„Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu. Ne kā pasaule dod,
Es jums dodu. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Jāņa evaņģēlijs 14:27

 

11. jūlija dievkalpojumā draudzē „Kristus pasaulei” Rīgā svētrunas tēma bija „Tas Kungs ir mans miers”. Mācītājs Mārcis Jencītis saka: „Vai jūs esat dzirdējuši ļaudis sakām – iegāju katedrālē, tur bija tik kluss, tik mierīgi, tāds Dieva miers… Kas tad ir patiess Dieva miers? Tā Kunga miers ir vairāk, nekā mūsu sajūtas. Dieva miers nav atkarīgs no apstākļiem mums apkārt. Un tajā pašā laikā nebūs arī tā, ka kalpojot un sekojot mūsu Kungam, mums vienmēr būs komfortabli un mierīgi!”

 

„Cilvēki reizēm pārprot, kas ir Dieva miers”, – turpina mācītājs, „Viņi domā – es nākšu pie Jēzus, pieņemšu Viņu par savu Kungu un tad viss atrisināsies pats no sevis. Nebūs problēmu, nebūs neērtību, neviens neteiks neko sliktu pret mums. Pār mani nonāks pārdabisks Dieva miers. Nekas mani vairs „neraustīs”. Dzīve būs komfortabla! Taču Jēzus saviem sekotājiem piedāvā nekomfortablu dzīvi!”

 

Un, tiem aizejot, viens uz ceļa Viņam sacīja: “Es Tev iešu līdzi, lai kurp Tu ietu.” 
Bet Jēzus uz viņu sacīja: “Lapsām ir alas un putniem apakš debess ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur nolikt Savu galvu.” Lūkas 9:57-58

 

Citiem vārdiem, Jēzus saka: „Pirms tu seko Man, apdomā, ko tas no tevis prasīs! Šis ceļš nebūs viegls un ērts. Būs jākalpo!”

 

Mācītājs Mārcis Jencītis turpina: „Ja mēs gribam sekot savam Kungam no sirds un kalpot Viņam, tad mums ir jāatstāj tas komforts un ērtā dzīve, kas mums bija līdz šim. Būs visādi apstākļi, bailes, konflikti, diskomforts, un ne vienmēr būs tikai pozitīvas emocijas. Tad par kādu mieru Dievs runā?”

 

„Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū”. Filipiešiem 4:7

 

„Miers, kuru dod Dievs, ir mūsu stabilitāte Dievā.” – turpina mācītājs, – „neviens un nekas mani nespēj izsist, izšaubīt, jo es zinu – Dievs ir mans palīgs visās manās grūtībās! Tas nenozīmē, ka mums nav cīņas, grūtības un problēmas. Ja es savā ģimenē esmu vienīgais, kas patiesi seko Jēzum, tad neizbēgami man radīsies strīdi un nesaskaņas ar pārējiem. „Ne mieru esmu nācis nest, bet zobenu!” – saka Jēzus. Taču Dieva miers nav mūsu apstākļi, situācija vai pat mūsu emocijas. Dieva miers ir stabilitāte mūsu iekšienē, nevis ārpusē!”

 

”Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: “Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā!” Bet Viņš sacīja: “Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam! Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.”    Lūkas 10:17-20

 

„Mums ir jāiemācās atrast mieru Dievā, paļaujoties tikai uz Viņu, nevis uz atbildētajām lūgšanām un svētībām.” – savā svētrunā turpina mācītājs Mārcis Jencītis. „Pilnīgs komforts nekad nebūs ne mūsu dzīvē, ne draudzē, ne kalpošanā, ne ģimenē! Reizēm mēs tiekam ievainoti arī draudzē, kalpojot tam Kungam. Taču mums ir jāatrod miers mūsu Kungā!”

 

Vēl šajā reizē mācītājs runā par to, ka miers un svētības mūsu dzīvē atnāk tad, kad mēs vēlamies piepildīt Dieva gribu mūsu dzīvei. Dieva griba – kalpot cilvēkiem un glābt pazudušos!

 

„Un tādēļ dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo Tavu lielo tautu?” Un šis vārds patika Tam Kungam, proti, ka Salamans tieši šādu lietu bija lūdzis. Un Tas Kungs viņam atbildēja: “Tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt, tad Es tev došu, kā tu esi vēlējies: redzi, Es tev dodu gudru sirdi un tik sapratīgu, ka tāds, kāds esi tu, nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tādēļ, ka tu to neesi lūdzis, Es tev došu arī bagātību un godu: un tāda kā tu starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā.”  1. Ķēniņu 3:9-13