20. martā Rīgā tika aizvadīta draudzes „Kristus pasaulei” vīzijas konference,
kurā tika atzīmēta arī draudzes divu gadu jubileja. Konferences ietvaros notika divi pasākumi – dievkalpojums pulksten 14.00 un evaņģelizācijas koncerts ar Valda Indrišonoka piedalīšanos vakarā. Konference notika Zinātņu akadēmijas namā, Kolonnu zālē un tajā piedalījās 195 cilvēki gan no draudzes „Kristus pasaulei” Rīgā gan citām pilsētām. Tika sveikti draudzes līderi un mājas grupu vadītāji. Patlaban draudzē ir 26 grupu vadītāji.

„Tu liksi atskanēt ap mani glābšanas gavilēm!” – tāda ir draudzes mācītāja Mārča Jencīša konferences svētrunas tēma. Galvenā pamatdoma – mācekļu veidošana.

Tu esi mans patvērums, Tu mani sargāsi briesmās, Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. (Psalms 32:7)

„Kad mēs darām Jēzus pavēli un atveram savas mājas grupas, tad mūsu nami pildās ar viesiem un tajos atskan pestīšanas gaviles”, – saka mācītājs. „Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam! Mums apkārt ir cilvēki, kuriem vajadzīga pestīšana. Ne tikai aizlūgšana, ne tikai Vārda sludināšana, bet mūsu kalpošana. Pestīšana cilvēkiem nāk tad, kad kristieši viņiem kalpo!”

Svētrunas laikā jūtama brīnišķīga Dieva godības un slavas klātbūtne. „Es esmu cieši nolēmis iet līdz galam!” – saka mācītājs. Viņa vārdus atkārto visa zāle.

Pēc pārtraukuma ar nelielu nokavēšanos sākas Valda Indrišonoka koncerts. Ja sākumā klātesošie sēž, kā jau koncertā, tad pakāpeniski arvien vairāk un vairāk cilvēku ceļas kājās, lai slavētu dzīvo Dievu. Patīkams jaunievedums ir arī interesantās gaismas. Tad īsa evaņģelizējoša svētruna un aicinājums pieņemt Jēzu par savas dzīves Kungu. Vai arī atjaunot attiecības ar Dievu tiem, kuri atgājuši vai kuriem personīgo attiecību ar Tēvu caur lūgšanu un Bībeles lasīšanu. Draudzes priekšā iznāk gandrīz divdesmit cilvēku. Pēc grēku nožēlas lūgšanas un sarunām ar padomdevējiem – slavēšana, kura nevar beigties! Kaut arī jau ir vēls vakars, cilvēki dejo zāles priekšā. Koncerts ievelkas līdz pulksten desmitiem vakarā. Jūtama brīnišķīga Dieva klātbūtne!

Šī ir jau ceturtā Vīzijas konference draudzē „Kristus pasaulei” tās divu gadu pastāvēšanas vēsturē. Vīzijas G12 konferences draudze rīko divreiz gadā. Tie ir brīnišķīgi svētki, kas parāda gan draudzes izaugsmi, gan atjauno vienotību starp draudzēm Rīgā un pārējās Latvijas pilsētās. Nākamā „Kristus pasaulei” vīzijas konference notiks rudenī, 22. un 23. oktobrī.