Mūsdienu Latvijā ļoti izplatīta problēma ir alkohols un laulības šķiršana.
Arī Egīls bija nonācis šādā situācijā – viņš gandrīz visu dzīvi nespēja tika vaļā no atkarības no alkohola, un ar sievu bija uz šķiršanās robežas. Bet tad, kad viņa dzīvē pa īstam ienāca Dievs, viņš piedzīvoja īstus brīnumus. Egīls par tiem pastāstīja:

„Es sāku lietot alkoholu skolas laikā, pakāpeniski tā kļuva par nopietnu atkarību, ar kuru cīnījos ilgus gadus. Par laimi, man vienmēr bija darbs, jo es pats varēju noteikt, kad strādāju. Kad es dzēru, tad tas ilga dažas dienas vai apmēram nedēļu. Kad to darīju, tad man viss kļuva vienaldzīgs. Alkohols bija vienīgais, kas man tajā momentā bija vajadzīgs. Diemžēl  es nevarēju apstāties dzert. No rītiem, kad pamodos, man atkal steidzīgi vajadzēja kādu grādīgu dzērienu. Es meklēju laimi alkoholā – tajā brīdī, kad iedzēru, tad viss bija labi, dzīve likās skaista un krāsaina un problēmas aizmirsās. Protams, mana ģimenes dzīve ļoti cieta dēļ manas atkarības. Mēs ar sievu strīdējāmies par katru teikumu, kuru viens otram izteicām. Regulāri apvainojāmies un dusmojāmies viens uz otru. Es biju nervozs, mani nekas neapmierināja, dusmojos par vismazāko sīkumu.

Mēs ar sievu sākām meklēt palīdzību pie Dieva, apmēram pirms pus gada sāku nākt uz draudzi „Kristus Pasaulei”. Mēs nolēmām aizbraukt uz draudzes 3 dienu lūgšanu nometni, ko sauc par inkaunteru. Tur es ļoti spēcīgi piedzīvoju Dievu. Vienas lūgšanas laikā Jēzus mani atbrīvoja no alkohola atkarības. Tagad vairs alkoholu nelietoju, man vairs nav pat mazākās vēlēšanās iedzert. Pēc inkauntera manas attiecības ar sievu ir pilnībā izmainījušās. Dievs dziedināja manu sirdi, un Dievs dziedināja arī manas sievas sirdi, tāpēc mēs spējām atjaunot mūsu attiecības. Tas ir brīnums! Dievs dziedināja un atjaunoja mūsu laulību!

Esmu ļoti laimīgs, ka Dievs mani atveda uz šo draudzi, jo esmu iepazinis Dievu un šeit ir ļoti jauki, mīļi un draudzīgi cilvēki. Draudzē vienmēr ir brīnišķīga, sirsnīga un draudzīga atmosfēra. Šeit esmu ieguvis mieru. Esmu kļuvis prātīgāks un esmu ieguvis lielāku dzīves gudrību, klausoties mūsu mācītāja sprediķus. Es nelaižu garām nevienu mājas grupiņu un nevienu dievkalpojumu, jo tie man dod ļoti daudz kā laba.”

Dievs ir tik labs, jo Viņš katram cilvēkam dod iespēju uzsākt jaunu dzīvi, Viņš atjauno attiecības ar cilvēkiem un pārveido mūs pašus. Bībelē Atklāsmes grāmatā 21:5 ir teikts: “Redzi, visu Es daru jaunu.” Slava Dievam par Egīla jauno, brīvības pilno dzīvi un viņa atjaunotajām attiecībām ar sievu!

Egīla liecību pierakstīja Inga Lapsa