Visiem ir zināms, ka mūsdienās bieži vien neiespējami ir atrast darbu cilvēkiem ar invaliditāti.
Taču Dievam nav nekas neiespējams!

Signe ir jauna un smaidīga meitene, kura, kā jau daudzi jaunieši, pēc vidusskolas beigšanas gribēja turpināt mācības un vēlāk atrast praksi, lai iegūtu vajadzīgo pieredzi darbam nākotnē. Bet sakarā ar kustību traucējiem un piešķirto invaliditāti meiteni neuzņēma skolā, kurā viņa vēlējās mācīties par lietvedi – grāmatvedi. Taču viņa zināja, Kurš var palīdzēt pat tad, ja apstākļi liecina par neiespējamo. Signe jau trīs gadus apmeklē draudzi ‘’Kristus Pasaulei’’, kurā viņa iepazina dzīvo Dievu, kurš spēj veikt brīnumus un izmainīt cilvēku dzīves. Jauniete bija pārliecināta, ka arī viņas dzīve var mainīties Dieva spēkā.

Uz pirmo dievkalpojumu Signi uzaicināja draudzene. Draudzē viņa uzzināja arī par mājas grupiņām. Aizejot uz grupiņu, meitenei iepatikās sadraudzība, slavēšana un lūgšanas, un viņa nolēma apmeklēt to regulāri. Iepazīstot Dievu, ir cēlusies meitenes ticība. Viņa ir ieguvusi pārliecību, ka Dievs var dot darbu atbilstoši viņas ierobežotajām spējām. Signe stāsta: „Es ļoti vēlējos mācīties lietvežu kursos. Jau iepriekš vairākas reizes biju interesējusies par tiem Valsts Nodarbinātības aģentūrā, bet man lika gaidīt un nekādas iespējas mācīties vai iet praksē nepiedāvāja. Sapratu, ka viņi neticēja, ka spēšu kaut ko darīt. Lai gan cerība, ka mani varētu uzņemt, likās neliela, tomēr es neatmetu cerību un mājas grupiņā lūdzām par to, lai Dievs svētī ar iespēju mācīties un pielietot iegūtās zināšanas praksē. Kaut gan ar mammu jau iepriekš meklējām iespēju iestāties kursos, piedāvājumu nebija. Taču mana māsa neatlaidīgi turpināja meklēt iespējas Valsts Nodarbinātības aģentūrā, norādot, ka man ļoti patīk darbs ar dokumentiem. Mājas grupiņā turpinājām lūgt un man parādījās iespēja pieteikties lietvežu kursos, kur tiku uzņemta. Nākamais izaicinājums, ar kuru saskāros, bija prakses vietas nepieciešamība. Kādu laiku meklēju iespējas pieteikties, bet atkal bez rezultātiem. Nolēmām ielikt arī šo vajadzību Dieva rokās un sākām lūgt par to. Es turpināju regulāri apmeklēt dievkalpojumus, mājas grupas sapulces un ikdienā lasīt Bībeli. Arī šoreiz Dievs uzklausīja lūgšanas un mani pieņēma praksē, kas saistīts ar lietveža darbu. Tagad man ir nodarbošanās, kas man sagādā prieku un patīk, jo varu strādāt ar dokumentiem.

Jaunajai meitenei lietvedības lietas dod ne tikai gandarījumu, bet arī labi padodas. Viņas darbs apmierina arī darba devēju. Pateicoties ticībai, Signe ir spējusi atrast sev skolu, kuru viņa pabeidza, kā arī dabūjusi prakses vietu.

Signe saka: „Man ir parādījusies ticība saviem spēkiem un pārliecība, ka ar Dievu viss izdosies. Tāpēc cilvēkos, kuri apgalvo pretējo, es nemaz neklausos. Esot ar Dievu un darot pareizas lietas, mana dzīve sāka mainīties. Esmu ļoti pateicīga Dievam, ka mana nākotne ir nodrošināta!”

Citiem Signe iesaka: „Meklējiet Dievu, Viņš vienmēr atbild uz lūgšanām!

Signes Petrovas liecību pierakstīja Kristīne Krapāne