Svētrunas tēma šodien ir „Tavas privilēģijas Kristū”.
Tā ir tēma, ko es jau aizsāku jau agrāk, bet pēc tam bija vairākas citas tēmas. Šodien turpināsim tieši šo tēmu. Tev ir privilēģijas Jēzū Kristū! Aleluja!

Iepriekšējā reizē mēs izņēmām vienpadsmit punktus, tāpēc iesim tālāk.

12) Tu vari lūgt Dievam palīdzību, un Viņš atsūtīs tev vairāk nekā 12 leģionus eņģeļus, kas visu nokārtos.

Tajā brīdī, kad Jēzu nodeva, kad Viņu arestēja Ģetzemanes dārzā, Pēteris izvilka zobenu un cirta tiem cilvēkiem, kuri bija atnākuši arestēt Jēzu. Viņš nocirta ausi augstā priestera kalpam Malham. Un Jēzus teica: „Bāz zobenu makstī! Jo kas zobenu ņem, tas no zobena kritīs.” Un pēc tam Viņš saka sekojošos vārdus:

„Jeb vai tu domā, ka Es nevarētu lūgt Savu Tēvu un Viņš Man nesūtītu tūlīt vairāk nekā divpadsmit leģionu eņģeļu?” (Mateja 26:53)

Jēzus saka, ka viņam nav vajadzīga Pētera palīdzība. Viņš mierīgi šajā pašā brīdī var lūgt Dievu, Savu Tēvu un Tēvs dos pavēli vairāk nekā 12 leģioniem eņģeļu, kuri ieradīsies un nokārtos šo problēmu. Ja jau pat bez šīs lūgšanas Jēzus, darot Tēva gribu, panāca, ka, kad ieradās šie gūstītāji, viņi krita zemē Jēzus priekšā, tad kas notiktu, ja Jēzus lūgtu: „Tēvs, šajā pašā brīdī, sūti eņģeļus.” Vienā romiešu leģionā ir aptuveni 5 tūkstoši karavīru. Tātad, ja ir vairāk kā 12 leģioni, tad būtu vairāk nekā 60 tūkstoši eņģeļu. Dieva Vārdā ir teikts, ka „Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas”.

„Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.” (Psalms 34:8)

Tev ir viens vai divi eņģeļi. Tā saka Bībele. Vai viņi tevi sargā? Vai tu pazīsti savu eņģeli? Kā viņu sauc? Bet tu zini, ka viņš tev ir. Pie katra jaunpiedzimuša cilvēka ir novietots kā minimums viens eņģelis, un kad tu lūdz Dievu, tad Dievs dod pavēli eņģelim, un eņģelis kārto tavas lietas. Tu to neredzi. Tā ir debesu sfēra – neredzamā sfēra. Tas nav no šīs pasaules. Visām fiziskām lietām virs zemes ir garīgs pamats, garīgs cēlonis. Un kad Dievs dod pavēli eņģeļiem, tad viņi kārto tavas lietas. Un Jēzus saka: „Vai tu domā, ka Es nevarētu lūgt Tēvu, un Viņš man nesūtītu vairāk kā 12 leģionus eņģeļu?”

Tā ir tava privilēģija Kristū. Aleluja! Kad tev ir vajadzības, tavas problēmas, grūtības, kas ir un būs, tad tu lūdz Dievam palīdzību, un Dievs tavas problēmas risina ar eņģeļu palīdzību. Paldies Dievam par problēmām, kuras mums ir nepieciešamas, lai pieaugtu, norūdītos.

Ja kāds redzēja to svētrunu, kur es demonstrēju bildītes par vietām, kur es lūdzu Dievu, tad varbūt atceras, ka tur bija tāda meža stiga. Es uz turieni braucu gadiem un tur pavadīju laiku ar Dievu. Reiz, pirms čtriem gadiem lūdzot Dievu šajā meža stigā, pēkšņi, es jutu, ka bez manis tur ir vēl kaut kas. Tur nebija neviena cilvēka, bet bija sajūta, ka tur ir vēl kāds. Atverot acis, es redzēju sev blakus eņģeļus. Es nevarēju izšķirt viņu sejas, bet es redzēju viņu stāvus. Es nemāku tev paskaidrot, kā es to varēju redzēt. Tas ir jāredz pašam. Es pat nevaru saprast, vai es redzēju ar savām acīm vai ar gara acīm. Es nesaprotu, kā es to redzēju. Bet es redzēju divus liela auguma stāvus stāvam man blakus, un es skaidri zināju, ka tie ir eņģeļi, bet tie nav parasti eņģeļi. Tie ir eņģeļi – virsnieki. Un es iekšēji tajā brīdī zināju, ka šie virspavēlnieki gaida, kad es došu pavēles. Mēs nesarunājāmies. Tajā brīdī bija pilnīgs klusums, bet tā saruna bija tāda, ka es vienkārši zināju. Viņi gaidīja pavēles. Un tālāk? Es paskatījos apkārt un redzēju eņģeļu leģionus. Viņu bija daudz. Viņi stāvēja ierindā. Es gan neesmu bijis karā, bet bija tāda sajūta, kā pirms kara, kad karaspēks ir nostājies ierindā un ir klusums, un tūliņ tiks dota pavēle, un visi sāks kustēties. Kad es redzēju šos eņģeļus? Tad, kad es lūdzu Dievu viens ar Vienu, kā Jēzus to darīja. Viņš kāpa kalnos, gāja vientuļās vietās un pavadīja laiku ar Dievu divvientulībā. Mums katram, kad mēs lūdzam Dievu, Viņš sūta Savus eņģeļus, kas kārto mūsu lietas. Eņģelis var arī nogalināt. Kad Dievs izveda no Ēģiptes zemes Savu tautu, tad Viņš sūtīja maitātāju eņģeli. Un visos tajos namos, sākot ar kūtīm un beidzot ar cilvēku namiem, kur uz durvju stabiem un palodām nebija Jēra asinis, eņģelis nomaitāja pirmdzimušos. Eņģeļiem ir liels spēks, taču tie ir kalpotāju gari, kurus Dievs izsūta, lai kalpotu mums. Cilvēks ir pārākā stāvoklī par eņģeļiem. Es runāju saskaņā ar Dieva Vārdu. Cilvēkam ir īpašs statuss, un Dievs lieto eņģeļus, lai sargātu un lai darītu dažādas pārdabiskas un garīgas lietas pie mums un apkārt mums. Kad darītu? Tad, kad mēs izmantojam savu privilēģiju lūgt Dievu savās problēmās un savās lietās, tad Dievs sūta Savus eņģeļus. Aleluja!

Es esmu ticies ar eņģeļiem personīgi divas reizes. Pirmā reize bija, kad es piedzimu no augšas un otrā reize bija mežā, kad es viņus reāli redzēju. Pirmajā reizē es gan viņus neredzēju, bet ļoti skaidri dzirdēju, bet otrajā reizē es redzēju, bet nedzirdēju. Interesanti, vai ne? Kāpēc nevarēju redzēt un dzirdēt? Nezinu. Bet pie jaunpiedzimšanas brīža eņģeļi ar mani runāja un sauca mani vārdā. Es sarunājos ar viņiem domās. Un viss, ko viņi runāja, atbilda Bībelei. Vieni no pēdējiem vārdiem, ko eņģeļi man teica, bija: „Mārci, lasi Bībeli – Jauno Derību katru dienu, regulāri apmeklē draudzi, lūdz Dievu katru dienu un tu būsi mans kalps.” Tās ir lietas, kas šobrīd notiek pie manis. Tu esi pareizā vietā un pareizā laikā. Tev ir privilēģija.

Mums ir eņģeļi. Viņi gan nav mūsu personīgie eņģeļi – nav mūsu īpašums, bet viņi ir. Vai kāds neredz kādu eņģeli? Varbūt jūs redzat tikai velnus pēc dzeršanas tūres. Kad es dzīvoju pasaulē, es daudz dzēru, lietoju narkotikas. Un šad un tad no pārmērīgas dzeršanas es sāku redzēt velnus – tie bija dēmoni, velna eņģeļi, ļaunie gari utt. Velns cenšas, un viņa mērķis ir, lai viņa eņģeļi – ļaunie gari tavā dzīvē kārtotu velna intereses. Bet, kad tu lūdz Dievu, tad Dieva eņģeļi kārto lietas un pasargā tevi no ļauno garu ietekmes. Āmen! Un viņi kārto tavas lietas un cīnās ar ļauno garu pasauli. Daniēla grāmatā ir rakstīts par eņģeļu cīņu valstu mērogā, kad dēmoni un eņģeļi ir piestiprināti pār veselām valstīm. Un kad Daniēls lūdza Dievu, tad notika cīņa, jo Daniēla atbilde uz lūgšanu kavējās. Un kavējās tāpēc, ka eņģelim bija jāizcīna cīņa. Daniēls lūdza un eņģeļi cīnījās. Daniēls nelūdza – eņģeļi necīnijās. Vai tu lūdz Dievu katru dienu? Ja, jā, tad Dievs cīnās. Ja tu nelūdz, tad velna eņģeļi ņem virsroku. Un augļi tavā dzīvē ātri kļūst redzami. Var redzēt, kas notiek ar tevi un ar tavu dzīvi. Tātad privilēģija – tu vari lūgt Dievu, un Viņš sūtīs Savus eņģeļus, kas kārtos tavas lietas. Protams, ne bez tavas līdzdalības.

13) Tev ir vara pār apstākļiem.

„Un uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: “Klusu, mierā!” Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums.” (Marka 4:39)

Iedomājies, ka Jēzus ir noguris un guļ laivā. Galilejas jūrā izceļas vētra un mācekļi modina Jēzu Kristu un jautā: „Vai Tu nebēdā, ka mēs ejam postā?” Vai tu vari iedomāties to skatu? Kā Viņš to teica – vai Viņš to teica mierīgi vai uzbrēca vētrai? Katrā ziņā es nezinu vai Viņš to skaļi teica, vai brēca, vai sauca, vai klusi pateica, bet to Viņš pateica ar ticību un pārliecību. Viņš teica: „Klusu, mierā!” un vētra norima. Jēzus pieceļas, izberzē acis, paskatās, ka ir sākusies vētra, mācekļi ir panikā un saka: „Klusu, mierā!” Un mācekļi ir šokā.

