Tas Kungs ceļ Jeruzālemi no jauna, Viņš vāc atkal kopā izklīdinātos Israēla ļaudis.
Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Psalms 147:2-3

Viņš noraida Savu vārdu uz zemi. Viņa vārds izplatās strauji. Psalms147:15

Vārds „uguns” ar nozīmi „atmoda”, ir tik bieži dzirdēts un redzēts. Kristieši ekspluatē šos jēdzienus, daudzas draudzes lūdz pēc atmodas. 6. septembra līderu sapulcē Rīgā mācītājs Mārcis Jencītis runā par to, kā šīs lietas saprot draudzē „Kristus pasaulei”.

Katram no mums ir savs stils. Mēs neģērbjamies vienādi un paši neesam vienādi. Arī katrai tautai ir savs stils un savi uzskati par lietām. Draudzēm arī ir katrai savs stils un savi uzskati, un dažreiz šie uzskati par Dieva lietām ir tālu no patiesības. Jaunieši, bieži arī pieaugušie vīrieši un sievietes izvēlas preces, ko redzējuši kādam populāram dziedātājam, jo tas skaitās stilīgi. Lietas, kas patiesībā cilvēku padara kroplu. Katram ir sava sapratne par stilu un gaumi. Dažreiz šī gaume un stils ved tālu prom no skaistuma un ir ļoti dīvaina. Cilvēku padarot nevis skaistu, bet tieši pretēji neglītu.

Kas tad ir atmoda „Kristus Pasaulei” stilā, uguns „Kristus Pasaulei” gaumē? Jēdziens vai sapratne par to, kas ir Dieva uguns, Svētais Gars un tā izpausmes dažādu ticīgo starpā arī ļoti atšķiras. Mūsu draudzes stils, nav kropls, jo tas ir bībelisks. Nav svarīgi, ko domā cilvēki. Galvenais, ko par to saka Dievs un Viņa vārds.

Bija laiks, kad daudzi apmeklēja dievkalpojumus, kur kalpoja kāds no ārzemju mācītājiem, kurš sauca: „fire, fire”. Cilvēki saskrēja, trīcēja un krita zemē, dažs labs nespēja atcerēties, kā ticis mājās. Ir situācijas, kad to var darīt, un tomēr tas nav īstais veids, kā Dievs ceļ savu draudzi virs zemes.

Tad Israēla pilsētu iedzīvotāji ikviens izies ārā no pilsētas, iekurs un kurinās uguni ar kara ieročiem, ar īsajiem un garajiem vairogiem, ar stopiem un bultām, ar rungām un šķēpiem, un kurs ar tiem uguni septiņus gadus.Tiem tad nevajadzēs lasīt malku no lauka, nedz arī būs tā jācērt mežā, tie kurs uguni ar kara ieročiem; tie aplaupīs tos, kas viņus aplaupījuši, un postīs tos, kas viņu postījuši, tā saka Dievs Tas Kungs. Tanī laikā Es ierādīšu Gogam kapa vietu Israēlā, ceļinieku ieleju, kas iet no Nāves jūras uz rītiem; tur beigsies viņu kara gaitas. Tur apraks Gogu un visu viņa karaspēku, un to nosauks par Goga karaspēka ieleju. Tos apglabādams, Israēla nams darbosies septiņus mēnešus, lai šķīstītu no tiem zemi. Un visi zemes iedzīvotāji piedalīsies darbā, un tas būs tiem par slavu tai dienā, kad Es parādīšu visu Savu godību, saka Tas Kungs. Tad iecels vīrus, kuri turpinās pārstaigāt zemi, lai apglabātu vēl atlikušos kritušos un tā šķīstītu visu zemi. Pēc septiņiem mēnešiem tie uzsāks šos meklēšanas darbus. Ecehiēla 39:9-14

