„Kristus pasaulei” dibināta 2008. gada 16. februārī.
Kopš draudzes dibināšanas pagājuši jau četri gadi un šo gadu laikā vērojamas izmaiņas gan draudzē kopumā, gan pie katra draudzes cilvēka individuāli. Draudze ir augusi gan garīgi, gan skaitliski, gan aparatūras kvalitātes un profesionalitātes ziņā. Viennozīmīgi, par draudzi „Kristus pasaulei” var teikt, ka tā ir draudze, kura nestāv uz vietas, bet cenšas vēl vairāk pilnveidoties un tuvoties Dievam. Draudzē ir pacelti daudzi līderi, kas sniedz katram cilvēkam individuālu padomu un atbalstu katrā dzīves situācijā. Katram cilvēkam ir bijusi iespēja tapt brīvam no atkarībām, depresijas un lietām, ar kurām viens nespēj tikt galā. Cilvēki ir iepazinuši Dievu draudzes inkaunteros, kur katram cilvēkam, trīs dienu garumā, kalpoja mācītājs un īpaši sagatavota kalpotāju grupa, piedzīvojuši dziedināšanas un brīnumus draudzes dziedināšanas dievkalpojumos un daudz prieka gan ik sestdienu sanākot kopā, gan katrā mājas grupas sapulcē. Draudzes „Kristus pasaulei” mācītāji Mārcis un Ganna Jencīši, mums ir iemācījuši ik rītu meklēt Dieva vaigu. Paldies viņiem par kalpošanu, veltīto laiku un ieguldījumu, ieinteresētību un nedalītu mīlestību katram cilvēkam!

Šo sestdien svinēsim draudzes „Kristus pasaulei” 4 gadu jubileju. Būs svētruna, draudzes slavēšanas un deju grupas koncerts, cienasts un daudz citu jauku pārsteigumu!

Svinēsim šos svētkus kopā, 24.martā, plkst. 14:00, Akadēmijas laukumā 1.

Ar tevi kopā draudze „Kristus pasaulei”.

Marija Graudiņa.