Pagājušo sestdien, 29. maijā pirmo reizi draudzes „Kristus pasaulei” līderu komanda sadalījās
un savas sapulces noturēja atsevišķi sievām un atsevišķi vīriem. Maijā draudzes mācītājs Mārcis Jencītis viesojās Zviedrijā, vietējā G12 vīzijas draudzē Stokholmā, kur notika konference. Šajā konferencē viesojās arī G12 vīzijas aizsācējs Cēzars Kastelanoss no Kolumbijas. Šī draudze liek uzsvaru uz dalītu kalpošanu vīriešiem un sievietēm atsevišķi. Attiecīgi gan mācītājam, gan viņa sievai ir katram sava 12 mācekļu komanda. Tāpēc G12 ietvaros ļoti svarīgi, lai mācītājs un viņa sieva būtu vīzijā vienoti un kalpotu kopā kā ģimene.

Latvijā situācija ir atšķirīga nekā Kolumbijā un pie mums lielāko daļu darba kalpošanā draudzē dara sievietes. Arī mācītāja līderu komandā ir apmēram desmit sievas un tikai daži vīri. Tāpēc draudzes mācītājs Mārcis Jencītis vēl neplāno Kolumbijas modeli pilnībā pārņemt un pielietot draudzē „Kristus pasaulei”. Un tomēr…

Draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis: „Pēdējā laikā es redzu, ka mūsu ienaidnieks velns uzbrūk tieši vīriem. Tāpēc es vēlos vīrus draudzē pacelt un viņiem kalpot pastiprināti. Bez tam ir problēmas, kuras vieglāk pārrunāt sava dzimuma lokā, vīrietim ar vīrieti un sievietei ar sievieti”.

Sandija Vēze: „Protams, ir ideāli, ja draudzi vada vīrietis. Kad man būs laulība, mans garīgais vadītājs būs mans vīrs. Tagad, kad vēl esmu neprecējusies, man noteikti ir vajadzīgs arī vīrietis kā garīgais padomdevējs, un esmu ļoti pateicīga savam mācītājam, ka viņš tāds ir. Taču ir lietas, kuras es varu atklāt tikai sievietei un tāpēc man ir vajadzīgs gan padomdevējs vīrietis, gan padomdevēja sieviete”.

Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis ar vēl trijiem vīriem sestdienas nogali pavadīja Akvalandē, vienkārši atpūšoties un kopjot sadraudzību. Līdzīgi arī mācītāja sieva Ganna pulcēja draudzes līderes un pavadīja laiku kopā sadraudzībā. Nekādi lēmumi šoreiz netika pieņemti ne vīru, ne sievu sapulcē.

Kaut arī šāda, dalīta sapulce bija ieplānota kā eksperimentāla, aptaujājot draudzes līderu grupas dalībniekus, lielākā daļa atzīmē, ka viņi ir ļoti apmierināti ar šo sapulci un ka tas ir vēl kaut kas nebijis un neparasts.

Dalītas līderu grupas sapulces vīriem un sievām atsevišķi notiks reizi mēnesī un tām būs neformāls raksturs. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka pārējās reizes sestdienās pēc dievkalpojumiem vīri un sievas pulcējas kopā, kā līdz šim. Reizi mēnesī notiek arī līderu mācītāja līderu komandas sapulces, kurās var piedalīties viņu sievas, vīri un bēr