Draudzē „Kristus Pasaulei” kopš 29. jūnija ir jauna mājas grupa: savu grupu sāka vadīt draudzes līdere Velta Kalniņa.
Viņas grupiņa jau no pirmās dienas ir samērā liela, jo radās dalīšanās rezultātā. Līdz tam Velta bija uzticīgs palīgs Sandijas mājas grupiņā, kur viņai bija lieliska augsne tikt apmācītai. Visiem draudzē ir zināms, ka par mājas grupas vadītāju nekļūst vienā dienā, līdz tam ir ejams nopietns un pārbaudījumiem pilns ceļš – jābūt uzticamam kalpošanā, sava līdera palīgam, pašam jābūt līderim un, protams, uzticamība visās, arī mazajās lietās, kā arī daudz citu nosacījumu.

Veltas mājas grupiņā ir brīnišķīgi cilvēki: talantīgi, enerģiski, pēc Dieva slāpstoši. Senāki un jaunāki draudzes locekļi, kuri visi mācās draudzes mācību un pieaug attiecībās ar Dievu. Protams, grupiņā tiek gaidīti jauni dalībnieki. Ideāli, ja šādus augļus nestu jau pirmais neformālais pasākums, kurš norisināsies šajā svētdienā – 24. jūlijā.

Grupiņa notiek Rīgas centrā.

Kopš savas mājas grupas vadīšanas uzsākšanas, Velta ir pievienojusies arī mācītāja komandai un tas ir ļoti būtiski vismaz divu aspektu pēc: draudzes sievu līderu grupa ir kļuvusi par vienu līderi bagātāka un tas ir lielisks stiprinājums arī pašai Veltai, kurai nu ir ciešāka sadraudzība ar citiem līderiem, kuri jau vada savas mājas grupas.

Bija prieks parunāt ar pašu Veltu par vairākām svarīgām lietām, un šīs sarunas laikā viņa sniedza atbildes uz 7 jautājumiem:

1. Kas bija vissvarīgākais posms Tavā kļūšanā par līderi?

Man jau pirms tam bija pieredze mājas grupiņas vadīšanā. Mums bija maza grupiņa, kuru nolēma pievienot citai grupiņai. Tur mērķis bija vairāk pieaugt. Daudz svarīgas lietas ir notikušas pa šo laiku. Nu es atkal esmu vadītāja tieši savai mājas grupiņai.

2. Cik dalībnieki Jūs esat mājas grupiņā?

Šobrīd mums grupiņa sastāv no 5 cilvēkiem. Ir viena pavisam jauna meitene, kādas grupiņas dalībnieces māsa. Ir, ko darīt!

3. Vai grupiņas vadīšana vairāk dod vai atņem spēku?

Tas gan prasa spēku, gan dod atpakaļ. Un saņemtais gandarījums ir ļoti nozīmīgs – par to, ka varu palīdzēt cilvēkiem. Redzēt to, ka cilvēki mainās – tas daudz dod, tas dod spēku un tiešām precīzākais apzīmējums būtu: dod gandarījumu!

4. Kā grupiņas vadītājs spēj sadalīt uzmanību un mīlestību tik daudz cilvēkiem?

Ar visu sirdi ir jācenšas mīlēt KATRU cilvēku. Ikviens cilvēks ir atšķirīgs, individuāls, ar savām iezīmēm. Vissvarīgākais ir mīlēt ikvienu grupiņas dalībnieku. Ir jāmīl ar Dieva mīlestību – tā, kā Dievs mīl katru cilvēku.

5. Ko Tu darīsi, kad būs vēl vairāk cilvēku?

Būs jākalpo vairāk cilvēkiem. Tas prasa vairāk uzmanības, vairāk laika. Un sniedz prieku par to, ka Dievam pievienojas vairāk sekotāju!

6. Ko Tu pati jaunu mācies, vadot grupiņu?

Visvairāk mācos pacietību. Skatos cilvēku sirdīs. Vadītājam ir jāatceras, ka mēs visi grupiņā esam atšķirīgos līmeņos savā ticībā. Nevar pieprasīt no cilvēkiem, ko viņi nevar izdarīt. Domāju, ka tāpat skatās arī gudri vadītāji laicīgajos darbos.

7. Kādam ir jābūt mājas grupas vadītājam?

Mīlošam! Tas ir pirmkārt. Un vēl, protams, uzticamam, citādi jau neviens nedos mājas grupu vadīt.

Paldies Tev, Veltiņ!

Apsveicam mūsu jauno mājas grupas vadītāju un novēlam Veltai mīlestību, izaugsmi un panākumus visās jomās, vadot savu mājas grupiņu! Lai šī grupiņa Dieva svētīta! Un visa slava Dievam par to, ka mūsu draudze aug, un slava un pateicība Viņam par šo mājas grupiņu! Aleluja!

Lolija Sprancmane.