Kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā: „sataisiet tā Kunga ceļu,
dariet līdzenas Viņa tekas!” (Lūkas evaņģēlijs 3:4)

Kā parasti ikmēneša dziedināšanas dievkalpojumos draudzē „Kristus Pasaulei” arī šoreiz, 16. maija dievkalpojumā Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā, bija vērojamas daudzas jaunas sejas, lielākoties vecāka gadagājuma ļaudis, kuri meklē Dievu, lai saņemtu savu dziedināšanu, savu brīnumu.

 

Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis: „Ciemos parasti neviens nenāk ar tukšām rokām. Kad Dievs atnāk mūsu dzīvē, Viņš nenāk viens. Viņš atnāk ar pilnu klēpi svētību tavai un manai dzīvei. Taču, lai tas Kungs varētu atnākt mūsu dzīvē, lai mēs varētu saņemt savu dziedināšanu, svētību un labklājību, ir jāsagatavo ceļš tam Kungam. Un tas ir jādara mums!” 

 

Kā sagatavot ceļu tam Kungam? Mācītājs ieintriģē draudzi ar četriem punktiem, četriem principiem, taču uzreiz neatklāj, kādi tie ir. Tie, kas jau ir draudzes „Kristus Pasaulei” locekļi vai arī bieži apmeklētāji, jau nojauš, par ko būs runa. Taču, kā jau minēju, evaņģelizācijas – dziedināšanas dievkalpojumos allaž ir daudz jaunu cilvēku. Šis vārds, ko sludina mācītājs Mārcis Jencītis, domāts galvenokārt viņiem.

 

Vai Dievam, Kurš taču ir visvarens, būtu nepieciešams ceļš, pa kuru Viņš varētu atnākt mūsu dzīvēs? „Dievam ir principi, pēc kuriem Viņš darbojas. Ir principi un noteikumi, lai svētība mūsu dzīvēs varētu atnākt. Princips ir kaut kas, kas darbojas vienmēr! Daudzi principi kopā ir sistēma jeb ceļš! Sistēma – tas ir vārds, no kā daudzi kristieši paniski baidās, jo nevēlas neko sistemātiski darīt! Baidās un iet uz nekurieni! Bībele – Dieva vārds ir sistēma. Vislabākā sistēma, kādu Dievs devis cilvēkam, lai tas varētu dzīvot svētītu dzīvi. Cilvēki bieži izdomā savas sistēmas, pēc kurām dzīvot un tad brīnās, ka viņu dzīvē „nekas nedarbojas”. Kas ir vieglāk, izgudrot jaunu sistēmu vai lietot jau esošu?” – saka mācītājs.

 

Mārcis izstāsta draudzei kādu vienkāršu piemēru. Tas ir ūdensvads. Caurules. Armatūra. Sistēma. Mēs visi to lietojam un esam priecīgi, ka mūsu mājās ir karstais un aukstais ūdens, kanalizācija. Un mums nav vēlēšanās izgudrot kārtējo „divriteni”, kādu savu ūdens apgādes sistēmu. Galvenais ir nomaksāt rēķinus laikā. Gluži tāpat ir ar Dieva lietām. Vai nav brīnišķīgi paņemt Viņa sistēmu, Viņa principus, ticībā tos pielietot tos savā dzīvē un būt svētītam? „Es zinu, ka daži no jums pie sevis domā – „Mārci Jencīti, mēs neesam atnākuši te klausīties par sistēmu teorijām un trubām, mēs esam atnākuši uz dziedināšanas dievkalpojumu!” Arī par tavu veselību tiks aizlūgts, taču vispirms tev ir jāzina ceļš, pa kuru Dieva žēlastība var atnākt tavā dzīvē!” – saka Mārcis.

 

Un tā – četri principi, četri punkti, ceļš, pa kuru atnāk Dievs. Viss ģeniālais ir ārkārtīgi vienkāršs!

 

  1. Atzīsti, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, ka Viņš ir nācis, lai glābtu tevi, nomiris pie krusta Golgātā, augšāmcēlies un pacelts pie Tēva labās rokas debesīs. Vienīgi Viņš ir patiesība, ceļš un dzīvība, visi citi ceļi ir maldu ceļi, tie ved pazušanā! Pieņem Viņu kā Savu Kungu un Glābēju un uztici Viņam visu savu dzīvi!
  2. Disciplinēts personīgais laiks ar Dievu. Lūgšana vienatnē, vietā, kur neviens un nekas mūs netraucē būt divvientulībā ar to Kungu. Lūgšana vispirms par to, lai mēs iepazīstam Viņu pašu, ne tikai pēc Viņa svētībām un dziedināšanām. Lūgšana un arī Bībeles lasīšana. Iedziļināšanās Dieva Vārdā. Ieklausīšanās, ko tas Kungs mums saka.
  3. Draudze. Regulāra dievkalpojumu un draudzes pasākumu apmeklēšana. Vienība ar citiem brāļiem un māsām mājas grupiņā. Sadraudzība savā starpā un savstarpēja palīdzība visās jomās.
  4. Kalpošana. Gan Dievam, gan cilvēkiem. Uzņemties draudzē un mājas grupiņā kaut vai vismazāko pienākumu. Būt uzticamam mazās lietās. Pildīt Jēzus Lielo Pavēli, darīt par mācekļiem savus līdzcilvēkus, stāstīt pat Dieva mīlestību citiem.

Pēc tam mācītājs Mārcis Jencītis aicina draudzes priekšā tos, kuri izvēlas atdot tam Kungam savu dzīvi, sakārtot savas attiecības ar Viņu, iesaistīties draudzē un kalpošanā. Priekšā iznāk aptuveni desmit cilvēku. Seko dziesma un aizlūgšana par dziedināšanas vajadzībām