Tev ir vara pār apstākļiem! Un tā ir tava privilēģija. Vai tev ir šobrīd problēmas? Tu zini tagad to problēmu, kas tev ir jārisina, lietas, kas tev ir jākārto un apstākļi, kas ir pret tevi? Vai tev ir tādas lietas tavā dzīvē, kur apstākļi ir pret tevi? Cilvēkiem ir laika apstākļi, tavs paša raksturs, tu pats – dažādi apstākļi, kas ir pret tevi. Tad iedomājies savu problēmu un ar autoritāti pasaki tai: „Klusu, mierā! Āmen! Tu esi atrisināta. Man ir izeja. Man ir uzvara. Man ir vara pār apstākļiem!” Tev ir vara pār apstākļiem, nevis apstākļiem ir vara pār tevi!

Elementārs piemērs no manas dzīves. Tas būs sens, sens stāsts. Tas ir saistīts ar manu laicīgo darbu. Biju jauns kristietis – ar Dievu biju kādu pusotru gadu. Iesākumā es strādāju dažādus gadījumu darbus, bet vēlāk strādāju kādā lauku saimniecībā un man no pilsētas uz turieni bija stundu jāiet ar kājām. Mani pieņēma darbā un es priekšniekam uzstādīju noteikumus. Es teicu, ka es strādāšu, bet trešdienas vakaros es jau četros eju prom. Priekšnieks bija ar mieru. Tāpat es teicu par svētdienām: „Es svētdienās nekad nestrādāšu.” Arī tam priekšnieks piekrita. Priekšnieks bija labs. Un pēc tam sekoja situācija, kāda visiem parasti seko. Pienāca trešdiena, kad ir ļoti vajadzīga mana palīdzība, bet trešdienās man ir dievkalpojumi. Vai tev ir pienācis kādreiz tāds brīdis, kad tu sarunā ar priekšnieku, ka tu svētdienās nevari strādāt, un viņš saka – „jā”, bet tad pienāk svētdiena, un viņš saka, lai tu strādā? Tāpēc vajag paņemt papīru no viņa un noslēgt līgumu. Nu, lūk, ir situācija, kad pienāk liela krava ar maisiem un vajag kraut ārā – ir pietiekoši daudz darba. Un tur ir viens nikns palīgs, kurš grib, lai eju palīgā. Ko es darīju? Es vienkārši atstāju darbu. Vai man kāds skrēja pakaļ? Nē! Nākamajā dienā es atkal ierados darbā un strādāju tālāk. Visa tā darba vieta, kur es strādāju, visi uzzināja par Jēzu Kristu. Un dažs labs atnāca uz draudzi, bet pārējie droši vien vēl domā par to visu. Draugs, tas, ka man pēkšņi ieliek strādāt tajā dienā, par kuru esam vienojušies, ka es tad nevaru strādāt, tie ir apstākļi, kas ir pret tevi un pret to, kam tu tici, pret tavu personību. Draugs, tev ir vara pār apstākļiem, nevis apstākļiem pār tevi! Aleluja! Tev ir vara pār apstākļiem, nevis tavam priekšniekam pār tevi. Viņš nav tavs kungs! Viņš ir tavs laicīgais kungs, bet tu esi Dieva bērns, un Dievs ir tavs Kungs un Viņš ir Kungs pār visiem kungiem. Pirmkārt, mēs godinām savu Tēvu debesīs, un noteiktās dienās un laikos tas ir mans laiks, un neviens to man neatņems, jo man ir vara pār apstākļiem.

Tev ir vara pār apstākļiem! Tas nenozīmē, ka tev vienmēr viss visur izdosies perfekti. Tā nebūs nekad. Vienmēr būs kādi raundi, kuros tevi nositīs gar zemi, taču cīņu uzvarēsi tu. Tu vari zaudēt kādu raundu, bet ne maču, cīņu kopumā. Tāpēc apstākļi reizēm var būt pret tevi tādā mērā, ka tu neesi spējīgs tos kontrolēt, un tas ir normāli, taču kopumā uzvaru gūsti tu.

14) Tu spēj visu, tev nav nekā neiespējama, ja mērķtiecīgi darbojies.

