Pagājušās sestdienas dievkalpojumu Mārcis Jencītis iesāka ar kādu salīdzinājumu:
„Ir lietas, ko mēs ar savām acīm neredzam. Tomēr tas nenozīmē, ka nekas nenotiek. Cilvēki pastrādā noziegumu un domā, ka viņi ir gudri, jo viņi nav pieķerti. ja jau nepieķēra vienreiz, tad nepieķers nekad! Taču viņi nezina, ka kopš pārkāpuma izdarīšanas brīža garīgajā pasaulē tika iedarbinātas sviras un viss jau notiek, lai noziedznieku apturētu. Izmeklētāji strādā, lai viņu atmaskotu. Viss notiek!”

Dievs mums ir devis daudz un dažādas iespējas jeb resursus. Vienam tie ir 50 santīmi, vienam lats, vienam 10 lati, vienam 50 lati, vienam 500 lati, bet citam miljons. Tieši tāpat mums apkārt ir arī dažādas iespējas, kuras varam pielietot. Arī tās var pieskaitīt pie resursiem. Tev ir kādas dāvanas, spējas, tu esi kaut ko iemācījies – tās ir tavas priekšrocības. To tu vari lietot, lai mainītu apstākļus sev apkārt. Arī pārmaiņas tavā raksturā ir tavs resurss.

Tavs laiks, kas ir tavā rīcībā, ir laika sprīdis, kas tev uz Zemes atvēlēts. Tas arī ir tavs resurss, ko vari lietot. Ja, pirmkārt, es šos resurss lietoju un, otrkārt, lietoju tos pareizi, tad garīgajā pasaulē viss notiek. Arī tad, ja šodien neko neredzu un liekas, ka nekas nenotiek. Pastāv garīgā pasaule, kurā viss notiek! Tas attiecas gan uz negatīvām, gan uz pozitīvām lietām manā dzīvē. Ja es izsaku vārdus, kas nav patīkami Dievam un izdaru darbības, kas nav patīkamas Dievam, un tūlīt neseko zibens no debesīm, tad tas nenozīmē, kas sekas nebūs. Tās jau ir ceļā. Jo tajā pašā brīdī, kad izdari nepareizas lietas, garīgajā pasaulē ir dota vieta velnam, un velns neguļ. Viss notiek!

Tajā pašā laikā, ja tu izdari pareizas lietas, ko atbalsta Bībele, pareizas lietas attiecībā pret cilvēkiem un pret sevi, kādas izmaiņas raksturā, pie finansēm vai kalpošanā pret cilvēkiem, ja tu pasaki pareizus vārdus un izdari pareizas darbības, tad garīgajā pasaulē tūlīt tie iedarbinātas sviras. Vai tu redzi vai nē – viss notiek! Viss Dieva Vārds, Bībele, runā par ticību. Mums ir nepieciešama ticība un sapratne – ja mēs šodien sējam un darām to pareizi, tad agri vai vēlu mēs savā laikā pļausim. Āmen!

Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.  Galatiešiem 6:7

Nav svarīgi, vai tās ir pozitīvas vai negatīvas lietas. Notiks tā, kā saka Dievs! Dieva principi ir nemainīgi. Tie darbojas pat pasaulīgu cilvēku dzīvēs, kas netic Dievam. Tie darbojas! Es zinu par bagātiem cilvēkiem biznesā, kas nepazīst Dievu, bet dod desmito tiesu. Ja viņi to nedod, tad kā likums, nodarbojas ar labdarību. Kā labdarība var veicināt viņu ienākumus? Paralēli šai fiziskajai pasaulei ir garīgā pasaule, kur darbojas nemainīgi likumi. Dieva principi ir nemainīgi un mūžīgi. Viss notiek, ja es rīkojos nepareizi un viss notiek, ja es rīkojos pareizi!

Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.Galatiešiem 6:8-9

Kad mēs pļausim? Kad baudīsim rezultātus? Ja nepagursim! Ja mēs pie pirmajām neveiksmēm, kad esam sākuši darīt un ticēt, kad esam nosprauduši mērķus un ejam uz tiem, izlemjam mest plintikrūmos, tad tā ir sēšana miesā, tā ir padošanās, kas nenesīs augļus. Taču, ja nepaguršu un turpināšu strādāt, tad savā laikā es pļaušu un redzēšu rezultātus. Kā viens plus viens ir divi, tāpat, kā es sēšu, tā es pļaušu. Arī sportistam nepietiek tikai trenēties un kaut ko darīt. Tas ir jādara pareizi! Pat ja tagad neredzu rezultātus un ir grūti, es redzēšu augļus, es pļaušu! Tas attiecas pilnīgi uz visām sfērām.

Ja vadu savu draudzi, mājas grupiņu, rūpējos par cilvēkiem un kalpoju tiem tā, kā grib Dievs, nevis tā kā gribu es, tad agri vai vēlu es redzēšu šos cilvēkus glābtus un pilnveidotus! Āmen! Man pat nebūs īpaši jārūpējas par draudzes skaitlisko izaugumu. Normāls draudzes stāvoklis ir augoša draudze un augoša draudze ir tikai vesela draudze! Augoša grupiņa ir tikai tad, kad tā ir vesela! Kad visi faktori, kalpošana un nodošanās ir pareizi, sakārtoti. Cilvēki min dažādas pazīmes, kādai ir jābūt draudzei. Daudzi, ka draudzei ir vajadzīga spēcīga slavēšana, citi saka, ka ir daudz jālūdz vai arī obligāti disciplinēti jāpavada vairākas stundas dienā ar Tēvu un tad draudze augs. Citi saka, ka draudze augs, ja būs mājas grupiņas, taču ir mājas grupu draudzes, kas neaug. Cilvēki meklē kādas formulas, lai saprastu, kas ir atslēga, lai Dievs audzētu draudzi. Tas viss ir pareizi. Ir arī lielākie lūdzēji un svētie, bet viņu draudzes neaug, jo nav tikai viena formula un tikai viena konkrēta atslēga, lai kādā dzīves sfērā būtu panākumi. Īstā atslēga ir visu faktoru kopums. Nepietiek tikai strādāt un darboties noteiktā virzienā, ir nepieciešamos darīt to pareizi! Arī sportā visi nesaņem godalgotās vietas, jo tās ir tikai trīs. Tie, kas trenējas pareizi, studē jaunāko literatūru un sasniegumus un visu pareizi liek lietā, tie arī iegūst pirmās vietas. Viss notiek!

Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. 1.Korintiešiem 9:24

Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā. Mateja 9:37-38

Ja mēs neredzam rezultātu tūliņ un tagad, mums visiem gribas meklēt iemeslu. Tad mēs meklējam vainu savā tuvākajā, savos līdzcilvēkos, bet tikai ne sevī, kur šī vaina arī ir. Grupiņā kādam liekas, ka cilvēki nenāk, ka viņi negrib un viņiem nevajag Dievu. Bet Dieva vārds saka, ka pļaujamā ir daudz! Nepietiek prāta, lai nopļautu. Taču, ja mēs šodien nododamies pļaujai un pļaušanai. Draudzes pamatuzdevums ir darīt Dieva lielo pavēli –  „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas!” Izglābt cilvēkus no elles un palīdzēt viņiem pieaugt ir draudzes uzdevums. Ja draudze neaug, tad, lai arī nedzenamies pēc cipariem, šie cipari parāda, vai Dieva lielā pavēle tiek pildīta vai nē. Kā ir ar kvalitāti un kvantitāti? Vai viena ir svarīgāka par otru vai arī šīs lietas nav šķiramas? Ja ir kvalitāte, būs arī kvantitāte un otrādi! Jo lielāka draudze, jo būs labāka slavēšana, tāpēc ka būs vairāk cilvēku ar talantiem.

Pļaujamā ir daudz un ja mēs šodien no sirds darām to, ko Bībele mums māca, tad viss notiek! Jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim! Ja tavās finansēs šodien nav tas, ko tu gribētu redzēt, bet ja tu ar tām rīkojies pareizi un nauda ieņem pareizo vietu tavā dzīvē, tad savā laikā tu pļausi, ja nepagursi! Viss ir tavās rokas! Tad nu nepiekusīsim labu darīdami. Tu nemaz nespēsi visu novākt. Taisi šķūņus, paplašini savu telts vietu un gatavojies pļaujai, jo Dievs ir labs Dievs.

Nodomi īstenojas, ja tos virza ar gudru ziņu; arī karš jāizkaro ar dziļu prātu un gudru padomu. Salamana pamācības 20:18

Nepietiek tikai sapņot par pļauju un nodoties, strādāt. Tas ir jādara pareizi – ar dziļu prātu un gudru padomu. Lai labība tiktu novākta, pirms tam kādam ir jārūpējas, jāsēj, jāaplaista, jāmācās Lauksaimniecības akadēmijā, lai saprastu, kā pareizi sēt un novākt. Nav pļaujas, ja pirms tam nav pareizas darbības un pareizas zināšanas. Tavu nodomi īstenosies tikai tad, ja ievērosi visas piecas prioritātes (Dievs, es, ģimene, kalpošana, darbs) kopumā. Makšķernieki sēž upes krastā un gaida. Viņi to var darīt lietus laikā, naktī, ziemā. Viņi var sēdēt un gaidīt savu zini, taču ja neuzliks pareizo ēsmu un nedarīs to pareizi, viņiem zivis neredzēt kā savas ausis. Viss notiek!

Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. 1.Korintiešiem 3:6

Vai mūsu pūles ir tās, kas dod rezultātu? Zināmā mērā jā – līdz noteiktai robežai. Bet pienāk tā robeža, kur ar tavu spēku vairs nepietiek, kur bez Dieva tālāk vairs nav iespējams. Ne jau mēs patiesībā atvedam cilvēkus pie Dieva. Ne mēs esam tie, kas uztaisa labo uzņēmumu un biznesu. Ne mēs paši, bet gan Dievs dod šīs te iespējas. Dievs dod spēku augšanai. Galu galā visi tie materiāli, ko mēs lietojam, pieder Dievam. Kas no tā, ko lieto celtniecības firmas, nav Dieva dots? Akmeņi, dzelzs, māli, betons. Kur deva iespējas un smadzenes to visu veidot? Kurš valda? Viņš ir kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš!

Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. 1.Korintiešiem 3:7

Kad es daru pareizas lietas ar dziļu prātu un atziņu, kas es nododos un eju uz mērķiem, tad Dievs audzē. Ja šodien es neredzu – Dievs audzē! Viss notiek! Kad iesēj Ķīnas bambusu, četrus gadus nekas nenotiek. Katru dienu tu pamosties, bet nekā nav, bambuss neaug. Varbūt neatlaidīgie sagaidīs, kamēr paies gads. Tad tev ir izvēle – tu vari atmest visam ar roku, jo bambuss vienkārši neaug, mani piemānīja, Bībele nav patiesība, Dievs melo. Taču Bībele saka, ka Dievs nav cilvēks, kas melo. Tādēļ nepagurstiet apraudzīt savu bambusu! Paiet trīs un četri gadi un tu esi viens palicis pie sava bambusa. Pēc četriem gadiem tu joprojām ceri, ka tas augs. Pēc četriem gadiem bambuss izaug līdz 30 metriem, augot ar ātrumu līdz pat vienam metram diennaktī. Milzīgs bambuss! Tātad Dievs pat dabā ir iekārtojis dažādas procedūras, kuras prasa laiku un nes augļus tikai tad, ja tu turpini rūpēties.

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. Salamans mācītājs 3:1

Tad es savā sirdī nodomāju: Dievs tiesās tiklab taisno, kā bezdievīgo, jo katram nolūkam un katrai rīcībai Viņam ir savs nolikts laiks. Salamans mācītājs 3:17

Kas audzē bambusu? Mēs? Jā, mēs aplaistām un rūpējamies, taču kas audzē? Kurš var izprast augšanas procesu? Jo vairāk zinātnieki to pēta, jo vairāk jautājumu viņiem rodas. Tas ir fenomens! Kā kaut kas var augt? Dievs dod spēku augšanai, kas mēs rīkojamies un darām pareizas lietas. Vai nav fenomenāli? Tu strādā un nav, nav, nav, bet tad pēkšņi metrs dienā! Tāpat var notikt arī tavā mājas grupiņā! Visu laiku nav, bet tad pēkšņi ir cilvēku pārpilnība.

