5. jūlija vakarā notika kārtējā draudzes „Kristus pasaulei” līderu sapulce, un arī šoreiz draudzes mācītājs sludināja Dieva Vārdu. Svētrunas tēma: „Tas nekad neapstāsies!”

„Pirms dažiem gadiem bijām Vasarsvētku draudžu konferencē Norvēģijā”, – stāsta mācītājs Mārcis Jencītis. „Toreiz mēs brīnišķīgi piedzīvojām Dievu, un Dievs man lika sirdī Vārdu: „Tas nekad neapstāsies!”. Ko līdz Svētā Gara izliešanās un atmoda draudzē, ja tā ilgst tikai dažas nedēļas vai mēnešus un izbeidzas tikpat pēkšņi kā sākusies? Es zinu, kā panākt to, lai atmoda neapstātos – tā ir vīzija G12! Esmu izpratis un satvēris šo vīziju, un caur to atmoda nekad neapstāsies. Mēs pulcēsim ap sevi cilvēkus. Mēs esam šeit, lai vairotos!”

Tas Kungs ir debesīs uzcēlis Savu troni, un Viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Psalms 103:19

„Dievs valda caur Savu valstību. Mēs, draudze, esam Viņa miesa, Viņa rokas un kājas, un Viņa galva. Viņa valstības sastāvdaļa. Mēs, Viņa bērni, esam tie, kas valdām. Mēs esam Viņa karapulks, Viņa armija un Viņa ģimene. Mēs esam atmodas nesēji savai zemei un šai paaudzei. Mēs esam tie, kas nekad neapstāsies. Ja mēs neapstāsimies, tad arī Dievs neapstāsies!” – saka mācītājs.

Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu. Jāņa evaņģēlijs 14:12-14

„Vīzija G12 ir pilnība! Tas ir pilns evaņģēlijs,” – saka mācītājs. „Tas ir Dieva vārds tev! Ja tu sauc sevi par kristieti, tu darīsi tos pašus darbus, ko darīja Jēzus, un vēl lielākus! Jēzus ne tikai dziedināja un atbrīvoja, Viņš arī pavadīja laiku kopā ar saviem divpadsmit mācekļiem. Viņš izveidoja savu grupu un kalpoja šiem cilvēkiem tik ilgi, līdz tie sāka kalpot citiem tādā pašā veidā kā Jēzus un izmainīja pasauli.”

Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” Apustuļu darbi 1:8

Ja tu runā mēlēs, tā ir zīme, ka tu esi saņēmis Svētā Gara spēku būt par Kristus liecinieku! Tu būsi evaņģēlija un mīlestības nesējs. Tu ieraudzīsi sev apkārt glābtus cilvēkus. Tu saskatīsi viņos to potenciālu, ko viņos redz Dievs. Tu saskatīsi viņos nākamos līderus. Tu ieraudzīsi Latviju Jēzus asinīs šķīstītu baltāku par sniegu!

Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Psalms 103:5

„Jo vecāki mēs kļūsim, jo varenāki mēs būsim,” – saka mācītājs. „Impērijas brūk, atmodas izbeidzas, cilvēks noveco un nomirst, bet Dieva bērns, kurš ir G12 vīzijā, atjaunojas kā ērglis un vairojas. Mūsu draudzē grupas nedzimst, lai nomirtu. Tās dzimst, lai vairotos!”

„Nesen satiku dažus bijušos draudzes locekļus,” – turpina mācītājs. „Viņu meita gatavojas studēt ārzemēs. Es uzdevu tikai vienu jautājumu: „Kāpēc tu tur brauc?” „Es nezinu”, – viņa atbildēja. Man kļuva viņas žēl. Tas ir slikti – mācīties un nezināt, kāpēc! Ir slikti apmeklēt draudzi, lūgt Dievu un nezināt, kāpēc tu to dari, tāpat kā raudzīties uz cilvēkiem un neapzināties, ka tu esi vīzijas nesējs! Man ir vīzija. Es zinu, kāpēc esmu piedzimis. Lai pildītu Dieva gribu – vīziju G12 un nestu atmodu tautām!”

Un Es jums saku: darait sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Lūkas evaņģēlijs 16:9

Jēzus stāsta saviem mācekļiem par kādu negodīgu cilvēku, kurš izšķērdēja sava kunga mantu un tāpēc tika atstādināts no pārvaldnieka amata. Gudrs būdams viņš saaicināja sava kunga parādniekus un atlaida viņu parādus. Tā viņš darīja sev draugus ar netaisnās mantas palīdzību. Dievs katram no mums ir uzticējis resursus šeit, virs zemes, tāpēc nekalposim mantai, bet kalposim Dievam ar savu mantu un darīsim cilvēkus par Kristus mācekļiem! Cel savu grupu ar to, kas tev pieder šodien!

„Mūsu draudzē bija kāds vīrs, kuram bija nesakārtotas mantojuma lietas”, – stāsta mācītājs. „Ja šis vīrs apprecētos, viņš pazaudētu savu mantojuma daļu, tāpēc viņš dzīvoja netiklībā. Šī manta jeb netaisnais mamons traucēja viņam piepildīt Dieva gribu savai dzīvei. Viņš varēja apprecēties un dzīvot Dieva svētītā laulībā, taču viņš izvēlējās mantu. Šis vīrs vairs nav mūsu draudzē, jo šeit nav kompromisu! Mums ir vīzija, un mēs neapstāsimies. Ja tu apstāsies, tad es iešu tālāk bez tevis!”

Pārstaigājuši visu salu līdz Pafai, viņi sastapa kādu zīlnieku, viltus pravieti, jūdu, vārdā Barjēsus. Apustuļu darbi 13:6

„Es tev galvoju, ka tev apkārt ir cilvēki, kuri vēlas dzirdēt Dieva Vārdu!” – saka Mārcis Jencītis. „Dzīvu un spēcīgu evaņģēliju un tavas dzīves liecību. Tik daudziem ir nepieciešama tava palīdzība! Cilvēkiem ir jāpastāsta par Kristu. Jēzus ir brīnišķīgs! Viss, kas mums vajadzīgs, ir Kristū! Mums draudzē ir septiņu soļu lūgšana par neglābtajiem. Ja tu, draugs, kārtīgi neiestājies lūgšanā par cilvēkiem un negavē, tu neesi vīzijā un tu esi vājš un neizlēmīgs līderis. Lūk, iemesls, kāpēc tev šķiet, ka vīzija nedarbojas. Nav neaizsniedzamu cilvēku, bet ir vāji un neizlēmīgi līderi. Es negribu būt vājš līderis. Es gribu būt stiprs līderis, tāds, kurš dzird un dara! Lūdziet, tad jums taps dots, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Mēs izlaupīsim elli! Tas nekad neapstāsies!”