„(..) Tas visu spēj, kas tic.” (Marka 9:23)

Tie ir Jēzus vārdi. Jo ko nozīmē ticēt? Ticēt nozīmē mērķtiecīgi strādāt tajā virzienā, ko tu esi nospraudis sasniegt. Ticība ir reāla darbība, kad tu ieraugi Dieva vārdā, Viņa gribā un saskaņā ar to, nospraud mērķus, kas var būt saistīti ar tavu personību, ar tavu ģimeni, ar finansēm, arī ar tavu veselību, kalpošanu, attiecībām ar cilvēkiem vai karjeru. Dažādi mērķi. Un ticēt nozīmē mērķtiecīgi strādāt. Vai tu strādā mērķtiecīgi? Vai tev ir ilgtermiņa plāns? Vai tev ir īstermiņa plāni? Ja tev tādu nav, tad tev nav ticības, jo ticība nav sajūtas. Ticība ir kaut kas vairāk par sajūtām. Ticība parādās darbībā un ietver sajūtas, taču sajūtas nav tas, kas nosaka tavu ticību. Tavu ticību nosaka lēmumi attiecībā pret Dieva vārdu. Un vai tavi mērķi ir uzrakstīti uz papīra? Kaut kāds nezināms autors ir teicis: „Ja tev tavi mērķi nav fiksēti uz papīra, tad tas ir kā sēkla, kas nav iestādīta.” Kāpēc? Tāpēc, ka nav iespējams paturēt galvā gan mērķus, gan stratēģiju. Ja tev ir tikai viens mērķis, lai tavs dēliņš nedzer, tad tu to vari paturēt galvā, un tavs egoistiskais mērķītis ir tikai viena iemesla dēļ – tavs dēliņš tev pastāvīgi atgādina, ka viņš dzer par tavu naudu. Tas nav mērķis. Tas var būt kā viens no papildus mērķiem, bet tas nevar būt galvenais mērķis. Un to nevar paturēt galvā. Turklāt, rakstot uz papīra, tiek ieslēgta redzes atmiņa. Kā tu domā, kāpēc tu šeit esi? Vai es vienkārši šeit noīrēju telpas, sludināju un sanāca cilvēki? Vai tu tā domā? Es arī kādreiz tā domāju. Es lasīju grāmatas un pirmā grāmata, ko es lasīju par atmodām, kad es biju tikko atgriezies pie Dieva un vēl biju cietumā, bija tāda maziņa grāmatiņa, kura saucās „Atmodas” un to bija sarakstījis Pēteris Krievs. Tur bija aprakstīti īsi stāsti par dažādām atmodām dažādās valstīs un vietās. Un pārsvarā visur kāds sludinātājs lūdza Dievu, atbrauca uz kādu pilsētu sludināt un atnāca cilvēki, izcēlās atmoda un viss notika. Šajā grāmatā nebija paskaidrots nekas sīkāk un es tā arī sapratu. Es palūdzu Dieviņu, noīrēju telpas, sludināju un viss notika. Es uztaisīju reklāmu, cilvēki atnāca, iznāca priekšā un nožēloja grēkus, dabūja dziedināšanu un pēc tam aizgāja. Un es viņus vairs nekad neredzēju. Draugi, nekas nenotika. Un tad es pieaugu Dievā. Es pieaugu saprašanā un sapratu, ka nevar uzcelt draudzi bez mērķiem un darbības plāna, kas ir fiksēti uz papīra. Draugs, tu esi šeit tāpēc, ka es esmu fiksējis savus mērķus uz papīra. Un mums ir ne tikai mērķi, bet mums ir darbības plāns un stratēģija kā rīkoties. Tu pat nevari iedomāties, cik visa kopā ir daudz. Punkts pēc punkta. Katrai situācijai ir savs teksts.

Mēs trīs dienas lūdzām Dievu. Malači visi, kas nāca uz lūgšanām. Bet ko tad mēs lūdzām? To, kas ienāk prātā? Tur bija fiksēts saraksts uz papīra. Un katram tam punktam ir daudz, daudz apakšpunktu. Piemēram, augustā būs inkaunters un tas ir atzīmēts manā kalendārā. Šoreiz būs divi inkaunteri – no pirmdienas līdz trešdienai un no ceturtdienas līdz sestdienai. Inkaunterā ir tēmas un katra tēma ir sadalīta, sagatavota. Katrai tēmai ir savs cilvēks un viss ir pēc laikiem un pēc plāna. Ja tu domā, ka mēs aizbraucam trīs dienas, lai pavadītu kopā laiku vai darītu tā, kā Gars vadīs, tad tu maldies. Draugi, Gars vada. Viņš dod tev saprašanu, Viņš dod tev Savu vārdu. Tev ir mācītājs, tev ir līderis, tev ir Dievs un tu saproti, kas ir pareizs un kā vada Dieva Gars. Tu fiksē to, lūdz par to, sastādi darbības plānu un ej uz to. Lielais plāns mums ir atmoda Latvijā un caur mums visā Eiropā. To var sasniegt tikai caur draudzes izaugsmi. Mēs gribam glābt Latviju, lai tā ir kristīga. Bez alkoholisma, narkomānijas, šķirtām ģimenēm – tāds ir mūsu mērķis. Mērķis ir liels, bet nepietiek tikai ar lielu mērķi, ir vajadzīgs arī darbības plāns – mazie mērķi. Un mazie mērķi ir vienkārši – mēs ceļam draudzi, katrs grupas vadītājs ceļ savu grupiņu un pēc tam jūs pārējie celsiet savas grupiņas. Tie, kas apmeklē mājas grupiņas, neiedomājieties, ka jūs drīz nevadīsiet savas mājas grupiņas. Tu drīz vadīsi savu mājas grupiņu!

