Laikā, kad mēs svinam Kristus dzimšanas svētkus, arī draudzē “Kristus Pasaulei” notika Ziemassvētku dievkalpojums – iespaidīgs un krāšņs pasākums. Tas tika rīkots ar mērķi, lai atgādinātu, šo svētku patieso būtību – Dieva mīlestību uz visu cilvēci.

Katru apmeklētāju sagaidīja draudzes cilvēki, pasniedzot jauku pārsteiguma dāvaniņu ar uzrakstu: “Jēzus mīl Tevi!” un jau pirms sākuma valdīja patīkama svētku atmosfēra. Dievkalpojumu ieskandināja draudzes slavēšanas grupa, kam sekoja teātris “Dievs nav miris”. Tas tika veidots pēc tāda paša nosaukuma populāras filmas motīviem. Izrādes sižets bija aizraujošs un vedināja uz dziļākām pārdomām par patiesām dzīves vērtībām. Drāmas centrā ir filozofijas profesora, pārliecināta ateista un viņa studenta Edgara, patiesa kristieša, konflikts. Profesors aicina visus studentus uz lapām uzrakstīt, ka Dievs ir miris un parakstīties, taču Edgars atsakās to darīt. Nu viņam stāv priekšā izaicinājums auditorijas priekšā pierādīt, ka Dievs ir. Puisis rūpīgi gatavojas “aizstāvības” runai, izmantodams Bībeles zināšanas un meklēdams zinātnisko atklājumu pamatojumus. Pēc ilgstošām vārdu “cīņām” profesors spiests atzīt, ka tic Dieva esamībai. Izrāde beidzas uz priecīgas “nots” – studiju biedri piekrīt, ka Dievs nav miris, profesors  pieņem Jēzu kā savu Glābēju.

Mācītāja svētruna bija kā turpinājums izrādes tēmai. Dievs tik ļoti pasauli mīl, ka atdeva savu Dēlu par to. Dievs mūs mīl! Jēzus Kristus piedzima necilā vietā parastiem cilvēkiem, un prieka vēsti par to, ka ir piedzimis Jēzus Kristus, Dievs Dēls, pirmie saņēma gani, paša nicināmākā amata pārstāvji. Dievs atnāca pie parastiem ļaudīm kā tu un es. Taču tad, kad mēs satiekamies ar Jēzu Kristu, mēs kļūstam īpaši, jo visur, kur Dievs pieskaras, sākas uzplaukums. Tikai Dievs spēj mūs pārveidot un sniegt to, pēc kā ilgojas mūsu sirds.

Pēc svētrunas ļoti daudzi atsaucās piedāvājumam ieaicināt Jēzu savās sirdīs, un atzīt Viņu par savu Glābēju. Dievkalpojuma noslēgumā klātesošos priecēja slavēšanas grupas koncerts un katrs bija aicināts pievienoties slavēt un pielūgt Dievu. Dziesmu pavadībā uzstājās arī dejotāju grupa un zālē valdīja īsta svētku noskaņa.

Visi devās mājās priecīgi, pacilātā garastāvoklī, guvuši daudz jaunu iespaidu un vielu pārdomām. Šis bija svētku dievkalpojums, taču ir svarīgi katru svētdienu apmeklēt draudzi, jo tas paceļ, stiprina dvēseli, tur var smelties gudrību, padomu un rast spēku ikdienas gaitām. Tādēļ aicinām katru svētdienu plkst.11.00 uz draudzes “Kristus Pasaulei” dievkalpojumiem Elizabetes ielā 2. Papildus informāciju var skatīties mājas lapā www.kristuspasaulei.lv, kur redzami arī video ieraksti un fotoreportāža no Ziemassvētku dievkalpojuma. Svētrunas, slavēšanas un teātra izrādes ierakstus var pasūtīt un iegādāties draudzes grāmatu galdā, kā arī rakstot uz e-pastu kp.gramatugalds@gmail.com vai zvanot pa tālruni 27046799.

Dace Daubere