1. gadā draudze “Kristus Pasaulei” izvirzīja jaunu mērķi, lielākajās
    Latvijas pilsētās atklāt savas filiāles, lai piepildītu vīziju un redzētu Latviju glābtu. Šai iecerei draudzes dalībnieki gatavojās apmēram pusgadu, lūdzot, plānojot, krājot finanses un koordinējot visas nepieciešamās lietas. Tad nu 6. februārī Jelgavā Ozolniekos notikušais dziedināšanas dievkalpojums bija sākums šī plāna realizācijai.

Organizējot pasākumu, tika veikta apjomīga reklāmas kampaņa, sūtot caur pastu bukletus, izvietojot informāciju vietējās avīzēs un izlīmējot afišas un aicinot cilvēkus lielākos sociālos portālos. Ar milzīgu interesi šo dienu gaidīja visi draudzes dalībnieki un pasākums attaisnoja visas cerības. Tas vienozīmīgi bija izdevies un galvenais – Svētā Gara svaidīts. Dievkalpojuma apmeklētāji tika uzņemti krāšņās un omulīgās Ozolnieku Tautas nama telpās.  Kopumā šo dievkalpojumu apmeklēja apmēram 85 cilvēki, no kuriem 42 bija Jelgavas pilsētas iedzīvotāji. Septiņi no tiem pieņēma Jēzu Kristu kā savu Glābēju. Dievkalpojuma laikā par cilvēkiem aizlūdza gan mācītājs, gan draudzes kalpotāji. Divi no klātesošajiem atbildi uz savām lūgšanām saņēma uzreiz.

Māra gūžas locītavu defekta dēļ 15 gadus bez pieturēšanās nespēja pietupties. Aizlūgšanas laikā sieviete juta Dieva klātbūtni. Tagad Māra, nepieturoties var pietupties un iepriecinošākais, ka šo kustību laikā vairs nejūt sāpes.

Edvīns lūgšanu laikā sajuta izteiktu Dieva pieskārienu, kas izpaudās kā karstums pa visu ķermeni. Kā pats apgalvo, tik spilgts piedzīvojums viņa mūžā ir pirmo reizi. Tā rezultātā Edvīns jau nākamajā brīdī jutās fiziski labāk un demonstrēja visiem dievkalpojuma dalībniekiem,  ka spēj palēkties un arī notupties. Pēc šī vīra vārdiem, pirms tam apmēram septiņus gadus tas nebija iespējams. Edvīns pārliecināti apgalvo, ka ir saņēmis savu dziedināšanu!

Nākamajā dienā, 7. februārī, visi interesenti tika aicināti tikties uz draudzes atklāšanu Jelgavā. To pirmajā reizē apmeklēja jau 13 cilvēki. Turpmāk draudzes “Kristus Pasaulei” mājas grupas sapulces, kā arī Bībeles skolas nodarbības  notiks katru trešdienu, ko vadīs viens no līderiem Arvis Kotins. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruņa numuru 20390192.

Dievkalpojuma foto reportāžu aplūkot šeit http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei/gallery/?aid=57828254

Par turpmākajiem dziedināšanas dievkalpojumiem un draudžu “Kristus Pasaulei” atklāšanu var uzzināt mājas lapā www.kristuspasaulei.lv.

Ikviens, kas vēlas mainīt savu dzīvi un tuvāk iepazīt Dievu, tiks mīļi gaidīts jaunajās draudzes “Kristus Pasaulei” filiālē Jelgavā!

Līga Paņina