2. jūlija dievkalpojumā sestdien par savām personīgajām attiecībām ar Dievu un to nozīmi viņa dzīvē stāstīja Pēteris.
Viņš vēl mācās vidusskolā, taču jau vada savu mājas grupiņu mūsu draudzē „Kristus Pasaulei”.

„Kad man nebija personīgu attiecību ar Dievu, es biju bezmērķīgs, savtīgs, nepratu kontaktēties ar cilvēkiem un skolā man ar visiem bija sliktas attiecības,” saka Pēteris.

Senāk vecāki Pēteri aicināja kopā vakaros lasīt Bībeli un lūgt Dievu, taču Pēteris no tā bēga prom un nevēlējās to darīt. Pēc piedalīšanās draudzes inkaunterā, kur cilvēki ne tikai iegūst reālu brīvību no atkarībām un lietām, kas traucē viņu dzīvē, bet arī uzzina par to, cik svarīgi ir veidot attiecības ar Dievu ikdienā, Pēteris saprata, ka arī viņam to vajag.

„Nolēmu sākt pats pavadīt laiku ar Dievu, lasot Bībeli un lūdzot. Nu jau regulāri daru to ilgāk nekā gadu un man tas ļoti patīk,” atzīst Pēteris. Viņa lūgšanu laiks ik rītus jau ir pieaudzis līdz pat trim stundām.

Pēc tam, kad Pēterim izveidojās stabilas attiecības ar Dievu, uzlabojās attiecības arī ar klasesbiedriem. Ja iepriekš viņi Pēteri ienīda, tad tagad ciena, respektē un uzklausa. Viņa klasesbiedri labprāt apmeklē Pētera vadīto mājas grupu un par to stāsta arī citiem. Viņa iknedēļas grupiņā ir pabijuši aptuveni desmit cilvēki no visiem skolasbiedriem.

Tagad Pēteris saka, ka ir kļuvis nosvērtāks un zina mērķus, uz kuriem viņš iet. Viņš cenšas būt devīgāks un pats piedzīvo, ka nauda viņa makā nokļūst arvien biežāk. Tagad viņš prot labāk kontaktēties ar cilvēkiem un veidot attiecības. Pēteris atzīst, ka bez attiecībām ar Dievu viņš to visu nebūtu spējis sasniegt.

Laura Zeniņa.