Man ir septiņpadsmit cilvēku grupa. Mēs ar sieviņu divatā vadām, aprūpējam, mīlam. Un es negribu nevienu mainīt. Dažs no viņiem ir neauglīgs, dažs – auglīgs. Tad tas neauglīgais paliek auglīgs un auglīgais – neauglīgs. Citam ir grūtāk un iet pavisam lēni, un gribas atmest visam ar roku. Bet es zinu, ka es negribu neko mainīt. Es kalpošu viņiem tik ilgi, kamēr viņi nesīs augļus. Jo tā, kā es viņus mīlēšu, viņi mīlēs savus grupas cilvēkus un tā kā jūs mīlēs jūsu līderis, tā jūs mīlēsiet savus cilvēkus. Jo Dievs ir mīlestība. Pavisam vienkārši. Mīlestības stratēģija. Vienkārši kalpo, esi kopā ar cilvēkiem, iepazīstini viņus ar dzīvo Dievu, dari viņus par stipriem cilvēkiem. Kad Indra runā par ziedojumiem, tad viņa vienmēr piemin mani: „Mans treneris ir mācītājs un Dievs.” Kāpēc Dievu viņa minēja pēc tam? Vajadzēja teikt – Jēzus un mācītājs. Tāpēc, ka es esmu tuvāk, esmu redzamāks, un Dievs palīdz caur mani. Un tiešām, kad Indra ienāca draudzē, viņai nebija kur dzīvot un viņa nevarēja samaksāt 100 latus par dzīvokli. Šobrīd viņa ir uzņēmēja. Malacis! Tieši tāpat ir arī tiem cilvēkiem, kas ir Indras grupiņā. Viņiem būs tas pats, kas ir viņai. Vai nav labi? Darbības plāni, stratēģija, vīzija! Tu spēj visu tad, kad mērķtiecīgi darbojies jeb mērķtiecīgi tici. Ticība ar darbību ir ļoti, ļoti cieši saistītas. Pat grūti atšķirt, kas ir ticība un kas ir darbība. Ticība izpaužas darbībā. Es spēju visu! Tu spēj visu! Tev ir vīzija! Tev ir mērķi! Tev ir Dievs! Tev ir nākotne! Aleluja!

15. Dievs piešķir tev Savu varu.

Tas ir, kā kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, ikkatram savu darbu, un pavēlēja durvju sargam būt nomodā.” (Marka 13:34)

Tikko tu dzirdēji, ka ar Dievu tu spēj visu, ticot un mērķtiecīgi strādājot. Dievs piešķir tev varu izdarīt to, kas ir pareizs un saskaņā ar Viņa vārdu. Tev ir vara par sevi un savu dzīvi, vara baudīt no savas dzīves augļiem. Tev ir vara! Un kā šī vara tiek piešķirta?

Jēzus saka: „Tas ir tā, ka kāds cilvēks aizceļoja un atstājis savu namu, un deva saviem kalpiem pārvaldīt šo namu. Kungs deva viņiem savu varu. „Es gribu, lai tu saproti, ka Dievs tev ir piešķīris Savu varu. Tieši tāpat kā Jēzus teica vētrai: klusu, mierā! To pašu varu Viņš ir piešķīris tev. Savu varu Dievs ir deleģējis draudzē un individuāli arī tev. Kā kopumā draudzei ir lielāki mērķi, tā draudzei ir lielāka vara, ko nevar indivīds. Jo arī indivīdam ir vara par šaurāku loku, nekā visai draudzei.

Es šodien kavējos, kāpēc? Uz Brīvības ielas stāvēja policists, un varēja braukt vai nu pa kreisi, vai pa labi. Tad es braucu pa kreisi, tad pa Čaka ielu, kur bija sastrēgums un tad līdz akadēmijai.

Vai šis cilvēks, kurš bija uzvilcis policista formu, vai viņš ir īpašāks, stiprāks, gudrāks, bagātāks? Kāpēc viņš var nostāties ceļa vidū uz Brīvības ielas, apturēt visu satiksmi un teikt, kur man braukt un kur nebraukt? Viņam neinteresē, ka pulksten 10 man sākas sapulce. Tu brauksi vai nu tur, vai tur. Viņam ir vara par mani. Taču viņš noteikti nav citāds cilvēks, kā tu un es. No kurienes viņam vara? Valsts piešķir viņam varu. Viņš ir tāds pats cilvēks, kā tu un es, bet valsts viņam ir piešķīrusi varu un viņam ir īpašs formas tērps. Un mums, pilsoņiem ir jāpakļaujas ceļu policijas prasībām.

Kā Dievs piešķir mums Savu varu? Tieši tāpat, kā valsts piešķir policistam varu. Tu izpildi Dieva norādījumus, tev ir Viņa vara un tavai varai pakļaujas miesa un apstākļi. Tev ir vara par ļauniem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. 

