19. jūnija dievkalpojums draudzē „Kristus pasaulei” sākas ar kaut ko īpaši skaistu – ar divu jaunu cilvēku – Laura un Katrīnas
„Jā” vārdu Dieva priekšā! Kad jaunais pāris un viesi pavadīti uz Madonu, kur laulības tiks apstiprinātas valsts priekšā, mācītājs ieņem savu vietu aiz kanceles un drosmīgi izziņo svētrunas tēmu – Izģērb Jezebeli!

Šajā svētrunā draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs runā par īpašu velna stratēģiju un ļaunu garu, kurš manipulē ar kristiešiem, sarīda pret draudzi, kontrolē tos un visbeidzot aizved projām no draudzes un arī no Dieva. „Jezebeles gars” – kaut kāda noslēpumainības un pat netiklības pieskaņa ir šim vārdam, par kuru daudzi kristieši ir kaut ko dzirdējuši un varbūt pat lasījuši Bībelē. Ir pienācis laiks noraut šo noslēpumainības plīvuru! ”Izģērb Jezebeli” – runa ir par velna taktikas atmaskošanu. „Mēs gribam viņu izģērbt, atmaskot un iznīcināt” – saka mācītājs.

„Ikviena ienaidnieka plāns ir veiksmīgs tikai tad, ja viņš var darboties slepenībā. Bet mēs viņu atmaskosim un iznīcināsim,” – saka mācītājs. „Jo velns caur mums pašiem, caur mūsu ģimenes locekļiem, kā arī caur brāļiem un māsām no citām draudzēm realizē savus netīros plānus un mēs to neredzam!”, turpina mācītājs. Jezabeles gars var būt kā sievietēs, tā vīriešos un arī mūsu draudzē tāds bija parādījies. Daudzās Latvijas draudzēs šis gars jūtas kā savās mājās un runā caur mācītāju no kanceles. Mācītājs brīdina, ka šīs gars var izpostīt ģimenes, draudzes un pat veselas denominācijas.

Vecajā Derībā ir stāsts par bezdievīgo Jezebeli, kura faktiski bija īstā valsts vadītāja un par viņas padevīgo vīru – ķēniņu Ahabu, kurš pieļāva, ka šī sieviete manipulē gan ar viņu, gan ar visu valsti. Šo stāstu mēs varam lasīt 1. Ķēniņu grāmatas beigās un 2. Ķēniņu grāmatas sākumā. Arī Atklāsmes grāmatā ir teikts šis tas par Jezebeli. Jēzus saka:

Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti: tā saka Dieva Dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam: Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Atklāsmes grāmata 2:18 – 21

 

Mācītājs atgādina, ka runa ir par velna mērķiem un stratēģiju. Slava Dievam, mums ir ticība un mīlestība. Mums ir mērķi un stratēģija G12. Šajā jomā viss ir kārtībā, mums ir Dievs, mums ir mīlestības sistēma – grupiņas un garīga ietekme Latvijā,” – saka mācītājs. „Tomēr ja šo garu nepamanām un neņemam to vērā, ja mēs nepieņemsim mērus pret Jezabeli, tad šis gars visu izpostīs un mēs tā arī neieraudzīsim piepildāmies savus mērķus!”

Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Romiešiem 15:2

 

Kā atšķirt, kur darbojas Dieva Gars un kur nē? Kur ir Dieva vadība caur draudzes līderiem, bet kur – velna kontrole caur cilvēkiem, jeb – Jezebeles gars? Mācītājs atgādina, ka Dieva Gars darbojas, lai tevi celtu, bet velna gars, lai iznīcinātu!

Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem! Romiešiem 16:17

 

Ņemiet vērā tos cilvēkus, kuri atrazdamies draudzē ignorē draudzes mācību. Katrā draudzē ir sava mācība. Universālie kristieši, apkārtstaigājošie pravieši – „pilnīgs „sviests”” – saka mācītājs. „Tādu cilvēku ir pilns. Viņi staigā pa no vienas draudzes uz otru ar muļķīgu smaidu sejā. Viņiem vienmēr ir kāds pravietisks vārds un glaimi tieši tev. Viņi tev pūderē smadzenes un saka, ka šeit tevi nemīl un nenovērtē. Esi uzmanīgs!”

