Armands Sviķis draudzē „Kristus Pasaulei” Rīgā vairāk pazīstams kā video kalpotājs.
Tieši viņam varam pateikties par pirmo dievkalpojumu ierakstiem draudzes mājas lapā, kas uzņemti ar vienkāršu kameru. Taču Armandam ir arī sava draudze Alojā, kur viņš kalpo jau vairākus gadus. Pašlaik Alojas draudze ar savu mācītāju Armandu Sviķi pievienojusies draudzei „Kristus Pasaulei” un tās redzējumam par atmodu Latvijā caur mājas grupām. Seko saruna ar Armandu Sviķi:

– Tev pašam ir draudze Alojā. Pastāsti mazliet par savu draudzi!

 

– Pirms trijiem gadiem Alojā notika mācītāja un evaņģēlista Mārča Jencīša dievkalpojums. Rezultātā šajā Latvijas mazpilsētā pacēlās draudze. Diemžēl toreizējais draudzes vadītājs aizgāja prom no Dieva. Cilvēki vairs nenāca. Kādus pāris mēnešus dievkalpojumi vispār nenotika. Pats šajā laikā kalpoju Staicelē. Man bija žēl, ka iesāktais Dieva darbs tā pamests novārtā. Radās doma atjaunot draudzi Alojā. Tas bija pirms dieviem gadiem. Staigāju pa pilsētiņas ielām, evaņģelizēju turienes iedzīvotājus, runājos ar cilvēkiem, devu viņiem bukletus un ielūgumus uz dievkalpojumu. Izliku afišu. Uz pirmo dievkalpojumu atnāca viens cilvēks! Tomēr nepadevos. Uz nākamo dievkalpojumu atnāca jau divi cilvēki, vēl uz nākamo jau trīs! Pašlaik mēs esam aptuveni divdesmit cilvēku liela draudze. Ir plāni organizēt mājas grupu Salacgrīvā.

– Kā tu saprati, ka jums jāpievienojas „Kristus Pasaulei” un jābūt šīs draudzes redzējumā?

 

– Pašam ir personīga mīlestība pret draudzi „Kristus Pasaulei” un tās mācītāju Mārci Jencīti. Pats atgriezos Limbažu draudzē, kur kalpo Mārcis, tur arī piedzimu no Augšienes un uzaugu kā kristietis. Redzu Dieva brīnumus Mārča dzīvē, to, kā viņš atgriezās savā laikā un ir ticis pārmainīts. Redzu, kā Dievs strādā šeit. Jēzus saka: „Kur Es esmu, tur būs arī mans kalps.” Vēlos būt tur, kur strādā Dievs. Šeit es piedzīvoju Kristus mīlestību brāļu un māsu starpā. Šeit es jūtu komandas darbu, kas ir ļoti svarīgs, lai glābtu pazudušo. Redzu, ka „Kristus Pasaulei” rūp mūsu līdzcilvēku glāpšana, sāp mūsu zemes liktenis un problēmas. Tas sāp draudzei „Kristus Pasaulei”, un tas sāp arī mums.

– Kādas aktivitātes pašlaik notiek Alojas draudzē?

 

– Pašlaik iesākām „Kristus Pasaulei” Bībeles skolu un arī Līderu skolu. Draudzes Bībeles skolas nodarbībās iesaistīti divpadsmit cilvēki, bet Līderu skolā neklātienē mācās astoņi. Kopš ceturtdienas iesākām arī pirmo mājas grupu Alojā. Pats arī vadu šo mājas grupu. Strādājam pie tā, lai paceltu jaunus vadītājus.

– Paldies! Lai Dievs tevi svētī!