Draudzes „Kristus Pasaulei” mērķis ir sludināt Evaņģēliju visām tautām un vispirms jau mēs savā
vidū vēlamies redzēt arvien vairāk tos ļaudis, kuri runā krievu valodā. Juliāna mūsu draudzē ienāca apmēram pirms nepilna gada un šobrīd viņa ir ne vien uzticams palīgs savai vadītājai mājas grupā, bet viņai ir arī ļoti svarīga un atbildīga kalpošana – svētrunu, kā arī citu materiālu tulkošana krieviski. Šobrīd dievkalpojumu tulkojumus uz austiņām klausās kādi pieci cilvēki, bet konferencēs – apmēram desmit. Mēs visi vēlamies, kaut vairāk tieši krievu tautības cilvēki iepazītu dzīvo Dieva vārdu, kuru sludina mūsu draudzē! Par savu kalpošanu stāsta Juliāna Sokolova:

„Tulkoju mācītāja svētrunas dievkalpojumos jau vairāk kā pusgadu un šajā laikā esmu ieguvusi labu pieredzi. Šobrīd, kad sludina mūsu mācītājs Mārcis Jencītis, man tulkot ir ļoti viegli! Iemācīties labi to darīt man palīdzēja arī tas, ka vārdu par ziedojumu došanu dievkalpojumos sludina dažādi cilvēki. Līdz ar to man ir laba prakse. Dievkalpojuma tulkojums notiek caur mikrofonu un ir dzirdams austiņās klausītājiem, kuras ir brīvi pieejamas visiem. Pēc tam šis sinhronais tulkojums tiek ievietots arī draudzes mājas lapā.

Bez svētrunām tulkoju arī Bībeles skolas materiālus. Šobrīd jau ir iztulkotas piecas nodarbības un man ir plāni pārtulkot arī Līderu skolas lekcijas, bet tālākā nākotnē – mūsu mācītāja „Mājas grupas vadītāja rokasgrāmatu” krievu valodā.

Priecājos, ka man ir arī cilvēki, kuri palīdz. Manā tālrunī ir Bībele krievu valodā, taču tulkojot parasti nav laika tajā meklēt Rakstu vietas, tāpēc ir ļoti svarīgi pirms dievkalpojuma tās laicīgi jau sagatavot, jo īpaši tādēļ, ka krievu un latviešu Bībelēs atšķiras grāmatu nosaukumi. Man ir palīgs – Karīna, ar kuru kopā mēs pārlasām mācītāja svētrunas konspektu un jau laicīgi sagatavojam Rakstu vietas krievu valodā. Ticu, ka pavisam drīz Karīna to spēs veikt patstāvīgi.

Tulkojot Bībeles skolas nodarbības, daudz iznāk rakstīt ar roku. Šeit man ļoti palīdz Alesja, kura manis veiktos pierakstus drukā uz datora. Vēl gribu pateikt lielu paldies Arvim, kurš, esot man blakus pie pults, allaž pasaka priekšā pareizo vārdu, ja gadās kāda grūtāka vieta. Dažreiz man liekas, ka arī viņš svētrunu tulko pats pie sevis!”

Artūrs Danenbaums.