Iedomājies, ka esi klubā, kur izģērbj velnu! Viņš nav ne vīrietis, ne sieviete, viņš ir gars. Pretīgs, netīrs gars. Viņa lielākais ienaidnieks ir dzīvs, ar Svēto Garu piepildīts Dieva bērns! „Šodien mēs izģērbsim un atmaskosim velnu publiskai apskatei un salauzīsim jebkuru kontroles garu! Un tālāk dosimies ar Dieva Garu!” – sauc mācītājs. Kā parasti, viņa svētrunā ir daudz un dažādi piemēri un pazīmes, pēc kurām atpazīt Jezabeles garu.

Cilvēki ar Jezabeles garu noteikti teiks, ka viņi tevi ceļ. Ja kāds tevi aicina sānis un piedāvā tev palīdzēt citā veidā nekā šajā draudzē, tad zini – šī cilvēka mērķis ir piesaistīt tevi sev un padarīt par einuhu (bezdzimuma radījumu, ar kuru viegli manipulēt). Tas ir cilvēks ar Jezebeles garu. Jezabele manipulēja ar Ahaba varu un autoritāti un iztīrīja zemi no īstiem praviešiem, to vietā ieceļot savus dēlus un baāla kalpotājus. Ja draudzē ir šis gars, tad var nomainīties īsti Dieva kalpotāji pret „baāla praviešiem” – cilvēkiem, kurus kontrolē un vada velns. Viņu mērķis nav tevi celt un vest tuvāk Dievam, bet gan pazudināt. Jezebeles gars ir kontroles gars, kura mērķis ir zagt, nokaut, sašķelt un nomaitāt. „Daži Jezebeles šodien nav šeit, jo velns zināja, ka viņus atmaskos”, – saka mācītājs. Viņš aicina katru piezvanīt un pastāstīt par šo svētrunu tam, ko atpazīsti kā Jezabeli vai tam, kurš nokļuvis viņas kontrolē! Mācītājs aicina – „Skaties, vai arī tu pats neesi upuris vai kontrolētājs!”

Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. 1. Vēstule korintiešiem 1:10

Kā var stāvēt vienā prātā, vienā domā, ja nav vienota vīzija, vienoti mērķi un vienota mācība? Ja mēs esam kādā konkrētā draudzē, mēs pieņemam to virzienu un mācību, kuru esam izvēlējušies. Jezabeles uzdevums ir novest tevi no Dieva ieceltām autoritātēm un paņemt tevi savā kontrolē. Izņemot, protams, gadījumus, kad pati draudze ir mirusi un atrodas zem Jezebeles gara kontroles. Ja gribi palikt garīgi dzīvs, tad tev tiešām jāiet no tādas draudzes projām! Šeit ir jāizšķir, bet šoreiz nebūs runa par šādiem gadījumiem.

Jezabeles raksturojums. Būs daudz piemēru.

