16. un 17. oktobrī draudzes „Kristus pasaulei” Atmodas konferences „Vīzija G12” ietvaros tiek uzvesta drāma „Debesu vārti un elles liesmas”.

Šī drāma Rīgā tiek iestudēta pirmo reizi. Pirms 30 gadiem šo drāmu iestudēja Kanādā, tās autori – Linda un Rūdijs Krūliki. „Reality Outreach Ministries” draudze Igaunijā, Tūri pilsētā, ar kuru sadarbojas draudze „Kristus pasaulei”, atveda šo uzvedumu uz Latviju. Drāmas iestudēšanu un mēģinājumus vada draudzes Igaunijā mācītājs Valdo Maamegi. Šis uzvedums stāsta pa to, ko Jēzus Kristus izdarīja mūsu visu labā, nomirdams pie krusta, un par to, ka Debesīs mēs varam nonākt tikai tad, ja savas dzīves laikā esam pieņēmuši Viņu par savu Kungu un Glābēju.

 

Drāmas „Debesu vārti un elles liesmas” uzveduma iestudēšanā piedalās aptuveni 35 draudzes „Kristus pasaulei” dalībnieki ne tikai no Rīgas draudzes, bet arī citām vietām Latvijā. Luga stāsta par mūžīgo cīņu starp labo un ļauno, tā ar piesātināta ar specefektiem, mūziku un darbību.

 

Uzvedums tiks parādīts divas reizes, 16. oktobrī plkst. 18.00 un 17. oktobrī plkst. Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā Akadēmijas laukumā 1.

 

Ieeja brīva.