Video un Grāmatu galds

Gandrīz visus mājas lapā redzamos video ierakstus varat pasūtīt DVD formātā.
Iegūstiet grāmatas no grāmatu galda.

Vairāk informācija rakstot uz kp.gramatugalds@gmail.com vai zvanot uz 27046799,
kā arī varat saņemt klātienē draudzes grāmatu galdā.