  1. Jezabeles mērķē uz vadību. Piemēram, grib uzreiz iepazīties ar mācītāju vai ar grupas vadītāju un cenšas ar glaimiem viņiem tikt tuvāk. Mārcis: „Manai sievai bieži zvana uzstājīgi cilvēki un saka: „Man vajag runāt ar pašu mācītāju Jencīti!” Ja viņai atsaka, Jezabele uzbrūk. Viņa ir nedisciplinēta un nevar sevi savākt lūgšanās. Nedisciplinēts lūgšanu laiks – pirmā Jezebeles gara pazīme! Mācītājs atzīmē, ka tie ir reti gadījumi, kad Jezabele nožēlo grēkus un atgriežas visticamāk viņa turpina vazāties no draudzes uz draudzi. Viņi saka: „Iepriekšējā draudzē mani nenovērtēja!” Mācītājam ir piemērs, viņš saka: „Kā jūs domājat, kas pie mums pirmie atbrauca ciemos, kad ievācāmies jaunajā dzīvoklī? – divi Jezabeles! Ahabs un Jezebele. Elles pāris! Ar dāvanām! Viņi zināja kādas dāvanas pirkt, kas man patiks. Jezabelēm „Dievs visu pasaka””, – saka mācītājs. Grupiņā, kurā viņi bija, gribēja diktēt savus noteikumus, bet viņiem tas nesanāca. Šobrīd viņi vair šeit nav. Mācītājs saka, ka visticamāk šis pārītis tagad sēž mājās un skatās internetā Šapavalova dievkalpojumus. Cilvēkiem patīk sēdēt mājās un teikt – tā teica Šapavalovs vai Riks Renners vai kāds cits. „Tomēr šeit nav Šapovalova draudze!” – saka Mārcis Jencītis. „Ja tu esi konkrētā draudzē, kur ir konkrēta mācība, tai ir jāpakļaujas! Lai viņš ceļ savu draudzi ar 400 krievu emigrantiem. Tomēr šeit ir Latvija, nevis Krievija vai Amerika! Man nav nekas pret viņu, jo arī tā ir G12 draudze. Bet mums ir sava draudze mums ir savi, konkrēti mērķi!” Mācītājs turpina: – „Kad dievkalpojumi vēl notika viesnīcā Maritim hotel, arī bija pārītis, kuri ziedoja pa 500 latiem vienā reizē un prasīja kā palīdzēt. Jau pirmajā reizē bija nepatīkama sajūta. Viņi šo un to nopirka, bet jau pēc pāris nedēļām uzskatīja, ka ir mani nopirkuši un sāka man diktēt, ka jāiejaucas kāda draudzes pāra nepareizajās attiecībās. Es šo situāciju zināju, tomēr uzskatīju, ka man tur nav jāiejaucas.” „Mūsu draudzē neviena Jezabele labi nejutīsies,” – turpina Mārcis Jencītis un skarbi paziņo: „Jezabeles! Redziet, tur ir durvis, vācieties prom, vai arī nožēlojiet savus grēkus Dieva priekšā šodien!” Kādam mācītājam viņa ģimeni kontrolēja sievasmāte. Ko darīt? Lūgt? Gavēt? Viņš izlika viņas mantiņas aiz durvīm! Nākamais piemērs -”Reiz, kāda sieviete pienāca pie manis un teica, ka te trūkst svētdienas skola un ka viņa to varētu organizēt un vadīt! Es šo sievieti pat nepazinu. Un kad nenotika pēc viņas prāta, viņa paziņoja, ka šeit par maz mīlestības un nelaiž bērniņus pie Jēzus! Pēc tam arī viņas dēls sāka runāt to pašu un aizgāja prom”. Vēl viens piemērs, kuru atļāva stāstīt Eva, mūsu filmētāja – „Viņa zināja, ka Dievs viņu ir ielicis manā komandā. Bet vienu rītu pamodās Jezebeles gars. Kādu rītu, tieši pēc rīta lūgšanas, man zvana Eva un saka: – „Ja tu vēlreiz runāsi kaut ko sliktu par manu veco draudzi un Hovardu Braunu..”. Es uzreiz apturēju mūsu sarunu. Mani neviens nekontrolēs. Mani regulēs Dievs! „Ja tev nepatīk, tu vari iet. Ceremoniju nebūs” – es toreiz pateicu.
  2. Jezabele meklē amatus, grib mācīt, grib autoritāti. Šo garu var just pa gabalu. Reiz kāda sieviete no draudzes „Prieka vēsts”, beigusi piecas Bībeles skolas, pulcēja ap sevi cilvēkus un vēlējās viņus mācīt. „Man jau pašā sākumā bija slikta sajūta. Kad viņa ienāca telpā, likās, ka viņai apkārt ir tumšs mākonis. Dēmonu varza”, – saka mācītājs. „Tomēr domāju, nu labi, jādod iespēja, jāuzaicina uz grupu, varbūt mainīsies! Tās bija šausmas tovakar, neviens manā grupā nevarēja normāli izteikt savas domas, tik spēcīgs bija šis gars, kas pār viņu valda. Tad viņa gāja pie Luīzes uz grupu un jau pirmajā dienā pārņēma kontroli grupā, sāka likt rokas citiem un aizlūgt. to cilvēku, kuriem viņa uzlika savas rokas, draudzē vairs nav, viņas pašas arī vairs nav. Bija vēl viens gadījums ar vīrieti, kurš bija gatavs maksāt naudu, lai tiktu manā divpadsmitniekā – līderu komandā. Bet mani nevar nopirkt!” – atgādina Mārcis Jencītis.
