Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts. 2. Mozus 15:26

Šo sestdien, 26. maijā pulksten 14.00 draudzē „Kristus Pasaulei” Rīgā, Zinātņu akadēmijā notiks dziedināšanas dievkalpojums. Šogad ir ieplānoti četri šādi dievkalpojumi un šis būs jau otrais.

Dziedināšanas dievkalpojumos mācītājs un viņa kalpotāju komanda aizlūdz par cilvēku vajadzībām un svaida ar eļļu. Lielākoties tiek lūgts par visdažādākajām veselības problēmām un atkarībām, tomēr pie kalpotāja var nākt ar jebkuru vajadzību.

Ļoti bieži jau dziedināšanas dievkalpojuma noslēgumā izskan cilvēku liecības par to, ko viņi piedzīvojuši un kā Dievs pieskāries aizlūgšanu laikā. Ir arī liecības no iepriekšējiem dziedināšanas dievkalpojumiem, un tad var redzēt, ka piedzīvotā Dieva žēlastība ir noturīga un patiesa.

Šajos dievkalpojumos tiek sludināta ļoti vienkārša un viegli uztverama vēsts par nepieciešamību atgriezties no grēkiem pie Dieva, par Jēzus Kristus upuri pie krusta un to, ko tas nozīmē ikvienam no mums. Mācītājs bieži uzsver, ka miesas dziedināšanas nav galvenais, pēc kā mums tiekties. Galvenais ir attiecību atjaunošana ar Dievu, dvēseles glābšana un mūžīgā dzīvība. Lai cilvēks varētu saglabāt šeit iegūto dziedināšanu un atbrīvošanu, viņam jāizveido personīgas un regulāras attiecības ar savu debesu Tēvu, ikdienas lasot Bībeli un pielūdzot Viņu, regulāri jāapmeklē dievkalpojumus un mājas grupas sapulces, jāiesaistās draudzes kalpošanā. Tāpēc šajos dziedināšanas dievkalpojumos tiek dota arī iespēja nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu par savas dzīves Kungu. Vienlaicīgi ir iespēja nodibināt kontaktus ar kādu no draudzes kalpotājiem un mājas grupas vadītājiem personīgi un pievienoties kādai no draudzes grupiņām.

Uz dziedināšanas dievkalpojumiem ir mīļi gaidīts ikviens, tomēr jo īpaši tie, kuri vēl nav iepazinuši mūsu Kungu Jēzu un Viņa žēlastību. Varbūt tev līdzās ir kāds, kurš ir noguris no dzīves problēmām, bet vēl nepazīst Dievu personīgi. Uzaicini un atved viņu uz dziedināšanas dievkalpojumu!

Artūrs Danenbaums.