17. janvāra dziedināšanas dievkalpojuma laikā draudzē „Kristus Pasaulei”
Rīgā Inese no Jūrmalas liecina, ka Dievs viņu dziedinājis no pleca nervu sāpēm, ar ko viņa mocījusies daudzus gadus. Šī slimība bija iegūta no apsaldējuma un pārpūles. Pēc mācītāja aizlūguma sāpes pērgājušas. Inese draudzes priekšā demonstrē, ka bez piepūles var pacelt kreiso roku, kas agrāk sagādāja milzu grūtības. Šī liecība tiek pārbaudīta, lai gūtu apstiprinājumu kārtējam Dieva brīnumam.