  3. Jezabele veido dvēseliskas saites, viņai vajag komandu. Viņa nevar viena izvest savus ļaunos mērķus. Viņa izmanto vājos, jaunos un emocionāli ievainotos. Viņa izmanto mūsu rētas un lieto glaimus. „Viņas rotaļlaukums ir mūsu emocijas”, – uzsver mācītājs. Pirms Jehus nogalināja Jezabeli, viņa bija nokrāsojusies un saģērbusies, lai savaldzinātu. „Tāpēc”, – saka mācītājs, „Nav obligāti, ka Jezabelei ir pretīgs izskats”. Viņa uzbrūk vājākajiem – tiem, kuri vāji turas pie Dieva un pie jaunatgrieztajiem, kuri nav nostiprināti. Ja tu nespēsi atšķirt emocijas no gribas lēmuma, Jezebele viegli varēs tevi kontrolēt. Mācītājs stāsta vairākus piemērus, kad tādi cilvēki ar Jezabeles garu ienāk draudzē un gandrīz vienmēr apsēžas blakus jaunatgrieztajam un visbiežāk aizved prom no draudzes, piemēram, paziņojot, ka šeit nav svaidījuma. „Bija gadījums”, – stāsta mācītājs – „kāda sieviete pienāca pie manis un teica, ka redzējusi mani sapnī un es vēmu asinis. Šādi sātans mani gribēja iebiedēt, lai es sāktu baidīties no kādas slimības, kas varētu man iemesties – tāda veida saites viņa veido,” brīdina mācītājs! „Vēl bija gadījums, kad grupiņā sieviete paziņoja – Dievs viņu iecēlis par pravieti un viņa redz puķītes! Ir daudz tādu komisku gadījumu. Vēl viens smieklīgs gadījums bija Jēkabpilī pēc evaņģelizācijas dievkalpojuma – „Kāda sieviete pienāk man klāt un paziņo – Jencīti! Tu man sabojāji auru!” Tad viņa sāk stāstīt, ka redzējusi lielu roku, kas no zāles aizmugures izstiepusies uz priekšu un pieskārusies man, viņa laikam domāja, ka esmu galīgs muļķis”, – saka mācītājs. „Viņa domāja, ka varbūt aicināšu viņu uz tēju, lai pastāsta sīkāk, ko viņa tur ir redzējusi! Daudzi man sūta veselas mapes ar dažādiem murgainiem pravietojumiem un vīzijām. Es tādus nelasu, pa taisno miskastē. Tāpēc nesūtiet man savus pravietojumus!” – saka mācītājs. „Visi šie cilvēki cenšas manipulēt ar tavu lepnumu. Ja Jezabelei teiksi, ka tu viņai netici, viņa turpinās manipulāciju un teiks, ka tu viņu nemīli, jo neuzklausi. Vēl Jezabeles gara apsēstie lieto iebiedēšanu, asaras un pat uzrauj lūpu”. Mācītājs stāsta, ka Jezabeles gars var būt arī bērniem, par piemēru viņš min savas māsas dēlu, kurš veikalā krīt uz zemes, ja nepērk limonādi veikalā. Mamma pakļaujas un pērk. Vēl gadījums, kad maza meitene raud istabas vidū, kur pazudusi pudelīte un tēvs – liels tēvainis, lien zem gultas un meklē pudelīti. Tādējādi mazs knēvelis kontrolē visu ģimeni. „Visi staigā mazā sprogaina Jānīša vai mazās Anniņas pavadā”, – atzīmē mācītājs. Vēl piemērs. Salacgrīvas draudzē – maza, veca sieviņa pēc dievkalpojuma sāka cilvēkiem pravietot un vēlāk bez mācītāja akcepta uzsāka savu grupu. Kad mācītājs viņai aizrādījis, ka tā nevar darīt, tad viņas atbilde bija, ka Dievs viņai rādījis vīziju – lācīti, kur lācītis esot Armands, šīs draudzes mācītājs. Viņš esot sāpinājis cilvēkus un šīs māsas misija tagad esot šos cilvēkus „ārstēt”. Rezultātā draudzē palika pieci cilvēki, pārējie tagad ārstējas pie Lidijas grupiņā. „Kas pazīst Armandu, tad zina, ka viņš nav spējīgs nodarīt mušai pāri”, – uzsver mācītājs! Mācītājs stāsta vēl par vienu manipulācijas un kontroles veidu. Tas ir tad, kad tevi ved nevis attiecībās ar Dievu, bet ved organizācijā. Tad tā ir neveselīga kontrole. Nost ar organizācijām, lai dzīvo dzīvais Dievs! Mācītājs uzsver, ka katrs mēs esam personības un vadītāja uzdevums ir nevis graut cilvēku, bet panākt, ka katrs tiek vadīts no Dieva! Nav vajadzīgs, lai kāds izskaidro sīki visas detaļas.
  4. Vēl viena Jezabeles pazīme ir nespēja iesakņoties nevienā draudzē. Viņa ir staigātāja no draudzes uz draudzi. „Lec iekšā, iesakņojies! Ja tev ir vēlēšanās pakonsultēties ar citiem vadītājiem citā draudzē par to, kas šajā draudzē un vīzijā ir pašsaprotamas lietas, tad tu esi neveselīgā kontrolē. Man nevar būt citi garīgie vadītāji ārpus draudzes, ja esmu šajā draudzē un šajā vīzijā. Līdzīgi, kā ģimenē nevar būt vairāki vadītāji”, – saka mācītājs. „Kas vada tavu ģimeni? Sievas māte vai tēva radi? Izliec viņu pauniņas aiz durvīm!”
