Ziemassvētku laiks ir īpašs laiks mūsu draudzē, kad tiek plānoti pasākumi gan
draudzes ietvaros, gan neformālo pasākumu nedēļā, kad līderi grib sasaukt kopā savus cilvēkus, un atskatīties uz tām svētībām, ko Dievs ir devis pagājušajā gadā.

Viena no veiksmīgākajām draudzes „Kristus pasaulei” līderēm –  Eva atceras 2009. gada beigas, kad viņai bija tikai viena mājas grupa ar dažiem cilvēkiem, taču Dievs viņu ir pagodinājis, devis spēku un prasmi līdz 2010. gada beigām izveidot 7 mājas grupas. Kā vienu no savām panākumu atslēgām Eva min principu uz neformālajiem pasākumiem aicināt ģimenes un savus tuvākos cilvēkus.

Decembra neformālo pasākumu sāka plānot jau novembra sākumā, izveidojot lūgšanu grafiku, kur tika lūgts par katru soli, sākot ar ideju plānošanu, par aicināmajiem cilvēkiem un pasākuma gaitu, kas ļauj izvairīties no nepatīkamām, sīkām neveiksmēm un pārpratumiem.  Šī mēneša neformālā pasākumu ietvaros tika sasaukti kopā daļa no izveidoto grupu cilvēkiem, lai veidotu tuvākas un draudzīgākas savstarpējās attiecības. Šinī neformālajā pasākumā piedalījās piecas no Evas grupām: pašas vadītā atvērtā mājas grupa un līderu grupa, Janetas grupa, Ingas jauniešu grupa, Leongīnas grupa. Uz pasākumu kopumā bija sanākuši 43 cilvēki.

Neformālā pasākuma interesantākā daļa bija iespēja piedalīties evaņģēlija vēsts izspēlēšanā. Šī vēsts jeb Jēzus dzimšanas notikums jau iepriekš tika sadalīta nelielās daļās. Katrai no tām tika uzrakstīts scenārijs, kuru katrs mājas grupas vadītājs sagatavoja līdz mazam uzvedumam, piemeklējot tērpus un atbilstošu mūziku. Vakara gaitā katrs režisors ar lozēšanas palīdzību sapulcināja sev cilvēku grupiņu un palīdzēja pusstundas laikā ikvienam no dalībniekiem, iejūtoties tēlā, iegūt jaunu izskatu, apgūt lomai atbilstošos vārdus, lai pēc tam varētu veiksmīgi nest evaņģēlija vēsti pārējiem dalībniekiem. Veiksmīgākais bija tas, ka iesaistījās pilnīgi visi. Nebija malā stāvētāju. Un arī priecīgi bija visi: gan lieli, gan mazi, gan tie, kas tic, gan tie, kas bija atnākuši tikai paskatīties.

 Pasākuma turpinājumā tika rādīts video materiāls ar dokumentāliem faktiem, kuri ļāva ieskatīties Dieva diženajā radīšanas darbā, apbrīnot neaptveramo zvaigžņu sistēmu, ko Dievs ir radījis vienas dienas laikā, bez nekādas piepūles. Tas atgādināja, ka nemazāk unikāls un apbrīnojams ir pats cilvēks, ko Dievs ir radījis pēc Savas līdzības un nācis izglābt. 

Svētku sajūtu vairoja arī starplaikos skanošais čells, ko spēlēja Ieva, iepriecinot klātesošos ar ziemsvētku dziesmām, kuru kopīgā dziedāšanā mūs vadīja Kristīne.

Neizpalika arī dāvināšanas prieks. Katrs bija atnesis līdzi mazu dāvaniņu, ar ko iepriecināt kādu no cilvēkiem. Izlozes kārtībā tika noteikts laimīgais dāvaniņas ieguvējs. Katram sveicējam bija iespēja uz iepriekš sagatavotas apsveikuma kartiņas pievienot arī savu vēlējumu nākamajam gadam.

Kā ikvienā no Kristus Pasaulei grupiņu organizētajiem pasākumiem neizpalika īpaša atmosfēra, ko rada Dieva klātbūtne, savstarpējs draudzīgums, mīlestība un rūpes vienam par otru, kas dos spēku sasniegt nospraustos mērķus nākamajam gadam.

Līga Paņina.