Ikviens no mums reizēm ir juties miegains, tomēr, kad tiek traucēta ikdienas pienākumu veikšana un samazināta spēja funkcionēt, tā tiek saukta par “problemātisku miegainību”. Ar šādu parādību Elīna mocījās kopš agras bērnības.

Lūk, jaunās sievietes stāsts: “Jau pirmajā klasē nekad nevarēju normāli pamosties. Šis process bija vismaz stundu vai pusotru stundu garš. Dodoties uz skolu, “gulēju” vecmāmiņai pie rokas. Arī stundas bieži pavadīju pusmiegā, jo nespēju turēties pretī miegam, vienīgi respekts pret skolotājiem man palīdzēja nenogulēt visu stundu. Loģiski, ka daļu no mācītā nedzirdēju un līdz ar to sekmes nebija tik labas, kā varēja būt. Gadījās arī, ka nespēju pamosties un uz stundām neaizgāju. 9. un 12. klases beigās, kad slodze bija lielāka, varēju pat nedēļu neapmeklēt skolu tādēļ, ka nespēju pamosties, kaut arī gulēt devos laicīgi. Modinātāja zvanu nekad nedzirdēju. Runāju par šo problēmu ar skolotājiem un ārstu, taču vienīgā atbilde bija, ka pusaudžu gados tā var būt un ar laiku pāries. Vēlāk sāku mācīties augstskolā, taču nekas nemainījās. Tā kā lekciju apmeklējumu stingri nekontrolēja, ļāvu miegam vēl lielāku vaļu – bieži gulēju līdz 4 pēcpusdienā un tad devos uz darbu, ko strādāju studiju gados. Nekontrolēti aizmigt sanāca bieži, arī sabiedriskajā transportā dažas minūtes pēc iekāpšanas varēju jau gulēt ciešā miegā. Mīļākā un gandrīz vienīgā brīvdienu nodarbe bija gulēšana. Pavadīt miegā 14-16 stundas man bija normāli. Biju pie tā pieradusi un pieņēmusi kā normu savai dzīvei.

Dievam ticēju jau no bērnības, bet nebija personīgas attiecības ar Viņu. Ziemā kāda meitene uzaicināja uz mājas grupiņas pasākumu, kur es uzzināju par draudzi “Kristus Pasaulei”. Tā es sāku apmeklēt dievkalpojumus, mājas grupiņu un sapratu, ka šī ir vieta, kur vēlos būt, un kur varu saņemt palīdzību. Pamazām iepazinu Dievu. Sākumā mājas grupiņu regulāri neapmeklēju tieši miegainības dēļ. Mēdza būt tā, ka apģērbos un sagatavojos iet uz grupiņu, apsēdos uz gultas un pati nemanot aizmigu. Mājas grupiņas vadītāja sāka pievērst uzmanību šai problēmai un teica, ka Dieva spēkā no tā var tikt brīvs. Tikai tad sāku saprast, ka man jācīnās ar miegainību un sāku lūgt par to Dievu. Tuvojās laiks, kad jābeidz augstskola un sapratu, ka tik daudz guļot, tas nebūs iespējams. Tā Dieva spēkā sākās mana cīņa ar šo nepatīkamo parādību. Ticēju, ka Jēzus manu problēmu ir uzvarējis, lūdzu un centos negulēt nepiemērotā laikā. Taču rezultāti nebija tik ātri, kā sākumā biju iedomājusies.

Jūlijā aizbraucu uz lūgšanu semināru jeb inkaunteru ar mērķi uzvarēt šo problēmu un sakārtot savu dzīvi. Gribēju un gaidīju, ka Dievs tā vienā mirklī paņems prom visu miegu, jutīšos labi un viss būs kārtībā. Taču Viņš man parādīja šīs problēmas sakni – tā bija vēlēšanās pārlieku žēlot sevi un atklāja, ka jādzīvo aktīvāka dzīve. Sapratu, ka Dievs mani ir radījis normālu un ka Jēzus spēkā jāsāk dzīvot pilnvērtīga dzīve. Pakļāvos Viņam un līdz pēdējam sīkumam saplānoju savu dienu tā, lai nebūtu vietas kārtējai aizmigšanai. Iekļāvu savā jaunajā ikdienā sportiskās aktivitātes, ieplānoju, ka neapsēdīšos uz gultas pirms iziešanas no mājas, bet padarīšu vēl ko noderīgu, ja būs brīvs brītiņš. Tādejādi izslēdzu iespēju aizmigt un nokavēt svarīgas lietas. Šai laikā sāku strādāt jaunā darbā, un man bija jāceļas jau 6.30, lai pavadītu laiku ar Dievu. Lūdzu un nepadevos, cīnījos ar visiem spēkiem un uzvarēju. Nu jau ilgāku laiku man pietiek ar 8 stundām miega, dzirdu modinātāju un bez problēmām ceļos agri no rīta, pavadu laiku ar Dievu, lasot Bībeli un lūdzot. Darbā ar pilnu atdevi varu strādāt, brīvdienas vairs nepavadu guļot, bet palīdzot cilvēkiem, plānojot un gatavojoties dažādiem grupiņas un draudzes pasākumiem. Bez Dieva es ar šo problēmu nebūtu tikusi galā. Taču arī lūdzot un neko nedarot, es nebūtu uzvarējusi. Bībelē rakstīts: “Ikviens, kas pie Manis nāk un Manus vārdus dzird un dara..” (Lūkas ev. 6:47). Ir jātic, jālūdz, jālasa Dieva vārds un atbilstoši jārīkojas – tad arī piepildīsies Dieva apsolījumi un mūsu dzīves mainīsies.”

Elīna novēl katram saprast, ka Dievs ikvienu cilvēku ir radījis normālu, paredzējis dzīvot un funkcionēt pilnvērtīgi un, ka tam, kurš griežas pie Viņa, ir iespējams atrisināt jebkuru problēmu un tas notiek, cilvēkam aktīvi sadarbojoties ar Dievu.

Elīnas Liepas liecību pierakstīja Dace Daubere