Gideons, par kuru mēs varam lasīt Soģu grāmatā 6. nodaļā, bija čakls,
taču iebaidīts un par sevi nepārliecināts vīrs. Laikā, kurā viņš dzīvoja, viņa tauta – Izraēls, bija nonākusi midianiešu jūgā savu grēku dēļ. Zeme tika brutāli izlaupīta. Arī paša Gideona nams nebija tuvās attiecībās ar to Kungu. Viņa tēvam Joāsam pat piederēja elku stabs, un viņš tur pienesa upurus. Pats Gideons kūla labību un graudus bēdzināja.. vīna spiedē! Lai nu kur, bet vietā, kur spiež no vīnogām sulu, midiānieši taču nemeklēs labību!

Tad kādu dienu viņu Gideonu uzrunāja tā Kunga eņģelis. „Tu stiprais un varenais vīrs! Tas Kungs ir ar tevi. Tu būsi tas, kurš izglābs Izraēlu no viņu apspiedēju rokas!” Laikam gan Gideons pirmo reizi dzirdēja šādus vārdus attiecībā uz sevi. Viņš sarunā ar Dievu atklājas kā dziļu kompleksu mocīts, par sevi nepārliecināts un pat neticīgs cilvēks. „Ko nu es! Es taču nekas neesmu!” – tā varētu raksturot Gideona paša domas par sevi. Un tomēr – pārliecinājies, ka viņš tiešām ir sastapies ar Dievu, Gideons iet un dara to, ko Dievs viņam liek darīt. Jā, viņa sirdi māc bailes, viņš prasa vienu zīmi pēc otras par apstiprinājumu, tomēr viņš paklausa tam Kungam. Un Dievs viņam piešķir uzvaru!

3. martā Rīgā, Tērbatas ielā 38 notika pirmā draudzes „Kristus pasaulei” vīru grupas sapulce, kurā piedalījās 23 vīri, mācītāju Mārci Jencīti ieskaitot. Kaut gan tā ir vīru mājas grupa, mācītājs ir sagatavojis nelielu svētrunu tieši par šo rakstu vietu par Gideonu.

„Ir tāda īpašība, kā vīrišķība”, saka mācītājs. „Un tas nav atkarīgs no dzimuma. Tā ir vispārcilvēciska īpašība. Arī sieviete, ja viņa uzticas Dievam, spēj būt stipra un varena. Tad varam teikt, ka viņa ir vīrišķīga. Dieva vārdā ir daudz runāts par vīrišķību. Kas tad ir vīrišķība? Stiprs mugurkauls. Viss, ko varēja Gideons, bija slēpties. Arī mēs, kristieši, bieži slēpjamies. Mēs bēgam no savām problēmām un neko ar tām nedarām. Diemžēl Latvijā un arī draudzē izveidojusies situācija, ka vīrišķības īpašības vairāk piemīt sievietēm, un viņas arī nes augļus. Tomēr Dievs iesākumā radīja vīrieti (1. Mozus 2:7). Kaut gan Dieva priekšā mēs visi, vīrieši un sievietes, esam vienlīdzīgi, tomēr Viņš savā plānā mums ikvienam ir paredzējis savu vietu. Gan sabiedrībā, gan ģimenē, gan arī draudzē. Ir pienācis vīru laiks draudzē! Kāpēc tad mēs tomēr nedzīvojam kā stipri un vareni Dieva vīri? Tāpēc, ka problēma vīriešiem ir tā, ka mēs nespējam atzīt, kas mēs esam Jēzū Kristū. Tāpat arī vīriem bieži ir problēma atzīt savu vajadzību pēc Dieva. Tas ir jādabū sirdī un prātā, ka es esmu stiprs un varens. Sakiet kopā ar mani: Es esmu stiprs un varens Dieva vīrs!” Mācītājs sapulces laikā vairākas reizes klātesošajiem liek skaļi atkārtot šos vārdus.

Līdz ar to draudzē „Kristus pasaulei” ir sācis veidoties vīru grupu tīkls. Tērbatas ielā 38 pa vakariem pulcējas atvērtā vīru grupa, uz kuru aicināts ikviens draudzes vīrs. Plāns – mēneša laikā grupai dalīties. Mācītājs sāks veidot arī savu līderu grupu tieši no vīriem. nāc un arī tu pievienojies!

Artūrs Danenbaums.