Tu esi parasts cilvēks. Varbūt tu domā: “Es nejūtu, jo tieši tāpēc, ka esmu parasts cilvēks, es nekādi nevaru sajust ka man ir liela vara.” Arī policists ir parasts cilvēks, taču viņam ir vara, kas nav viņa vara, bet kas ir valsts vara. Jo paklausot policistam, mēs paklausām valsts varai. Deputāti ir tautas ievēlēti kalpi, viņi sastāda Saeimu. Saeimā tiek ievēlēts prezidents. Visi likumi tiek pieņemti Saeimā un to dara deputāti. Mēs esam deleģējuši viņiem savu varu. Ja viņi, piemēram, šodien nolemj, ka no nākamā gada 1. janvāra nebūs eiro, bet būs krievu rublis, tad arī nebūs nekāds Eiro. Mēs pievienojamies Putinam un viņa partijai. Lūk viņi nolemj, un tā notiek, jo mēs esam deliģējuši viņiem savu varu. Tieši tāpat ir ar tevi, ja tu nolem, tev ir vara un notiks tā, kā tu nolēmi, ja tu mērķtiecīgi darbosies. Dievs ir labs!

16. Tevi nevar apturēt.

Iedomājies, ka tu esi tā ieskrējies, ka tevi neviens nevar apturēt. Vilcienu ir grūti apturēt, jo tas ir smags.

„(…) tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.” (Marka 16:18;20)

Nekādas ļaunas varas, neviens cilvēks tevi neapturēs.

17. Tevi nevar noindēt.

Tevi nevar noindēt. To var saprast gan tieši, gan netieši. Apustulim Jānim iedeva indi, lielu porciju, bet viņš nenomira. Pie viņa piepildījās Dieva vārds: “Kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās viņiem nekaitēs.” Un netieši tas nozīmē arī, ka dažādi slepeni nodomi pret tevi, ļaunu garu iniciēti caur cilvēkiem vai apstākļiem, tev nevar kaitēt.

Es nesen lasīju ziņās, par kādu valsti, kurā popularizē vakcīnas. Šajā valsti bija liels skaits spontāno abortu, un kļuva zināms, no kurienes tas ir. Sievietēm kuras bija stāvoklī un apmeklēja ārstu, deva vakcīnas, melojot par to, kas tās ir un kas izraisīja spontānos abortus. Nedzimušos embrijus izmantoja medicīnas preparātu izgatavošanai. Vai tu domā, ka pie mums tas nevar notikt? Vai tu zini, ko tev tur vakcinē? Kad tu aiziesi pie ārsta, un tu atteiksies no vakcinācijas, tevi nokauninās, cik tu esi bezatbildīgs. Un pat varbūt nedos sanitāro grāmatiņu.

Vai tev vajag poti pret ērču encefalītu? Man nevajag! Bet ja tu mežā strādā, tad vajag? Tad vajag! Bet pilsētniekiem nevajag. Un ja pilsētniekiem ar varu spiež potēties pret ērču encifalītu, vai tur ir loģika? Nav tur loģikas. Es loģiski domāju un skatos, kas notiek pasaulē. Mums jau liekas ka tas, kas notiek tur pie viņiem, pie mums nekad nenotiks. Draugi, mēs esam trešās pasaules valsts, atkritumu izgāztuve priekš Eiropas attīstītajām valstīm. Varbūt tu tam nepiekrīti. Tu domā, ka tas, ko tu pērc veikalā, ir mūsu pašu zemnieku ražots. Tu domā, ka pie mums nonāk labākās kvalitātes preces. Vai tu domā, ka tās preces, kas citur Eiropā, ir tās pašas kas šeit? Nē, tās tiek dalītas, attiecīgi attīstītām valstīm, attiecīgi miskastei. Ne jau visos gadījumos, ne jau visi veikali, bet kopumā politika ir tāda.

Bet tevi nevar noindēt. Ja tev nezinot iegrūdīs kādu vakcīnu, saki: „Mani nevar noindēt!”  Man nebūs spontāns aborts. “Kad tie dzers nāvīgas zāles, tiem nekas nekaitēs.” Man nav nekāda pamata tam neticēt. Un ja arī notiek tā, kā tu negribi, mēs turpinām ticēt. Es jau teicu – kādu raundu var zaudēt, bet mēs turpinām ticēt.

Nesen manai automašīnai trīs reizes nozaga spoguļus. Pie tam pēdējā reizē tie bija marķēti, un tādi nekam nav vajadzīgi. Acīmredzot zaglis tumsā neredzēja, vienkārši izrāva un pēc tam droši vien kaut kur izmeta. Vai tāpēc Dieva vārds nedarbojas?

