Ministru prezidentam K. Kariņam,

Tieslietu ministram J. Bordānam,

Teikas policijas iecirkņa darbiniekiem

Atklāta vēstule par neskaidro regulējumu attiecībā uz reliģisko organizāciju darbību

Vēlamies izteikt savu nostāju jautājumos, kas šobrīd ietekmē visus kristiešus, t.sk. evaņģēlisko kristiešu draudzi „Kristus Pasaulei”. Nepilnus divus gadus mūsu sabiedrība atrodas sarežģītos apstākļos, kas prasa pielāgošanos un nepārtrauktu sekošanu likumdošanas izmaiņām. Reliģisko organizāciju garīgā darba ieguldījums sabiedrībā ir ārkārtīgi nozīmīgs, kaut ne vienmēr līdz galam izprasts un novērtēts. Īpaši šajā laikā cilvēkiem ir nepieciešams garīgais atbalsts un iedrošinājums, kuru ikviens var saņemt draudzē.

Ierobežojumi rada grūtības un pielāgošanos arī reliģiskām organizācijām, tādēļ visu šo laiku esam ievērojuši Ministru kabineta noteikumus un arī Tieslietu ministrijas skaidrojumus. Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Tieslietu ministra skaidrojumam attiecībā uz reliģiskām organizācijām ir atļauts reliģiskās darbības veikšanas vietās atvērt telpas individuāliem apmeklējumiem (vai mājsaimniecības ietvaros), ievērojot 15 kvadrātmetrus uz personu un 20% no kopējās telpu platības un infrastruktūras. Skaidrojumā teikts, ka nav noteikts konkrēts personu skaits, bet personas individuāli var atrasties atbilstoši telpu apjomam, t.sk. dievkalpojuma video ieraksta veidošanas laikā, pēc iespējas saīsinot apmeklējuma laiku līdz 15 minūtēm.

Šī gada 6.novembrī draudzes telpās no rīta pirms dievkalpojuma video ieraksta veidošanas ieradās policijas darbinieki un pārliecinājās, ka viss tiek ievērots, un atgādināja, ka personu skaits reliģiskās darbības veikšanas vietā drīkst būt 15 kvadrātmetri uz vienu personu. Dievkalpojuma video ierakstīšanas laikā draudzes telpās atradās gan garīgais un kalpojošais personāls, gan individuālie apmeklētāji, nepārsniedzot pieļaujamo cilvēku skaitu telpā. Individuālie apmeklētāji ieradās dažādu motīvu dēļ: par ziedojumiem iegūt kristīgo literatūru, saņemt garīgā personāla konsultāciju, pavadīt laiku lūgšanā un gūt garīgo stiprinājumu.

Vēlāk draudzes telpās atkārtoti ieradās policija, nu jau 4 ekipāžas. Policijas darbinieki sāka traucēt svētrunas ierakstu ar skaļām sarunām un draudēt ar sodiem draudzei un zālē esošajiem individuālajiem apmeklētājiem. Neievērojot kalpojošā personāla norādes uz Ministru kabineta noteikumu skaidrojumiem, policijas darbinieki nobloķēja izejas, lai individuālie apmeklētāji nevarētu izkļūt no draudzes telpām. Viņi ievāca klātesošo personas datus un uzlika sodus, daļai cilvēku pat neļaujot paskaidrot savu atrašanās iemeslu draudzes telpās.

Sašutumu un uzticības trūkumu normatīvajiem aktiem radīja policistu attieksme pret dievkalpojuma video ieraksta norisi. Policijas darbinieki uzskatīja, ka individuālie apmeklētāji nedrīkst atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā dievkalpojuma video ieraksta veidošanas laikā. Policijas darbinieku rīcība ir pretrunā ar cilvēktiesībām, Satversmi, Ministru kabineta noteikumiem un Tieslietu ministrijas skaidrojumu.

Plānotā prasība pēc 15.novembra klātienes dievkalpojumos ielaist vienīgi personas ar sadarbspējīgu sertifikātu radīs vēl lielāku šķelšanos un cilvēku dalīšanu, ko kristīgā ticība neatbalsta. Uzskatām, ka ierobežot tiesības apmeklēt dievnamus un iespējas tikties ar garīgo personālu, ir nesavienojamas ar kristīgās tuvākmīlestības principu. Cilvēki ir neziņā par situāciju un grimst arvien dziļākā depresijā, slimībās, atkarībās, pieaug pašnāvību skaits. Draudze vienmēr ir bijusi atvērta visiem cilvēkiem. Laikā, kad pieaug emocionālās un garīgās problēmas, nedrīkst ierobežot reliģisko organizāciju iespējas kalpot arī nevakcinētām personām.

Mēs apzināmies, ka atrodamies grūtā situācijā, taču skaidra komunikācija no Ministru kabineta puses ir ārkārtīgi svarīga, lai izvairītos no domstarpībām. Policijas darbinieki ignorē Tieslietu ministra skaidrojumu par ārkārtējo situāciju, kas norāda uz tiesībsargājošo iestāžu nesekošanu izpildvaras noteiktajai likuma izpratnei. Policija balstās uz tiesību normu savu interpetāciju, kas reliģiskajām organizācijām nav izskaidrotas. Esam gatavi pielāgoties Ministru kabineta noteikumiem, taču nevaram to izdarīt, ja policijas darbinieki noteikumus interpetē šauri, ārpus pieļautā, pārmērīgi ierobežojot personu tiesības. Uzskatām, ka visi individuālie sodi un sods draudzei neatbilst tiesību normām un ir atceļams.

Ar cieņu,

Mācītājs Mārcis Jencītis

un evaņģēlisko kristiešu draudze “Kristus Pasaulei”

2021.gada 7.novembrī

Vēstuli varat izlasīt, ielādēt un izplatīt šeit: Atklāta vēstule par neskaidro regulējumu attiecībā uz reliģisko organizāciju darbību Ministru prezidentam K. Kariņam, Tieslietu ministram J. Bordānam, Teikas policijas iecirkņa darbiniekiem

Ar tieslietu ministrijas skaidrojumu varat iepazīties šeit: Skaidrojums par 2021. gada 20. oktobra grozījumu Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību