Gatavojot šo svētrunu, Dievs mani pamudināja runāt ne tik daudz par vīziju un rezultātu,
cik darbu. Visi sasniegumi un viss, kas šodien ir paveikts, reiz ir bijis kāda cilvēka sapnis. Arī tavā dzīvē viss, kas ir panākts un sasniegts, iepriekš ir bijis tavs sapnis, jeb vīzija. Taču pēc sapņa seko darbs. Lai realizētu savus sapņus, ir nepieciešams strādāt tajā virzienā, kurā tu esi nospraudis savu mērķi. Ja tu strādā, tad noteikti būs rezultāts.

Šodien es tev gribu pastāstīt par kādu svarīgu lietu, kāpēc reizēm ir sapnis, bet nav rezultāts. Tāpēc, ka nav darba. Cilvēks parasti vairāk koncentrējas vai nu uz rezultātu vai uz sapni, bet ne uz darbu. Darbs ir tā lieta, ko mums negribas darīt. Nav jau grūti pasapņot. Ko gribētu iegūt tu? Mašīnu, māju, skaistu sievu vai bagātu vīru? Starp citu, tās meitenes, kuras sapņo dabūt bagātu vīru, ir gudrākas par tām, kuras vēlas tikai skaistu puisi. Ja vien viņa ilgojas dzīvesdraugu, kurš ir bagāts Dievā. Un, ja viņš būs bagāts Dievā, viņš būs arī pietiekami turīgs materiāli.

Sapņot ir viegli, bet, lai to sasniegtu, ir vajadzīgs sistemātisks, regulārs, ikdienišķs un smags darbs. Bez darba nav rezultāta. Kāpēc bieži nav darba? Tāpēc, ka tu esi pārmērīgi koncentrējies uz sapņošanu, vai arī uz rezultātu. Mums ir vīzija, mums ir sapnis, mēs par to daudz runājam, iztēlojamies rezultātu, bet trūkst darba. Vīzija ir svarīga, taču vīzija bez darba paliek tikai un vienīgi kā sapnis vasaras naktī. Darbu parasti mēs nevēlamies darīt. Taču bez darba nav vīzijas realizācijas. Koncentrējies uz darbu!

Kāda, jūsuprāt, ir bagātākā banka Latvijā? Swedbank. Šodien, braucot no Āgenskalna, redzu, pie tilta ir Swedbank birojs. Milzīgs nams. Kāds ir bankas mērķis, jeb vīzija? Pelnīt naudu. Pēc iespējas vairāk naudas. Nauda taisa naudu. Viņi iegulda naudu un tad atgūst atpakaļ. Viņiem ir vīzija. Swedbank ēkā ir simtiem kabinetu. Cilvēki, kuri strādā bankas administrācijā, katrs ir koncentrējies uz savu darbu, nevis uz naudas taisīšanu. Tikai darot darbu, Swedbank nopelna miljonus. Katras veiksmīgas bankas vadība sekos līdzi, lai tās darbinieki būtu koncentrējušies uz sava darba izpildi. Darbiniekus, kuri savus pienākumus nepilda, atlaiž. Tātad, viņi koncentrējas uz darbu. Ja viņi koncentrēsies uz vīziju un sapņos, kā nopelnīt vairāk, sapņos tikai par naudu, ja viņi tikai runās par naudas pelnīšanu un kals plānus, bet nebūs darba, tad nebūs arī naudas. Visos sapņos pats svarīgākais ir – nepazaudēt darbu!

Tas ir, kā kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, ikkatram savu darbu. Marka 13:34

Jēzus šajā līdzībā mums stāsta, ka katram jaunpiedzimušam kristietim Dievs ir uzticējis savu darbu. Nevis vīziju un ne rezultātu, bet darbu. Daudziem no jums varbūt tieši tagad atnāk saprašana par to, kāpēc vienmēr trūkst finanses, izgāžamies savās attiecībās ar cilvēkiem vai gadiem nemainās problēmas mūsu raksturā. Ir nepieciešams strādāt, lai izmainītu savu raksturu, nepietiek ar to, ka tu apzinies savus trūkumus un sapņo par izmaiņām, kāds tu reiz būsi ideāls un pilnīgs. Nepietiek tikai ar to, ka tu lūdz par savu raksturu. Lūdz un strādā pie sava rakstura! Ir jāstrādā, lai izmainītu savu raksturu. Ir jāstrādā, lai nopelnītu līdzekļus un pabarotu savu ģimeni!

Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis piecus talentus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl piecus. Mateja 25:16

Es neatstāstīšu visu šo nodaļu. Dievs dod cilvēkiem resursus, un viņi darbojas ar tiem. Bībele runā par darbu.

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. Mateja 7:21

Kurš ieies Debesu Valstībā? Tas, kurš sapņo, pravieto un daudz runā? Tas, kurš dara Dieva gribu! Tātad – darbs. Koncentrējies uz darbu! Vīzija, darbs, rezultāts.

Un tie (mācekļi) izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. Marka 16:20

Mācekļi izgāja un strādāja. Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā Jēzus saka kaut ko līdzīgu. Viņš nesaka, lai mēs tikai sapņojam, kā cilvēki nāks Debesu valstībā, bet lai mēs ejam un darām viņus par mācekļiem. Mācekļi gāja un strādāja tā, kā Jēzus viņus bija mācījis. Un tas Kungs tiem darbā palīdzēja un apstiprināja viņu vārdus ar līdzejošām zīmēm. Zīmes un brīnumi, izmaiņas cilvēku dzīvēs notiek tad, kad mēs ejam un strādājam. Tā, kā Dievs to māca savā Vārdā. Mēs ejam pie cilvēkiem, draudzējamies un lūdzam par viņiem. Mums ir konkrēta vīzija un stratēģija. Dieva vadība caur 12. Piecas prioritātes un četri etapi – aizsniegt, nostiprināt, apmācīt un izsūtīt. Viss ir skaidrāks par skaidru. Ej un dari! Tad, kad tu iesi un darīsi, tad Tas Kungs arī tev darbā palīdzēs un tavu darbu apstiprinās to ar līdzejošām zīmēm. Ar reālu rezultātu. Kad būs rezultāts? Tad, kad tu darīsi!

Ebrejiem 11. nodaļā ir rakstīts par Noa. Vecajā Derībā par Noa ir rakstīts 1. Mozus grāmatā. Dievs Noa teica, ka būs plūdi, un, ka ir jātaisa šķirsts. Visi cilvēki aizgāja bojā, izņemot Noa un viņa ģimeni. Ja Noa būtu sapņojis par plūdiem, jeb sapņojis par šķirstu, tā vietā, lai celtu, mēs šodien šeit nebūtu. Noa koncentrējās uz šķirsta celšanu. Tātad, darbs. Viņš izpildīja Dieva norādījumus un strādāja. Vai tu Noa vietā ticētu tam, ka pēc gada būs plūdi? Noa ticēja un strādāja, viņš vienkārši izpildīja Dieva norādījumus un izglābās. Koncentrējies uz darbu!

Kāds mērķis ir inkaunteram? Ko tas vispār nozīmē? Satikšanās ar Dievu. Varbūt tu atbrauc uz inkaunteru, visskaļāk lūdz, visaugstāk lec un saki, ka esi atbraucis satikties ar Dievu, bet ignorē visu, ko tur māca un nepildi anketu. Inkaunterā ir vairākas daļas, ir jāaizpilda anketa, kalpotājs iedziļinās anketā. Esmu redzējis cilvēkus, kuri visu anketu iepretim katram grēkam atzīmē krustiņu. Visa anketa vienos krustos! Patiesībā viņš to dara tāpēc, ka slēpj savus grēkus. It kā atzīstas visos grēkos, kuru patiesība nemaz nav. Viņš negrib strādāt pie sevis un negrib neko mainīt savā dzīvē, bet grib tikties ar Dievu. Draugs, ja tavs mērķis patiesi ir satikties ar Dievu un būt Viņa gribā, tev ir jāstrādā pie sevis. Katra tēma inkaunterā ir svarīga. Tev ir jākoncentrējas nevis uz sajūtām un jāfantazē, kāds nu es būšu, bet jākoncentrējas uz sludināto vārdu un darbībām, kas ir jāizpilda. Lai tiktos ar Dievu, es tev iesaku, mācies, pieraksti visu, ko tu šeit redzi un dzirdi, un mājās strādā un pielieto to. Lūk, tev piedzīvojums ar Dievu! Pielieto to, ko iemācies dzīvē, un tad arī neizpaliks tikšanās ar Dievu un sajūtas!