Pravietis Ecehiēls šeit runā par pēdējiem laikiem. Pēdējie laiki ir tagad, kad gan Dievs mobilizē savu tautu, gan arī sātans mobilizē savu armiju pēdējai, izšķirošajai kaujai. Mēs esam jaunā Jeruzāleme. Mēs esam jaunais Israēls, mēs esam Dieva tauta, mēs esam „Kristus Pasaulei”. Šajā pēdējā cīņā velna armija zaudēs kauju. Un Dieva tauta kurs uguni no kritušo ienaidnieku kaujas ieročiem septiņus gadus. Jo ir rakstīts, ka Dievs izsitīs ieročus no pretinieku rokām. Dievs sarīkos milzīgu upurmielastu zvēriem un putniem, kas ilgs mēnešiem ilgi. Cīņai ir globāli apmēri, tā nenotiks kādā mazā pilsētā.

Kādi ir šie pretinieka ieroči šodien?

Galvenais ierocis ir meli, kurus izplata cilvēki, kas pielūdz velnu un klausa viņam, tāpat arī dezinformācija, kas sola zeltu un sudrabu, un laimīgu nākotni.

Veidi, kā tos izplata:

–          Internets (pornogrāfija, vardarbība);

–          Mūzika;

–          Televīzija;

–          Izglītības sistēma;

–          Ģimenes, kur vīrs netic Kristum;

–          Viltus mācības;

–          Asins stindzinošas drāmas un šovi;

–          Bizness, kas atbalsta geju parādes;

–          Reklāmas;

–          Filmas, kas sagroza patiesību;

–          Politika, kas ierobežo evaņģelizācijas izplatību;

–          Psihologi…

Velnam ir savas stratēģijas un savi plāni. Velns izplata savus melus, velns apstrādā cilvēku prātus, viņš cīnās par cilvēka dvēseli, viņš cīnās par kristiešu dvēselēm, kas ir draudzē.

Dieva Vārds saka, ka tad, kad velns izies cīņā ar visiem saviem ieročiem, Dieva tauta celsies, lūgs, ies un strādās, tie atņems velnam viņa ieročus un pavērsīs tos pret pašu velnu.

Lūk, atmoda „Kristus Pasaulei” stilā:

–          Televīzijā jāskan dzīvam Dieva Vārdam, lai tas ir ierocis Dieva rokās;

–          Mūzikai jākalpo Dievam, jābūt profesionālai, ar vislabāko aparatūru;

–          Kristieši politikā;

–          Internets – labākā mājas lapa, labākais video;

–          Draudzes pamats – mājas grupas;

–          Kristieši biznesā;

–          Bezdievīgos psihologus skolās nomainīs „Kristus Pasaulei” kapelāni;

–          Filmas par Dievu un filmas, kas rosinās domāt par Dievu.

Kad Kolumbijas G12 draudzes mācītāju Cēzaru Kastellanosu sašāva, viņa sievas brālis, kas bija pēc profesijas ārsts, viņu aplūkoja un teica, ka viņš vairs nav glābjams. Tomēr, ja mācītāju izglābs, viņš apsolās kļūt par kristieti. Un viņš, protams, tagad kalpo kopā ar Cēzaru Kastelanesu draudzē. Dievs dara brīnumus!

Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu. Jāņa 14:12,14

Viņš noraida Savu vārdu uz zemi. Viņa vārds izplatās strauji. Psalms 147:15

Kā mēs dzirdam Dieva vārdu?

Mēs lūdzam, gavējam un strādājam! Tāda būs atmoda „Kristus Pasaulei” stilā. Skaties, kam cilvēki kalpo, ko viņi dara, kādus ieročus velns lieto, lai iznīcinātu cilvēci. Tad paņem šos ieročus un lieto, lai glābtu cilvēku dvēseles. Kad tu ej lūgšanu kambarī, tad lūdz, lai Dievs dod tev vārdu par to kā celt savu grupiņu, kā pacelt līderus, kādus ieročus lietot, lai dod tev stratēģiju neformālajam pasākumam. Velns ir nozadzis un sabojājis visu, ko Dievs ir radījis. Paņem to atpakaļ un noliec to savā vietā!