Pagājušās pirmdienas līderu sapulci 4. aprīlī mācītājs Mārcis Jencītis sāka ar paziņojumu,
ka ir saņēmis kādu interesantu video, kuru noskatījies tādēļ, ka apakšā bijis redzams uzraksts „G12-Spain”. Video ir par spāņu meiteni, kas bija mirusi 42 stundas. Šajā laikā Jēzus viņas garu aizvedis uz elli un pēc tam arī uz debesīm. Pēc tam meitene atgriezusies savā ķermenī un tagad visai pasaulei liecina par piedzīvoto. Viņas stāstītais saskan ar Rakstiem, kā arī sakrīt ar citām liecībām par elli, kuras esam lasījuši grāmatā par debesu un elles atklāšanos vai dzirdējuši kādā interneta vietnē. Jēzus ir noskumis, ka ellē nonāk vairāk cilvēku nekā debesīs, tāpēc Viņš saviem cilvēkiem sniedz atklāsmi par turieni, lai viņi pēc tam visai pasaulei liecinātu par to, cik patiesībā garīgā pasaule ir īsta un reāla.

 

Ellē spāņu meitene satika savu vecmāmiņu, kas tur nokļuvusi tāpēc, ka nav vēlējusies piedot cilvēkiem. Jēzus mums liek piedot visiem, lai arī Mūsu Debesu Tēvs mums varētu piedot. Tāpat ellē atrodas arī daudzi mums pazīstami mūziķi. Tur ir dziedātāja Selena un nesen mirušais Maikls Džeksons. Jēzus saka, ka ikviens, kas klausīsies un dziedās viņu dziesmas, ies uz elli. Šie mūziķi savas dzīves laikā ir kalpojuši sātanam. Maikls Džeksons ar sātanu esot noslēdzis pat īpašu vienošanos, kas izskaidro viņa pārdabisko slavu visā pasaulē. Spāņu meitenītei Jēzus liek atgriezties savā ķermenī un sludināt visiem par piedzīvoto. Viņš saka, ka daudzi neticēs, taču, ja netiks sludināts, šo cilvēku asinis būs uz meiteni, jo tas ir viņas pienākums – atklāt cilvēkiem patiesību.

 

„Un tagad būs nomierinoša svētruna: „Viss labākais vēl priekšā!” mācītājs smaidīdams saka pēc tam, kad draudze ir noskatījusies liecību par debesīm un elli. Bieži vien, kad Dieva vārds ir mums atklājies, esam saņēmuši Dieva uzdevumu kalpot un sākam pildīt Dieva uzdevumu, mēs gaidām svētības pilnu dzīvi, bet notiek pretējais – kļūst vēl grūtāk, sliktāk un draņķīgāk nekā līdz šim. „Tu esi uzsācis pārmaiņas savā ģimenē, taču rezultātā kļūst vēl sliktāk. Esi uzņēmies savu kalpošanu, esi apzinīgi izpildījis savu pienākumu un domā, ka nu būs milzīgā svētība, bet notiek vēl draņķīgāk nekā bija līdz šim”, saka mācītājs.

 

„Dievs tev saka: „Tajos brīžos, kad tu esi pieņēmis izaicinājumu, bet notiek vēl draņķīgāk nekā bija, tad atceries: viss labākais vēl priekšā!” Tad, kad tu dari šos ticības soļus, tie nav loģiski, nav saistīti ar pasaulīgu loģiku. Ticība uz Dievu nav loģiska! Tāpēc bieži vien mums neizdodas spert pareizus soļus, jo mēs dzīvojam pēc pasaules loģikas mērauklām”, viņš saka. 2. Mozus 5. nodaļā ir rakstīts par to, kā Mozu Dievs aicināja izvest Izraēla tautu no Ēģiptes zemes. Mozus iet pie faraona un prasa viņam atlaist tautu, taču faraons padara tautas stāvokli vēl smagāku. Vai šeit ir loģika? Dievs sūta Mozu pie faraona, taču faraons visu padara sliktāku. Tauta sāk kurnēt un aizmirst, ka Dievs apsolījis darīt viņus brīvus.

 

„Taču viss labākais tev vēl priekšā, ja tu turpini rīkoties tā, kā grib Dievs, pat ja tas ir pavisam neloģiski. Turpini ticēt!”, saka mācītājs. Kad Jaira meitiņa nomira, nāca cilvēki un teica: „Neapgrūtini Jēzu, tava meitiņa ir mirusi”. Bet Jēzus viņam teica: „Nebīsties, tici vien!” Viss labākais tev vēl ir priekšā! Jēzus nāca Jaira namā, izdzina visus ārā un piecēla no mirušajiem viņa meitiņu. Mācītājs saka: „Tajā brīdī, kad Jēzus mani izglāba un piedeva manus grēkus, tas bija visbriesmīgākais moments manā dzīvē. Es nekad nebiju bijis tādā bedrē, kā toreiz tajā cietuma kamerā. Es nekad nebiju bijis tādā stavoklī, ka tiešām vairs negribēju dzīvot, es biju pilnībā apsēsts. Velni mani bija pilnībā apsēduši un es biju pilnīgā viņu kontrolē. Tieši tad atnāca Jēzus un uzrunāja mani un es atsaucos viņa aicinājumam. Jēzus izmainīja manu dzīvi! Es nezināju, ka man viss labākais vēl ir priekšā.”

 

2. Mozus 6:11-12 Dievs vēlreiz sūtīja Mozu pie faraona un Mozus gāja un darīja. Viņam bija bail, taču viņš darīja. Tieši bailes ir tās, kas mūs attur no rīcības. Ja kas neņem Jēzus krustu un neseko Viņam, tas Jēzus nav vērts.

Apustuļu darbi 9:10-20 Dievs sūta Ananiju pie Pāvila, kurš vajāja kristiešus. Ananija pretojās Dievam, jo baidījās no Pāvila. Taču nav svarīgi, kas var vai nevar notikt. Svarīgi ir izpildīt Dieva gribu. Ananija gāja, uzlika Pāvilam rokas, viņš tapa kristīts un tūdaļ sludināja, ko Dievs pie viņa ir darījis un ka Jēzus ir Kristus. Ananijam un Pāvilam viss labākais vēl bija priekšā.

 

Marka 8:31-38 Jēzus mācīja par to, ka Viņam būs ciest un augšāmcelties. Taču Pēteris pasauca Viņu malā un gribēja apklusināt. Jēzus viņam teica: sātan, atkāpies, jo tu domā pēc cilvēku prāta. Pēteris domāja loģiski, pēc cilvēku prāta. Bet ir laiks domāt Dieva prātu un darīt Dieva gribu, nevis to, ko grib cilvēki! Cik loģisks bija Mozus? Cik loģisks bija Pēteris, Pāvils un Ananija? Viņi rīkojās tā, kā grib Dievs- bez pasaules loģikas!

 

Laura Zeniņa.