Kad Arvis un Linda ienāca draudzē „Kristus Pasaulei”, viņu laulība bija uz izjukšanas robežas.
Tagad ir pagājuši vairāki gadi un viņi ir veselīga, laimīga, dzīvespriecīga un veiksmīga ģimene.

Samilzušās ģimenes problēmas iemesls ir meklējams laulāto raksturos. Linda ir augusi nabadzīgos apstākļos, kas kalpoja kā stimuls apņemties un darīt visu, lai izmainītu šo faktu un savu dzīvi turpmāk veidotu savādāku. Viņas mērķis bija kļūt veiksmīgai un bagātai. Lindai ir ļoti stiprs raksturs, viņai pietika apņēmības, spēka un gana mērķtiecības, lai izveidotu savu uzņēmumu un pelnītu pietiekami daudz naudas. Šī tiekšanās pretī panākumiem ietekmēja arī draugu izvēli. Galvenais, ko viņa gribēja redzēt sev apkārtējos, bija veiksme un bagātība. Viņas draugu pulkā bija atrodami pat daži miljonāri. Savu ideālo vīru Linda redzēja kā cilvēku, kurš nejauktos viņas plānos, neiebilstu, vienmēr uzklausītu viņas viedokli un to respektētu. Un Dievs tiešām Lindai tādu vīru arī deva. Arvis bez liekiem iebildumiem uzklausīja viņu, respektēja un atbalstīja visas idejas un ieceres. Nebija tādas jomas, ko Linda nenoteica – nauda, darbs, sadzīve un brīvais laiks. Viss bija viņas pārziņā un kontrolē. Pat vismazākajos sīkumos Arvja sieva zināja pamācīt un pateikt priekšā, kā būtu labāk vai pareizāk.

Arvis bija ar to apmierināts. Viņš bija cilvēks, kas savā dzīvē cīnījās ar mazvērtību, neveiksmēm un nolemtības sajūtu. Kā viņš pats par sevi saka: „Viss man krita no rokām ārā, nekas nesanāca un bija apziņa, ka uz sevi nevaru paļauties.” Savā sievā viņš redzēja to, kā pašam tik ļoti trūka un ko gribēja sasniegt. Viņš klusībā nodomāja – tas varētu būt cilvēks, uz kura rēķina es dzīvē varētu „izbraukt”. Arvis apzināti pakļāvās un ļāva kontrolēt savu dzīvi.

Sākumā viss bija skaisti. Taču tad, kad ģimenē piedzima otrs dēls, piespiedu kārtā Arvim bija jāsāk uzņemties rūpes par visu ģimeni, jo sieva vairs nevarēja strādāt. Viņš nonāca sarežģītā situācijā un saprata, ka nespēj normāli nopelnīt un ka ar viņa algu ģimenei tik tikko pietika. Arvis bija spiests vēlreiz apzināties savu nespēju tikt galā ar visu atbildību par dzīvi un sāka meklēt atbildes. Tā viņš nonāca draudzē, iepazina dzīvo Dievu un sāka Viņam tuvoties. Esot ar Dievu, Arvja raksturs pamazām sāka mainīties. Taču Linda nebūt nepriecājās par šādu pavērsienu. Tas Kungs atnesa viņas un Arvja ģimenē nesaskaņas. Gāja laiks un Arvis vairs tik akli nepakļāvās un nepaklausīja sievas norādījumiem. Viņš pats sāka domāt, kā būtu labāk un pareizāk rīkoties. Linda sāka zaudēt savu ietekmi pār vīru. Ar šo faktu viņa negribēja samierināties un ar visu spēku gribēja atgūt to, ko ir zaudējusi Dievam.

Arvis tā laika situāciju un nesaskaņas ģimenē salīdzina ar rakstu vietu Bībelē, ko saka Jēzus: Mateja 10:34 „Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu.”