91. psalmā ir rakstīts: „Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij.” Tas attiecas arī uz automašīnu. Tas ir mans nams, kur es pavadu daudz laika. Mani apzog trīs reizes, bet ko es daru? Pārdomāju, man nepatīk tas viss, bet es lieku jaunus spoguļus. Bet tev taču nozags atkal!? Es kaut ko izdomāšu, pielikšu kaut vai spoguļus no velosipēda. Es esmu redzējis tādas mašīnas. Kāds man tikko teica, ka viņam pagalmā stāv mašīna, kurai spoguļi pietīti klāt ar izolācijas lenti, lai nevar izraut. Vēl tagad tirgo speciālus rāmīšus, kurus pieskrūvē pie korpusa un tad tos nevar izplēst ārā. Bet vai tāpēc mēs raudāsim, vai tāpēc mēs neticēsim? Nē, es joprojām ticu, ka mani nevar apzagt! Dzirdi, mani nevar apzagt! Bet tevi taču nupat apzaga! Man vienalga, ko saka veselais saprāts, mans prāts un mana sirds ir vērsta uz Dieva vārdu. Mani nevar apzagt! Tevi nevar nogalināt, tevi nevar apkrāpt! Un visi tie cilvēki, kas jūs apkrāpj, kam izdodas nozagt kaut ko, nedomā, ka viņam viss tā vienkārši labi beigsies. Nē, viņi saņems taisnīgu sodu, Dievs palīdzēs. Tev taču ir bijušas savas problēmas, kāds kaut ko nozaga, iesita, pareizi! “Dievs, palīdzi man nokārtot šo lietu.” Eņģeļi ir ceļā, viņi strādā, darbojas. Viss tiks nokārtots.

18. Dievs apstiprinās tavu kalpošanu ar brīnumiem un zīmēm.

„Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.” (Marka 16: 20)

Tava kalpošana Dievam ir privilēģija. Tavas darbības, ko tu dari saskaņā ar Dieva vārdu, Viņš pats apstiprina ar brīnumiem un ar zīmēm.

Es lasīju kādu gadījumu, kad kādam cilvēkam no automašīnas LEXUS nozaga dārgus spoguļus, kas nebija marķēti. Viņš iesniedza policijā iesniegumu, bet policija tādas sīkas lietas neizmeklē, jo tādas zādzības Rīgā notiek apmēram 10 reizes dienā. Tā arī man pateica. Tepat blakus Gogoļa ielā ir policija, man mašīna bija pie akadēmijas zem kamerām un policijā man skaidri pateica: “Par šādu algu mēs tādas lietas neizmeklējam. Mums spogulus zog katru dienu.” Šis cilvēks ielika jaunus, marķētus spoguļus. Viņam atkal nozaga spoguļus, zaglis laikam neredzēja, ka ir marķēts. Bet kāda laime – pēc kāda laika pastkastītē bija iemesti viņa spoguļi. Zagļiem tos nevajadzēja, jo viņi bija marķēti. Zaglis bija izmetis tos ārā, sētnieca atrada un iemete pastkastītē, labi ka viņa zināja, kam tie pieder. Lūk, Dievs darīja brīnumus un zīmes. Es arī gaidu savus spoguļus, kopā sešus, man būs rezerves! “Jo Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.” Dievs apstiprināja Savu vārdu. Es saku – nekāds ļaunums man nenotiks. Es saku, ka būs brīnumi. Un Viņš dara brīnumus. Es mīlu Jēzu!

Noindēt tevi nevar, brīnumi būs, apturēt tevi nav iespējams. Slava Dievam!

19. Kopā ar Dievu tev visas lietas ir iespējamas.

„(…) jo Dievam nekas nav neiespējams.” (Lūkas 1:37)

Dievam nekas nav neiespējams. Ne tev pašam kā cilvēkam, bet kopā ar Dievu, tev visas lietas ir iespējamas.

20. Tev ir spēks par jebkādu ienaidnieku, tas tevi neuzveiks.

Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.” (Lūkas 10:19)

Tev ir spēks, kuru tev Dievs ir piešķīris. Tātad mēs šodien iemācījāmies, ka mums ir ne tikai vara, mums ir arī iekšējs spēks, esot kopā ar Dievu, Svētā Gara spēks ir mūsos. Viņš ir mūsos un mums ir spēks. Mums ir spēks! Manī ir spēks! Es varu staigāt pār čūskām un skorpioniem un pāri ikvienam ienaidnieka spēkam un tas man nekādi nekaitēs!

Vai tev vēl ir palikusi kāda problēma? Es zinu, ka tev iekšēja sajūta, ka problēmu vairs nav, taču padomā, varbūt vēl kāda ir palikusi. Vai ir kādi mērķi, kas jāsasniedz? Indra mums šodien teica, ka katru dienu domā nopelnīt vairāk un vairāk. Viņa nepaliek pie sasniegtā, viņa grib vairāk un vairāk. Vai tu gribi vairāk un vairāk? Un vai tavā priekšā ir čūskas, skorpioni un apstākļi?

Dieva Vārds saka, ka Viņš mums ir devis spēku, ka varam staigāt pār čūskām un skorpioniem. Piecelies kājās, iedomājies savu problēmu, iedomājies savu mērķi un problēmas, kas tev traucē sasniegt savus mērķus. Un sākam staigāt pār čūskām un skorpioniem, un pāri ikvienam ienaidnieka spēkam. Alleluja!

21. Tev ir lietas, kuras tev nav iespējamas,bet Dievam visas lietas ir iespējamas.

„Bet Viņš atbildēja: “Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam.” (Lūkas 18:27)

Tev ir lietas, kuras tu pats saproti – loģiski tas nav iespējams. Taču mēs ticam Dievam, kuram visas lietas ir iespējamas. Katram līderim ir sava mājas grupiņa. Kas tev pašlaik ir prātā? “Man nekad nebūs vairāk par 5 cilvēkiem grupiņā, man nekad nebūs grupā 12. Nu nereāli tas izskatās. Nu ko lai dara, tēlošu, ka vadu grupu. Kaut kas taču draudzē jādara, šeit ir tāda vīzija, nu ko lai dara?” Un tev liekas neiespējami uzcelt normālu mājas grupu. Atnāk kāds cilvēks un aiziet cits cilvēks. Es tev varu pateikt – tavas grupas izaugsme ir saistīta ar tavu personību! Nevis cilvēki nenāk, bet tu viņus nespēj pievest, tu nespēj viņus aprūpēt, tu nespēj dot viņiem to, kas viņiem nepieciešams. Tas ir viss. Mums vēl jāmācās! Daudzas lietas šķiet nereālas šodien, bet Dieva vārds saka – to ko es nevaru, Dievs var. Dievs ir pārdabisks! Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam.

Ja tu turpināsi iet uz tiem mērķiem, ko Dievs apstiprinājis, uz kuriem ir Dieva griba, Viņš tevi svētīs. Ja tev ir plāns, kā izmainīt savu raksturu, tad ir labi, ja nav, neceri uz izmaiņām. Tu zini, kurās vietās kā vadītājam tev klibo. Savas grupas cilvēkiem tu pats arī iespējams, zini. Ja nezini, sāc uzzināt un sastādīt plānu, kas ir jāmaina pie tevis. Jo miljonārs nav tāpēc miljonārs, ka kāds viņam iedeva naudu, viņš no iekšienes ir miljonārs. Atņem miljonāram miljonus, viņš pēc kāda laika atkal būs miljonārs, jo viņš tāds ir savā domāšanā, savā rīcībā. Iedod bezpajumtniekam miljonu un pēc nedēļas viņš atkal būs bezpajumtnieks, jo tāds viņš ir savā būtībā. Tas, ko mēs redzam apkārt, ir tas, kādi mēs paši esam. Lūk, mērķi pie sevis, mērķi augt, darīt Dieva gribu un vairoties.

Dievs mūs svētīdams svētīs un vairodams vairos. Lūk, mūsu mērķis – būt svētītiem un svētīt, vairoties un augt. Dievs svētī Latviju! Svētība visās sfērās – savā dzīvē augt, kā draudzei augt, auglība visur. Un lūk, ja tev šodien šķiet neiespējami, tad atceries – ja tu turpināsi iet, tev nekas nebūs neiespējams. Turpini iet neatkarīgi no tā, kas notiek šodien tev apkārt.

Un Dievs saka: „Tur, kur tavi spēki beigsies, tur Es pielikšu no sava spēka.” Tur, kur tavas iespējas beigsies, Dievs saka: „Es pavēršu iespējas no Sevis tavā dzīvē.” Jo, kas cilvēkiem nav iespējams, tas ir iespējams Dievam.

Es tevi aicinu – turpini iet! Aicini tos, kas vēl nav sākuši iet. Nospraudiet mērķus, sāciet apzināties, konsultējaties ar saviem grupu vadītājiem, lasiet Dieva vārdu, lūdziet Dievu, saprotiet, kāda ir Dieva griba jūsu dzīvēs jebkurā jomā, ieskaitot kalpošanu Dievam, arī draudzē un ārpus tās. Uzdrīksties sapņot, uzdrīksties uzstādīt lielus mērķus, sāc domāt, lasi grāmatas par konkrēto sfēru kurā tu ej, kā tu vari pilnveidoties. Plāno to, lūdz par to, apgūsti iemaņas, valodas. Dari to un tur, kur beigsies tavas cilvēcīgās iespējas, Dievs darīs brīnumus. Alleluja!

Mēs Tev pateicamies debesu Tēvs, par Tavu labo vārdu, par privilēģijām, kas mums ir dotas Kristū. Jēzu, paldies par Tavu upuri, ka Tu, bagāts būdams, kļuvi nabags, lai Tava nabadzība kļūtu mums par bagātību. Mēs Tev pateicamies Dievs, ka caur Tavām asinīm mēs esam šķīstīti no katra grēka, no grēka un velna varas. Mēs slavējam Tevi par mūžīgo dzīvību, ko Tu mums esi piešķīris, Jēzu, caur Tevi. Mēs slavējam Tevi par visām privilēģījām, kuras Tu mums esi apsolījis un piešķīris caur Savu vārdu, caur Savu gribu, caur Savu Garu. Un es lūdzu – svētī katru šajā vietā, lai šis vārds, ko mēs šodien dzirdējām, dziļi nosēžas mūsu prātos, mūsu sirdīs, ka mēs to skatamies, klausāmies vēl un vēl, ka mēs nospraužam mērķus un ejam uz tiem. Un mēs slavējam Tevi Kungs par Tavu darbību, par Tavu svētību un par veiksmi mūsu dzīvēs. Āmen!

Mārča Jencīša svētrunas iztirzājumu rakstīja Pārsla Jankovska un Inese Meijere