  5. Jezabele vienmēr plūst pravietojumos un redz vīzijas. „Tāpēc esi uzmanīgs!” – aicina mācītājs. „Tev jāspēj izšķirt, kas ir no Dieva, un kas ir tavas emocijas!” Jezabeles parasti ir vieni un tie paši cilvēki, kuri staigā no vienas konferences uz citu. „Viņi vienmēr zina kā ir labāk, pat ja draudzē bijuši tikai divas reizes”, – atzīmē mācītājs. „Man nepatīk, ka par mani pravieto cilvēki, kas mani nepazīst un ir no malas. Gribēju parādīt viņai durvis, taču šoreiz biju pieklājīgs”. Jelgavā mācītājam Mārcim Jencītim esot bijis gadījums, kad sieviete dievkalpojuma laikā pielec kājās un sāk sludināt: – „Tā saka Tas Kungs!” „Man nācās viņu apsaukt vairākas reizes”, – saka mācītājs. „Viņi jau pēc piecām minūtēm nosaka, kur nav svaidījums un dodas uz nākamo draudzi vai konferenci. Saldū bija gadījums, ka kāds luterāņu mācītājs, svētrunas laikā sāka uz mani saukt – „Viņš melo, viņš melo!” – atceras mācītājs. Tālāk mācītājs Mārcis Jencītis runā par gadījumu no inkauntera, kad sieviete sadedzinājusi šķīvi ar Obamas bildi. Viņa to darīja, lai sarautu saiti ar ASV, viņas vīrs visu laiku domāju par braukšanu uz Ameriku, lai strādātu, bet tas nav Dieva prāts, ka vīrs pamet ģimeni! Seko vēl kāds briesmīgs stāsts no Valmieras draudzes. Sieviete, pēc izskata ļoti atbaidoša – Baibiņa. It kā nevainīgi draudzē dejo un slavē Dievu, bet tajā pašā laikā stāstīja, ka Dievs viņai atklājis, ka tūlīt būs pasaules gals, stāstīja par visādām pentagramām, ērkšķiem, skaitli 666 un citiem izdomājumiem. Kad par viņu aizlūdza, ļaunie gari viņā rukšķēja kā cūkas. Ar savu izturēšanos viņa veda prom no draudzes cilvēkus. Vienmēr viņa apsēdās blakus jaunatgrieztajiem vai grūtsirdīgajiem, lai gan pati kavēja dievkalpojumus un cilvēcīgi nevarēja zināt, kas kurš ir. Kādai sievietei, kura bija nolēmusi kristīties, viņa sastāstīja, ka nevajagot to darīt, jo tā viņa iegūs zvēra zīmi, trīs sešiniekus, sev uz pieres. „Tā šī sieviete arī nenokristījās un tagad vairs nav draudzē”, – atceras mācītājs. Bieži vien viņiem ir nepatīkams ārējais izskats un mute smird pa metru. Šie cilvēki veido savus grupējumus – draudzi draudzē, veido privātas kalpošanas. Pulcē ap sevi cilvēkus – sāpinātos un slimos. Parasti viņi ir uzspļāvuši draudzes vīzijai, jo viņiem ir pašiem savas vīzijas. Viņi nekad neiet prom no draudzes bez upuriem. Vienmēr paņems sev kādu līdzi projām no draudzes.
  6. Bieži vien viņiem ir netiklība, dažādas perversas fantāzijas un emocionāla nestabilitāte. Seksuālas fantāzijas un kārības. Šie cilvēki ir depresijā, jo nevar dabūt to, ko grib ārpus Dieva, viņi ir velna kontrolē! Viņām bieži mainās garastāvoklis. „Mūsu draudzē bija sieviete, kuru kontrolēja mazs bērns”, – stāsta mācītājs „Viņa bija nedisciplinēta, nevarēju uzticēt pat mazus pienākumus. Kad viņai to aizrādīju, viņa apvainojās: „Mācītāj, tu neko nesaproti. Tev pašam nav bērnu!” Man nav jābūt alkoholiķim, lai saprastu alkoholiķi. Man nav jābūt laulības pārkāpējam, lai saprastu laulības pārkāpējus. Man ir jābūt Dieva Gara vadītam. Ir Dieva vārds, kurš runā par ikvienu mūsu dzīves problēmu. Mans uzdevums ir to pasludināt. Vēl viens piemērs. Šodien salaulāju jauno pāri. Jaunās sievas vecāmāte, gāja pie burves un būrās, lai tikai viņas mazmeita nelaulātos šajā sektā. Sāka notikt tiešām dīvainas lietas. Tieši kāzu dienā bija ielikts eksāmens skolā un arī skolotāju attieksme pret viņas kāzām bija ļoti pazemojoša. Sadomājusi precēties eksāmena dienā!? Jaunā pāra vecāki, iestājās par viņiem gavējot un salauza lāstu un kāzas notika. Tie, kas lādējās, bija pārliecināti katoļi, kuri uzskatīja, ka tikai viņu ticība ir vienīgā pareizā. Taču kā lai es mīlu šādu ticību, ja viņi dara tādas lietas? Vai man var pārmest reliģiskā naida kurināšanu, ja es pasaku patiesību?” – jautā mācītājs.