Linda ar katru dienu attālinājās no Arvja. Konflikti ģimenē arvien pastiprinājās. Bija pienācis brīdis, kad parastu lēmumu pieņemšana prasīja izcīnīt milzīgas cīņas. Ikdiena pārvērtās par vieniem vienīgiem nesamierināmiem strīdiem, kas ieilga pat nedēļām ilgi. Kopdzīve kļuva pilnīgi neizturama. Neredzot citu atrisinājumu, Arvis izlēma uz divām nedēļām padzīvot atsevišķi no ģimenes. To Linda nekādā gadījumā nebija gribējusi. Viņa saprata, ka kaut kas ir neizbēgami jāmaina un ka situācija vairs nevar palikt kāda, kāda tā ir. Pilnīgā bezspēcīgumā un izmisumā notika brīnums. Linda pati sauca un meklēja glābiņu pie Dieva. Viņa padevās Dievam un pieņēma lēmumu lūgt un gavēt par savu problēmu. Tas kļuva par pavērsiena punktu laulāto attiecībās. Kopš šīm izmaiņām Arvis atgriezās ģimenē un kopā ar sieviņu sāka apmeklēt draudzi „Kristus Pasaulei” un ik nedēļu gāja katrs savā mājas grupiņā.

Tagad Linda uzsāka cīņu par to, lai kļūtu par sievu pēc Dieva gribas. Tas nebija viegli, jo, dzīvojot kopā ar Arvi, viņa bija pieradusi valdīt it visā. Dievkalpojumos dzirdētais Dieva vārds no Bībeles pamazām sāka piepildīties abu dzīvēs. Mājas grupās vadītāja ļoti palīdzēja izprast sievas lomu ģimenē. „Dažreiz cīnījos pat līdz asarām, taču darīju, kā grib Dievs,” savās atmiņās dalās Linda. Ja arī gadās kāds konflikts un strīds, pāris apzinās, ka labāk ir atvainoties un izlīgt.

Arvis no visas sirds cenšas iepriecināt savu sievu, ik dienas sakot labus un pacilājošus vārdus, dāvinot mīļas dāvaniņas un lutinot ar iespēju apmeklēt skaistumkopšanas procedūras. Linda savukārt cenšas palutināt vīru ar gardām pusdienām un pašceptām kūkām. Viņa saka: „Es tiešām novērtēju, ka man ir Arvis, jo pasaule ir pilna ar vientuļiem cilvēkiem. Es lepojos ar savu vīru, kas grūtā brīdī varēja padoties, taču nepadevās. Viņš tā bija pieķēries Dievam, ka spēja ienest pārmaiņas mūsu ģimenē. Viņš ir ne vien labs vīrs, bet arī mans labākais draugs!” ar lepnumu saka Linda.

„Linda ir mana vislabākā, skaistākā un gudrākā sieva pasaulē, kura palīdz man visos darbos. Es tiešām novērtēju viņas lēmumu padoties Dievam. Tagad mums ir vienots standarts, pie kā pieturēties grūtību brīdī – Jēzus un Bībele. Mēs varam pieņemt pareizo lēmumu balstoties uz šīm lietām,” atklāj Arvis.

Gandrīz visi mēs esam auguši nepilnīgās un izkropļotās ģimenēs, kur trūkst kopīga standarta attiecībās. Kad iestājas pelēkā ikdiena, ģimenes laime bieži vien izdziest. Tāpēc Arvis un Linda iesaka ģimenēm atnākt uz draudzi „Kristus Pasaulei” un iepazīt Kungu Jēzu Kristu, kas spēj izmainīt ikviena dzīvi. Mājas grupa un garīgais līderis palīdzēs iepazīt Dievu un ieraudzīt, kā stiprināt savas attiecības. Dievs aizpildīs tukšumu sirdīs, dos spēku un vadību uzvarēt visas grūtības un problēmas!

Liecību pierakstīja Laura Zeniņa