Nepārdzīvo, ja tev šodien nav augļu. Pārdzīvo, ja tu vakar un šodien neko neesi izdarījis, lai būtu augļi. Mājas grupu vadītāji sapņo par to, lai grupiņa augtu. Viņi pārdzīvo, ka viss nenotiek tā, kā viņi ir vēlējušies. Nav augļu! Nepārdzīvo, ja tava grupiņa neaug. Pārdzīvo par to, ka tu neko nedari, lai būtu auglīgs. Ja ir darbs, ir augli, nav darba,  nav augļi!

31. decembra dievkalpojumā es sludināju un aicināju pieņemt lēmumu tiem cilvēkiem, kuri apņēmās gada laikā vismaz vienu cilvēku pievest Jēzum. Lūk, mazs tests tev, lai tu pats varētu spriest par sevi, vai tu esi auglīgs, vai ne – ko tu izdarīji šīs nedēļas laikā, lai pievestu šo cilvēku pie Dieva? Ja tu neko neesi darījis, lai pievestu viņu pie Dieva, tā ir atbilde tev bez komentāriem. Nav darba, nav rezultāta un visi tavi lēmumi ir kaķim zem astes. Nav darba šodien, nebūs darba arī rīt. Kā var spriest par to, kas būs nākotnē? Pēc tā, kas tiek darīts šodien. Kā var spriest par bērnu, kāds viņš izaugs? Pēc tā, kā viņu audzina šodien. Nav darba, nav rezultāta. Nepārdzīvo, ja tev šodien kaut kas vēl nav izdevies. Pārdzīvo par to, ka tu šodien neko nedari!

“ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs.  Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jāņa 15:1-2

Varbūt tu uztraucies, lai tevi nenoņem no vīna koka? Nepārdzīvo par to, ka nav augļu, pārdzīvo par to, ka neko nedari, lai būtu augļi! Vai arī nedari pietiekami. Darbs ir augļi. Tas attiecas pilnībā uz visām jomām tavā dzīvē. Liekas, ka tā šodien ir galvenā problēma draudzē un ne tikai draudzē. Cik daudzi ir nākuši pēc palīdzības: „Netieku galā ar alkoholu un azartspēlēm! Netieku galā ģimenē!” Bet tad, kad viņiem parāda pirmos soļus, kas jāsper, tad viņi nevar pat tik daudz, kā regulāri apmeklēt mājas grupiņu un dievkalpojumu! Nevar pat tik daudz, kā 15 minūtes katru rītu lūgt Dievu! Kurā vietā mēs parasti apstājamies? Pie darba. Mēs gribam lielo atbrīvošanu un lielo svētību. Mēs gribam pelnīt lielo naudu un redzēt lielās izmaiņas pie sevis. Mēs gribam redzēt izmaiņas un atmodu Latvijā. Bet, ja nav darba, nav arī rezultāta. Vīzija, darbs, rezultāts.

Par augļiem būtu jādomā nevis kā par rezultātu, bet par to, ko darām šodien. Pirmkārt, mans auglis ir tas, ko daru šodien. Kurš no jums vēlas garīgi pieaugt? Vairāk iepazīt Dievu, iemantot Viņa apsolījumus un svētības? Lai garīgi nobriestu, tev nevajag teoloģiju. Tev ir nepieciešams strādāt un kalpot draudzē. Ikvienam ir nepieciešama sava kalpošana, kaut mazākais pienākums, lai pieaugtu. Tikai tad, kad tu sāc strādāt un kalpot, tu sāc garīgi nobriest. Ja tu tikai mācies, sapņo un dzīvo vīzijā, tu neaudz.

Vēl kalpojot Ukrainā, Dievs deva man vīziju par draudzi Rīgā, kā bāzi turpmākam darbam Latvijā un pasaulē. Man bija vīzija un sapnis. Viss, ko es tobrīd spēju iedomāties, ir milzīga draudze, kurā es sludinu. Lai to sasniegtu, man ir jāsludina. Tikai jāsludina. Bet Jēzus saka: „Ejiet un dariet par mācekļiem!” Ar runāšanu vien nevar cilvēkus darīt par mācekļiem. 2006. gada decembrī es dzīvoju pie kāda mācītāja mājās. Viņš man iedeva Džona Maksvela grāmatiņu par līderību un komandas veidošanu. Es pat nedomāju, ka man to vajag, tomēr sāku lasīt. Pirmo reizi manās rokās bija nonākusi sakarīga grāmata par līderību. Es burtiski „apēdu” šo grāmatu un sapratu: kā es esmu kalpojis līdz šim!? Līdz tam lasīju grāmatas par atmodām pasaulē. Viens sludina, visi nāk pie Jēzus, priecājas un top izglābti. Bet tagad es sapratu, ka ir jāveido mācekļi, kā Jēzus to darīja. Jēzus ne tikai sludināja, Viņš cēla mācekļus. Viņam bija sava grupa, 12 vīri, kuros Viņš ieguldīja un kurus mīlēja. Tieši mācekļi bija tie, kuri izmainīja pasauli! Es sapratu, ka nepietiek tikai sapņot. Man ir vajadzīga komanda. Draudze sāksies ar mācekļiem, nevis ar cilvēku pūli. Lai uzceltu draudzi, ir nepieciešams būt par līderi. Es neesmu dzimis par līderi un neviens nepiedzimst par līderi. Par tādu izaug, strādājot pie sevis. Lai uzceltu draudzi, man ir jāpieaug, jāizmainās un jākļūst par labu vadītāju. Es ieplānoju katru dienu vienu stundu lasīt grāmatas par līderību. Aptuveni no 2007. gada esmu lasījis grāmatas par līderību 1500 stundas. Ņem un arī tu lasi grāmatas! Pirms tam es biju tikai sludinātājs. Tagad es kļūstu par vadītāju. Es gribu būt par vadītāju. Man ir vīzija un es strādāju. Es gribu sasniegt savu sapni. Es redzu izmainītas dzīves Latvijā. Tiklīdz es kaut ko jaunu izlasu, es to mācu savai komandai, es to pielietoju un daru. Grāmata, ko esmu pats uzrakstījis, „Mājas grupu vadītāju rokasgrāmata”, ir apkopots viss tas, ko esmu lasījis šos gadus. Pagājušajā dievkalpojumā mēs rādījām klipu par kādu meiteni no Ukrainas, kurai ilgu laiku neauga mājas grupa. Tad pēkšņi viņai grupā ienāca viena jauna meitene un vēl pēc neilga laika viņas mājas grupā bija jau seši cilvēki. šī meitene studēja Ralfa Neibora grāmatas un sāka to pielietot. Viņa strādāja pie sevis, lai kļūtu par vadītāju. Ja tu plāno atvērt grupu, vai tu studē grāmatas par vadīšanu?

Mums draudzē ir daži, kuri ir uzdrīkstējušies uzsākt paši savu uzņēmējdarbību. Jums ir sapnis, kā sniegt cilvēkiem kaut ko patiesi noderīgu un reizē ar to arī pelnīt naudu. Vai jūs lasāt grāmatas par vadību? Nav uzņēmuma bez līderības. Ja tu esi varējis un šodien vari auglīgi vadīt mājas grupiņu šajā draudzē, tev nesagādās nekādas problēmas atvērt un vadīt savu uzņēmumu. Savukārt, ja cilvēkiem ir idejas, bet viņi nespēj sekmīgi kalpot cilvēkiem un celt viņus garīgi, viņi nespēs jēdzīgi uzsākt savu uzņēmumu. Kāpēc? Pasaulē atvērt savu uzņēmumu ir daudz vieglāk, jo tur ir motivācija – nauda. Visi mēs strādājam laicīgu darbu, lai saņemtu par to algu. Tavam priekšniekam nav jābūt izcilam līderim, lai piespiestu tevi strādāt. Bet ja tu spēj panākt to, lai cilvēks darītu Dieva gribu un ietu vīzijā G12, kur nesola nekādu atlīdzību, tu mierīgi vari atvērt savu uzņēmumu!

Es iedrošinu visus, plānojiet, lūdziet, domājiet par to, lai atvērtu savu grupiņu. Lai to paveiktu, ir jābūt līderim, bet par līderi var kļūt tikai strādājot. No 2006. gada es lasu grāmatas un tās arī pielietoju. Nevar būt mācītājs bez līdera īpašībām. Vīzija, darbs, rezultāts.

Kurš no jums ir sapņojis par to, ka tev varētu būt savs uzņēmums? Bet vai tu nevēlies no sapņiem pāriet pie darba? Būs darbs, būs rezultāts. Vai jūs negribat būt tie, kas dod darba vietas? Kas ir gaisma pasaulei? Mēs! Kāpēc mēs nevaram būt par svētību cilvēkiem? Ne tikai naudas dzīti, bet arī ar labu ideju un attieksmi, skaidru vīziju un izaugsmes iespējām. Ko tu esi izdarījis šodien, vakar, aizvakar, tāds arī būs tavs rezultāts.

Drīz būs mūsu draudzes četru gadu jubileja. Cik daudzi no jums pielieto to, ko šeit māca? Un runa nav tikai par sava biznesa uzsākšanu. Tā bija tikai ilustrācija. Piemērs, ko viegli saprast. Cik daudzi no mums strādā pie sava rakstura, savām attiecībām ar Dievu, sava lūgšanu laika? Bībele skaidri saka: „Meklējiet to Kungu!” Jēzus kāpa kalnā un pielūdza Savu Tēvu slepenībā. Tu gribi pārveidot savu ģimeni, savu dzīves draugu, bet vai tu strādā pie sevis un izdari no savas puses visu, ko tu vari izdarīt? Tu vari pārveidot sevi, nevis otru.

Šobrīd es lasu žurnālu Forbes, mana komanda man to uzdāvināja. Izlasīšu divus stāstus par veiksmīgiem uzņēmējiem tepat Latvijā, jums par iedrošinājumu. Es apgalvoju: Latvijā biznesa iespējas ir pilnīgi neapgūtas. Šajos abos stāstos es redzu vienu un to pašu: vīzija, smags, intensīvs darbs, kuram neizbēgami seko rezultāts.

Pirmais ir par Lindu Briedi, kura pārdod internetā cepures. Viņa mēnesī pārdod 150 cepures. Viņa saka: „Kāpēc līdz šim par to neviens nebija iedomājies?” Viņas mājas lapā katrs pats var izveidot savu cepures stilu, izkrāsot to sev tīkamā krāsā un to pēc nedēļas saņemt. Pēc izglītības Linda ir angļu valodas skolotāja, bet nekad nav strādājusi savā profesijā. Abi ar vīru viņi ir snovborda instruktori. Ideju par cepurēm viņa guva Austrijā. Tur katrs slēpotājs un braucējs ar sniega dēli var pasūtīt cepuri uz vietas, kādu nu kuram tīk. Šādas cepures domātas sportistiem, tās ir spilgtās krāsās, nekož, tām nepielīp sniegs un tās nesamirkst, jo izgatavotas no akrila dzijas. Linda ar savu dzīvesdraugu Jāni nolēma pamēģināt kaut ko līdzīgu un pagājušā gadā sāka veidot mājas lapu. Iepriekšējā sezonā 2 mēnešu laikā Lindai izdevās pārdot 300 cepures, katru mēnesi nopelnot ap 1000 latiem. Šobrīd viņa domā par sortimenta paplašināšanu. Viņas cepures var iegādāties ne tikai internetā, bet arī vairākos sporta preču veikalos. Šai meitenei ir vīzija un darbs.

Otrais ir par tekstila dizaineri Ivitu Krastiņu. Viņa pati taisa un pārdod gludināmos dēļus. Darba gaitas viņa sāka pirms desmit gadiem kā pārdevēja. Viņa strādāja tur, kur varēja, nevis gaidīja lielo naudu. Viņa pamazām sāka interesēties par tirdzniecību un pievērsās mārketingam, algotas darbinieces karjeru pabeidzot vadošā amatā. Tagad viņa izgatavo vecā parauga gludināmos dēļus pēc klientu vēlmēm. 2011. gada nogalē viņa saņēma eksporta un inovācijas balvu. 3 cilvēki strādā pie viena dēļa, kas radīts no Latvijā ražota materiāla. Viņa pati arī sakrāja 5000 latus, lai uzsāktu šo biznesu. Dēļus pārdod interneta vietnē un 17 veikalos. Mēnesī viņa internetā pārdod ap 100 dēļiem. Veikalos analogu nav, ir tikai plastmasas izstrādājumi. Dēļa cena ir 45ls, peļņa 15%. Ivita apgalvo, ka ar nopelnīto pietiek. Kad katrai sestajai ģimenei Latvijā būs viņas izgatavotie gludināmie dēļi, viņa varēs priecāties par savu pirmo nopelnīto miljonu.

Vīzija, darbs, rezultāts. Darba procesā rodas jaunas idejas. Nav darba, nav rezultāta, nav ideju!

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Evelīna Silarāja.