par ko sapņoju ir piepildījies – šodien Rīgas draudzē ir 150 cilvēku vien, un kopā Latvijā – pāri par diviem simtiem. Ja man ir sapnis, vīzija un mērķi, tad visas vietas, kur es savu kāju pēdas likšu, man piederēs. Ja tu nepareizi kaut ko darīsi, tad tas nepiepildīsies nospraustajā laikā, bet tas noteikti piepildīsies, jo Dievs tev to rādīs un vedīs tevi!” turpina mācītājs.

 

Šajā gadā viss notiks – viss zels un plauks, jo ikkatra vieta, kur tu savu kāju pēdu liksi, tev piederēs, ja tu iesi un strādāsi – strādāsi pareizi.

 

Dievs apsolīja Izraēlam Apsolīto zemi, kur piens un medus tek. Taču, pirms ieiet un to pakļaut, tika izsūtīti divpadsmit izlūki. Šim karam bija konkrēts mērķis, konkrēta vīzija un konkrēta stratēģija. Un mēs nevaram bez konkrētiem mērķiem un bez konkrētas stratēģijas spert kaut kādus soļus un kaut ko sasniegt.

 

„Vai tu esi dzirdējis, ka Latvijā ir bezdarbs? Ārā snieg un puteņo, pagalmi un ielas ir sniegā. Kad es ieteicu savas mājas sētniecei papildus saviem pienākumiem, stundu pastrādāt un iztīrīt pagalmu, par kuru es apsolīju samaksāt, viņa nedomājot atcirta: „Es par tūkstoš latiem to pat nedarītu.” Kur tā krīze ir? Šai sētniecei galvā ir krīze, un tāpēc viņai ne šajā, ne nākamajā gadā nebūs nekāda uzplaukuma, jo viņas problēma ir domāšanā. Kamēr viņa to nemainīs, nekas viņas dzīvē nemainīsies,” tā mācītājs.  

 

Klausies, Israēl, tu šodien celsies pāri Jordānai, lai uzvarētu tautas, kas lielākas un stiprākas nekā tu, tāpat arī lielas un līdz pat debesīm nocietinātas pilsētas. 5. Mozus 9:1

 

„Tu esi pārcēlies Jaunajā gadā, lai uzvarētu katru šķērsli savā kalpošanā. Lai kas arī tas nebūtu: tavs raksturs, finanses, citas lietas – tu esi iegājis Jaunajā gadā, lai uzvarētu. Es pārceļos Jaunajā gadā, man ir vīzija, mērķi un stratēģija, un es zinu, kur savas kāju pēdas likt, es eju Jēzus pēdās. Un es zinu, kas man ir devis visu – smadzenes, manu prātu, manu ķermeni, visus resursus, es pazīstu savu Tēvu, no kura man viss ir, ko es varu lietot. Mums kā draudzei ir mērķi, vīzija un stratēģija un mēs zinām, kā to visu sasniegt, un mums ir upuris. Šī ir jaunā gada pirmā diena un mēs nenākam Dieva priekšā ar tukšām rokām. Naudai ir ļoti, ļoti liela nozīme cilvēku dzīvēs. Pat visstiprākais kalpotājs šajā draudzē, paņemot neapdomīgu kredītu, var samaksāt to ar mūžīgo dzīvību. Ja tu nepareizi rīkojies ar finansēm, tas var iznīcināt tevi pilnībā. Labāk nes to Dieva klētī, pateicoties Dievam, un tavs Dievs apmierinās katru tavu vajadzību, pēc savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū, mūsu Kungā, jo Viņš ir tavs Tēvs Jehova Jire – Tas Kungs gādā,” iesaka mācītājs.

 

Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. 2. Korintiešiem 9:6 – 10

 

No tā, kā tu dosi Dievam, ir atkarīgs, kāds būs tavs gads. Tas ir ļoti būtiski garīgajā pasaulē. To saka Dieva vārds. Tas, kā tu dod, parāda, kas ir tavā sirdī, tavu pieķeršanos, tavu uzticēšanos Viņam:

 

Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Mateja 6:21

 

Kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Tu taču sēj Dieva valstībai. Ja tu sēj savā draudzē, tur ir tava sirds – piesien savu sirdi Dievam, savai draudzei, jo šeit tu saņem Dieva svētību!

 

Jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā, 1. Korintiešiem 1:5   

 

Ar Viņu tu esi kļuvis bagāts visās lietās. Ar Dievu bagāts.

 

Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū. Filipiešiem 4:19

 

Pāvils saka šos vārdus tad, kad filipieši ir ziedojuši. Tu jau vari deklamēt šo pantiņu, bet viss ir atkarīgs no tā, vai tu esi Dievam kaut ko devis, jo filipieši bija devuši, viņi atbalstīja Pāvila kalpošanu – viņi deva un tikai tad Pāvils saka:

 

Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību… Filip.4:19

 

Cik lielu svētību tu gribi nākamajā gadā? Esi uzmanīgs, to rādot, jo Dieva vārds saka:

 

„Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.” Lūkas 6:38

 

„Ar kādu mēru tev atmēros? Ar tādu, ar kādu tu pats mēroji. Cik lielu svētību gribi, cik lielu izlaušanos gribi, tik lielu upuri pienes Viņam. Neaizmirsti par mērķiem, kuri ir nosprausti grupiņā, personīgā dzīvē! Kad dosies mājās, uzraksti, ko tu gribi saņemt no Dieva personīgajā dzīvē, rakstura izmaiņās, kalpošanā, saskaņā ar piecām prioritātēm, nospraud konkrētus mērķus un plāno konkrētus soļus, un šodien par to visu uzliec upuri uz altāra. Tas, kādā veidā tu spēsi upurēt, tas norādīs, cik pareizi tu spēsi rīkoties, atdot sevi, darīt pareizas lietas, lai piepildītu šos mērķus,” dievkalpojuma beigās saka mācītājs.

 

Lai 2011. gadā tavā dzīvē viss zeļ un plaukst!

 

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Nora Lapiņa.