Gaidāmais, 3. decembra dievkalpojums draudzē „Kristus pasaulei” būs dziedināšanas dievkalpojums.
Draudzē šādi dievkalpojumi notiek vairākas reizes gadā, kad ikviens ir aicināts nākt un saņemt savu dziedināšanu. Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs Mārcis Jencītis.

Jau kopš sava kalpošanas sākuma mācītājs Mārcis Jencītis ir kalpojis cilvēkiem ar dziedināšanu. Neskaitāmi cilvēki ir saņēmuši atbrīvošanu no visdažādākajām fiziskām un garīgām kaitēm. Daudzi ir liecinājuši par izmainītām dzīvēm un par atgrieztu veselību. Pavasarī bija dziedināšanas dievkalpojums, speciāli veltīts sirgstošajiem ar artrītu. Cilvēki piedzīvoja daudz brīnumainu dziedināšanu.

Mācītājs vienmēr uzsver, ka dziedina Dievs, nevis viņš vai kalpotāju komanda. Šie īpašie aizlūdzēji ir instrumenti Dieva rokās – īpaši ticīgi vīri un sievas, kas ieņem Dieva norādīto vietu Viņa glābšanas plānā, jo Dieva Vārds saka:

Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Mateja 10:1

Dziedināšana ir viena no Dieva žēlastības formām, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas tic uz Viņu. Lai kāds būtu tavas slimības cēlonis, tu vari pieņemt Jēzu par savu Glābēju un, ticot uz Viņu, atbrīvoties no tās. Jo Jēzus pie krusta jau ir paņēmis prom visas cilvēku sērgas, kā tas ir teikts vēstulē Kolosiešiem .2:14-15 „Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.”

Ikviens ir mīļi aicināts nākt, noticēt savai dziedināšanai un saņemt to. Jēzus griba ir, lai ikviens būtu vesels, priecīgs un ar dziedinātu sirds attieksmi:

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Mateja 11:28

Ne tikai fiziskām kaitēm, arī garīgām un dvēseliskām sāpēm ir jātop dziedinātām. Lāstu varām ir jātop salauztām, ļauno garu ietekme ir jāuzvar mūsu dzīvēs un tiem ir jātiek padzītiem, kā tas teikts Dieva vārdā:

Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Efeziešiem 6:12

Kas Tevi sagaida? Mācītājs sludinās brīnišķīgu vārdu speciāli šim dievkalpojumam. Tev būs iespēja uzzināt, kā rodas slimības tavā dzīvē un kas jādara un kā jādzīvo tev, lai tās pazustu uz visiem laikiem, lai tu patiešām varētu dzīvot laimīgu un uzvaras pilnu dzīvi. Tev kalpos ar aizlūgšanām īpaši sagatavota kalpotāju komanda. Nevilcinies nākt un saņemt savu dziedināšanu!

Dievkalpojums notiks sestdien, 3. decembrī, augstceltnē Akadēmijas laukumā 1 (Zinātņu akadēmijā) pulksten14. Tu esi mīļi gaidīts!

Lolija Sprancmane.