Bet Viņš runāja arī uz mācekļiem: “Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja: ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī: “Ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšanu? Rakt es nespēju un diedelēt kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata!” Un, ataicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam: cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja: simts mucu eļļas.- Bet viņš teica: še, ņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ piecdesmit! Pēc tam viņš kādam citam jautāja: bet tu, cik tu esi parādā? – Tas sacīja: simts mēru kviešu.- Viņš teica: še, ņem savu zīmi un raksti astoņdesmit! Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Lūkas 16:1-8

Lūk, pasaulīgie cilvēki zina, kā pareizi rīkoties ar naudu, ar to resursu, kas tiem ir. Tieši tāpat Dieva bērniem ir jāmācās lietot to resursu, kas viņiem ir, lai iegūtu draugus, kas mūs uzņems mūžīgajā mājoklī. Mums ir jālieto pareizi viss, kas šodien mums ir, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Tev ir jādara pareizas lietas uz 100%, tad tu savā laikā pļausi, ja nepagursi. Mācies lietot to, kas tev ir šodien! Laikam skaidrāk vairs nevar pateikt.

Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā! Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars – ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu! Jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām. Lūkas 16:19-31

Tie cilvēki, kas ir mums apkārt un kas nepazīst Kristu, ir nabagi. No iekšpuses viņi ir nabagi! Pasaulē cilvēki dzenas pēc panākumiem, pēc naudas, pēc sasniegumiem sportā vai citur kaut kur. Taču zvaigznes izdara pašnāvības, miljonāri dara sev galu. Viņi pelna miljonus, ceļ savu karjeru, atriebjas, lai vienreiz iegūtu mieru un komfortu savai dvēseli, bet tā tur nav. Tā vieta mūsu sirdī ir paredzēta tikai Dievam. Bez Dieva tu esi nabags. Mums apkārt ir cilvēki, kas ir tiešām nabagi, bet tu esi šeit un šodien, tu vari viņus paēdināt ar evaņģēlija vēsti, ar labiem darbiem, tu vari parādīt ceļu uz dvēseles mieru, uz patiesiem panākumiem. Panākumi nav izlaušanās vienā dzīves sfērā. Zvaigznes sasniedz panākumus vienā sfērā, bet īstie panākumi ir tad, kad esi vesels visās savās trīs daļās – miesā, dvēselē un garā.

Mums ir tendence teikt: „Ja būtu tā, ja apstākļi būtu tādi, ja mans vīrs vai sieva būtu tāds vai tāda”. Katram ir jācīnās par savu vietu ģimenē. Nav jāpiespiež vienam otru ieņemt savu vietu. Katram pašam jācīnās, jo Dievs audzē! Tur ar saviem spēkiem vari tikai darīt pareizas lietas un rādīt pareizu piemēru. Tu nevari nevienu izglābt! Tu vari tikai izrādīt mīlestību, bet Dievs pats pieskaras, audzē un glābj. Es nevienu nevaru izglābt.

Tu atrodies it kā vētraina okeāna vidū. Dzīves apstākļi, visi šie plēsīgie vilki, velns un cilvēki, kas glūn, grib atņemt tev to, kas vēl ir palicis. Tu esi vētraina okeāna vidū, bet Dieva vārds māca par ticības laivu. Kad Jēzus bija laiviņā, tad mācekļi droši sasniedza savu galapunktu. Kuģiem ir noteikts kurss, bet ja tu nekuģo ar zināšanām, tad tu nekur nedodies. Ir jādara pareizās lietas pareizi. Viss notiek! Ja man ir kurss, es zinu savus mērķus un kā tos sasniegt, es lūdzu Dievu, es lasu grāmatas, es apmeklēju seminārus. Es gribu zināt, kā izdarīt pareizās lietas kalpošanā, darbā, ģimenē. Es lasu, mācos un daru no visas sirds šīs lietas. Viss notiek! Tu sasniegsi savu galamērķi!

Tev ir kurss un tu aiziesi līdz galam!

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Laura Zeniņa.