Svētrunas beigu daļā mācītājs dod trīs punktus kā pieveikt Jezabeli:

  1. Caurspīdīgums. Ir svarīgi, lai pirmās ziņas vienmēr būtu no vadītāja, nevis no Jezabeles. Kaut ko nepasakot vai noklusējot kādu lietu, paliek vieta baumām. „Es reizēm saku lietas, kuras nebūtu jāsaka atklāti”, – saka mācītājs. „es to daru tāpēc, lai viss būtu caurspīdīgs!”
  2. Bezkompromisa pakļaušanās Dieva Vārdam. „Ja mēs neizģērbtu velnu šodien, viņš maskējies mierīgi turpinātu savu darbu”, – saka mācītājs Mārcis Jencītis. Dievs pacēla Jehusu, kurš nogalināja Jezabeli, viņas dēlus un visus baāla kalpotājus. „Arī mums, kristiešiem jāiziet uz bezkompromisu cīņu”, – aicina mācītājs. „Bezkompromisa karš! Jezabele – tā ir kara dievība.”
  3. Spēcīga lūgšana. Izģērb Jezebeli! Stājies pretim šim garam ar lūgšanu! Ja nepieciešams, parādi durvis!

„Nav draudzes bez kontroles”, – saka mācītājs, „taču Jezabele būs tā, kas centīsies tevi aizvest no veselīgas kontroles. „Ir veselīga un neveselīga kontrole. Jezabeles gars kļūst aktīvs pirms lielām uzvarām,” uzsver Mārcis Jencītis. Mācītājs rāda uz jauno draudzes baneri, kur redzami tūkstoši glābtu cilvēku draudzes G12 vīzijā. viņš jautā: – „Vai tu tam tici? Tā ir liela uzvara, ko redzam sev priekšā. Mēs patrieksim Jezebeli. Neviens mūs neapturēs!”

„Dievs ir mūsu vadītājs un Viņš mums dod gudrību šodien”, – saka mācītājs. „Kas kontrolē mani? Principā man to šeit no kanceles nevajadzētu jums teikt. Taču caurspīdīgums ir veids, kā mēs piebeidzam Jezebeli”. Viņš pievērš uzmanību tam, ka Jezabeles gars var kontrolēt arī caur valsts struktūrām. Viņš turpina – „ir tāda sajūta, ka zem manis rok bedri. Un ja zem manis, tad zem tevis arī!” Mācītājs paskaidro, ka draudzē esam divi ar pusi simti cilvēki un mēs nevaram atļauties, ka mūs kontrolē kaut kas cits, kā vienīgi Dievs! Tu esi izģērbta, Jezebele! Man nav jācīnās pret valdībām un varām, bet pret garu pasauli!”

Esam saskārušies ar velna atbildi mūsu ticības darbiem. Jezebeles garu, valdības struktūras, kuras izspiego. Kā demokrātiskā valstī var aizliegt man patstāvīgi domāt un paust manus uzskatus, to, ko saka Bībele?” – tā jautā draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis. Jezebele ir atklāta un mēs to izģērbsim. Un satrieksim. Mums ir dota vara pār ļaunajiem gariem tos izdzīt ne tikai no savām dzīvēm, bet arī no savas draudzes un visas valsts!”

Ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums?