Draudzes „Kristus Pasaulei” dziedināšanas dievkalpojumā vārdu
sludināja slavēšanas vadītāja Indra Kalniņa. Parasti Indras uzdevums draudzē ir vadīt slavēšanu, rūpēties par to, lai draudze nonāk Dieva klātbūtnē un piedzīvo Dievu. To viņa dara ļoti labi un pārliecinoši, bet šajā reizē mums bija iespēja pārliecināties, ka Indra arī sludina tikpat pārliecinoši, cik slavē. „Viņš gaida tevi!” – tāds bija viņas svētrunas nosaukums. Droši un pārliecinoši zālē izskan Indras pirmais apgalvojums: „Dievs ir ļoti labs un velns ir ļoti slikts! Mēs atmaskosim velna darbus un neļausim viņam staigāt pa mūsu galvām. Mēs neļausim viņam  izniekot un izcūkot mūsu dzīves!”

Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Jāņa 10:10

Tātad, velns nāk zagt un nokaut visu to, ko tu plāno un pēc kā tu ilgojies. Velns ir ienesis pasaulē grēku, atkarības, slimības un ciešanas. Bet tev jāzina, ka tu neesi atstāts viens pats un Dievam nav vienalga, kas ar tevi notiek! Dievs tevi ļoti mīl!

Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Psalms 139:16

Tātad Dievs tevi pazina, pirms Viņš vēl bija radījis pasauli! Tu neesi radies kļūdas rezultātā vai tādēļ, ka tavi vecāki gribēja. Tu esi Dieva iecerēts, izredzēts un aicināts, tu esi Viņam īpašs. Visām tām problēmām ar kurām tu esi atnācis, ir viens risinājums. Un tas ir Jēzus Pats.

Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā. Lūkas 4:18

Jēzus ienāk dievnamā, paņem rakstu rulli un atšķir šo rakstu vietu, kur ir rakstīts par Viņu Pašu. Šī Rakstu vieta atklāj, kāpēc nāca Jēzus, ko Viņš darīja toreiz un ko Viņš dara šodien. Kristum bija īpašs uzdevums un bija četras galvenās lietas, kas Viņam bija jāizdara Savas dzīves laikā virs Zemes:

1Sludināt Evaņģēliju nabagiem. Un ne jau tikai tiem nabagiem, kuriem bija skrandas mugurā, bet tiem, kuri apzinās, ka viņiem vajag kaut ko vēl. Kuri apzinās, ka tas, kas šobrīd viņiem ir, nav viss un kuri ilgojas pēc kaut kā vairāk.

2Dziedināt garīgas un fiziskas slimības. Tas ir tas, ar ko cilvēki mokās.

3. Izārdīt velna darbus un pasludināt brīvību no grēka varas. Visus tos tīklus, ko velns kā zirneklis ir savērpis tavā dzīvē, Jēzus ir atnācis saraut, lai atlaistu tevi brīvībā.

4 Viņš ir nācis glābt ikvienu no mums. Atnācis atvērt acis garīgi aklajiem, lai tie var redzēt evaņģēlija gaismu un glābties.

Jāņa 11. nodaļā tiek aprakstīts kāds notikums Jēzus draugu ģimenē. Šajā ģimenē bija Marta, Marija un Lācars. Notiek tā, ka Lācars saslimst un nomirst.

Tad Jēzus, redzēdams viņu raudam un arī jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši, garā aizgrābts noskuma. Jāņa 11: 33

Jēzus raudāja. Jāņa 11:35

Šīs rakstu vietas atklāj, kāda ir Jēzus sirds. Tā atklāj arī, kāda ir viņa attieksme pret mums. Jēzum bija sirds, kura juta līdzi. Jēzus jūt tev līdzi! Un tulkojot no grieķu valodas, vārds „noskuma” nozīmē dziļas un sarežģītas jūtas, kas ietver pat dusmas. Jēzus juta skumjas un dusmas, redzot tās nelaimes, kuras cilvēki piedzīvoja. Jēzus raudāja un šis vārds grieķu valodā nozīmē tādas raudas, kad nespēj turēties. Tā bija vētraina raudāšana, kas nāca no sirds, kas nebija virspusēja. Dievs ir personīgi ieinteresēts tevī, visās tavās emocijās un sajūtu gammās, ar kurām tu dzīvo dienu no dienas. Viņš redz arī nomāktību, ar kuru tu sadzīvo. Viņš redz un jūt tev līdzi. Un tad viņš nāk, lai tevi glābtu un atraisītu no visām tavām važām. Šajā situācijā ar Lācaru mēs varam redzēt, ka Jēzus ne vienmēr atnāk tā, kā mēs to sagaidām un kā mēs domājam. Marta Un Marija domāja, ka Jēzus atnāks, kamēr vēl viņu brālis Lācars ir slims, palūgs un viņš kļūs vesels. Bet Jēzus atnāca tad, kad Lācars jau bija miris! Abām māsām likās, ka ar nāvi viss jau beidzies un neatgriezeniski zaudēts. Bet mēs zinām, ka Lācars tika uzcelts no mirušajiem, neskatoties uz to, ko māsas domā!

Un vēl viena situācija, kas aprakstīta Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā. Pie Betezdas dīķa bija vesels pulks ar slimiem cilvēkiem, kuri gaidīja, kad laiku pa laikam nāks eņģelis un sakustinās ūdens virsmu. Bija ticējums, ka pirmais, kurš pēc tam iekāps šajā ūdenī, saņems dziedināšanu no jebkuras slimības. Tur bija kāds vīrs, tizls no mātes miesām, kurš 38 gadus gulēja pie šī dīķa. Viņa situācija bija bezcerīga, jo vienmēr bija kāds, kurš ātrāk par viņu iekāpa dīķī. Šī bezcerība beidzās, kad atnāca Jēzus un jautāja viņam, vai viņš grib būt vesels. Pēc satikšanās ar Jēzu šis cilvēks ņēma savu gultu un staigāja. Jēzus pilnībā pārvērš tavu bezcerīgo situāciju. Jēzus dziedina ne tikai fiziskas kaites, bet atbrīvo tevi arī garīgi!

Pēc tam Indra stāsta, kā Jēzus pārvērtis viņas dzīvi: „Man bija konkrēts priekštats par sevi. Es nepatiku pati sev. Es uzskatīju, ka nekad nebūšu spējīga sasniegt savus plānus, savus sapņus, jo esmu otršķirīga. Man ir bail, kauns, esmu neuzņēmīga, es neko nevaru. Tās bija saites, ar ko velns mani bija saistījis jau no dzimšanas. Un es domāju, ka tas ir mans raksturs. Es meklēju Dievu un pienāca tāds brīdis, kad es nonācu šajā draudzē un inkaunterā. Tur es sapratu, ka tas nav mans raksturs, bet velna tīkli, kuros viņš bija mani sapinis visu manu mūžu! Kad Dievs mani atbrīvoja, es piedzīvoju pilnīgi jaunu attieksmi pret sevi un pasauli. Viss, kas mums ir vajadzīgs, ir nākt pie Viņa! Viņš gaida tevi un radījis mūs mīlestības pilnām attiecībām – ka Viņš mīl mani un es mīlu Viņu! Runājot par mīlestību vēlreiz atcerēsimies Martu, Mariju un Lācaru. Jāņa evaņģēlija 12. nodaļā risinās šāds notikums – Marija paņem no savām mantām visdārgāko lietu. Tā ir ļoti dārga smaržīga eļļa. Viņa slaka to uz Jēzus kājām un žāvē tās ar saviem matiem – viņa pielūdz Jēzu, viņa izlej savu mīlestību pār Jēzu, viņa ir attiecībās ar Viņu, atklājot savu sirdi, savu mīlestību un pienesot pateicību. Dievs grib redzēt, ka tu Viņu mīli, ka tu izrādi Viņam savu sirdi! Nekautrējies pateikt Viņam: „Es Tevi mīlu Dievs, man Tevi vajag, man vajag draudzēties ar Tevi, pavadīt laiku ar Tevi! Tas ir ļoti svarīgi, lai tu savu iegūto brīvību un dziedināšanu varētu paturēt. Tas iespējams tikai caur personīgām mīlestības attiecībām ar Dievu. Tad, kad Dievs tevi ir atradis, dziedinājis, tad ar tevi notiek tas pats, kas ar Jēzu. Arī tu esi aicināts sludināt, dziedināt un atbrīvot! Vēl viens piemērs par Pēteri, kurš bija zvejnieks, vienkāršs strādnieks. Viņam nebija ideāls raksturs, viņš bija nesavaldīgs, bailīgs un šaubīgs. Bet tad viņš pavadīja laiku kopā ar Jēzu un redzēja Viņa darbus. Arī to, kā Jēzus dziedināja viņa sievasmāti. Un tad, kā redzam, situācija ir pilnībā izmainījusies:

Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā (..) neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai, Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Apustuļu darbi 5:12–15

Un tas nav tikai par Pēteri, tas ir arī par mani un tas var notikt arī ar tevi! Jēzus gaida, ka tu nāksi un draudzēsies ar Viņu, kā arī iesi un darīsi Viņa darbus. Neviens to neapturēs!

Noslēgumā izskan liecības no mūsu pašu draudzes cilvēku vidus. Indra aicina viņus pastāstīt, no kā Jēzus viņus ir atbrīvojis:

Luīze: Pirms diviem gadiem inkaunterā mācītājs lūdza par mani un Dievs mani dziedināja no astmas, kura nav vairs atkārtojusies!

Aija: Es biju narkomāne 11 gadus un Dievs mani atbrīvoja, kad es skaitīju tādu pašu lūgšanu, kā tu šeit priekšā. Dievs mani pārdabiski atbrīvoja no šīs atkarības. Kad es atgriezos pie Dieva, man visi iekšējie orgāni – nieres un aknas bija neveseli un to visu Dievs dziedināja. Viņš mani dziedināja arī no C hepatīta. Vēl man sāpēja sirds un ārsti nespēja neko konstatēt, bet jau pirmajā reizē, kad atnācu uz dievkalpojumu, mācītājs par mani lūdza un visas sāpes ir prom! Dievs ir labs!

Malda: Daudzus gadus es dzīvoju ar domām par nāvi un miršanu. Bet pirms diviem gadiem inkaunterā Dievs mani atbrīvoja no nāves gara. Ticiet man, tagad es par miršanu vispār nedomāju!

Dainis: Dievs mani dziedināja no artrīta, C hepatīta, astmas, Dievs dara brīnumus!

Silvija: Man bieži vien uz kājas uzmetās roze, kas patiesībā ir okultisma sekas. Mans ārsts mani aizsūtīja pie tantiņas. Taču tikai Dievs mani spēja dziedināt un atbrīvoja no bailēm. Dievs ir atbrīvojis mani, manus bērnus un mazbērnus no okultisma ietekmes.

Artūrs: Kad es biju nomināls kristietis, Dievu nelūdzu, dzīvoju grēkos un Bībeli nelasīju vispār, tad Dievs mani pārmācīja. Es saslimu ar limfmezglu audzēju un artrozi gūžās. Bet Dievs mani no tā visa ir dziedinājis!

Nora: Dievs mani dziedināja no pamatīga kaulu iekaisuma plecā. Pirms dziedināšanas dievkalpojuma es pati nevarēju apģērbties, taču pēc dievkalpojuma viss bija kārtībā! Un vēl esmu konstatējusi, ka Dievs dziedināja mani no nieru iekaisuma. Ārsts bija pateicis, ka pēc šī iekaisuma es daudz ko nevarēšu darīt. Viņš teica, ka nevarēšu peldēt. Taču šodien es visu daru un visi zina, ka arī peldos. Dievs grib, lai mēs visi esam veseli!

Pēc svētrunas draudzes līderu komanda aizlūdza par katru, kurš vēlējās saņemt dziedināšanu.

Inese Jansone.