Pirms vairāk nekā gada Normunds cieta nelaimes gadījumā. 2008. gadā,
naktī uz 12. maiju dīzeļvilciens aizķēra viņu pie perona, norāva zemē un vilka līdzi 25 metrus pa dzelzceļa sliedēm. Normundam bija abu kāju stilbu atvērtie lūzumi, kreisais celis „biezputrā”. Ārsti burtiski salika to kopā pa gabaliņiem, nedeva nekādas daudzsološās prognozes un teica, ka Normundam invalīdu ratos būs jāpavada ļoti ilgs laiks, ja ne viss atlikušais mūžs. Kaut arī pēc pusgada Normunds jau varēja staigāt, pārvietoties viņš varēja tikai lēnām un ar kruķu palīdzību.

Kopš šā gada februāra Normunds allaž ir bijis redzams draudzes „Kristus Pasaulei” rīkotajos dziedināšanas dievkalpojumos Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā. Katru reizi pēc mācītāja Mārča Jencīša uzaicinājuma viņš iznāca priekšā un par viņu lūdza Dievu, lai viņš taptu dziedināts.

Apmēram pirms divām nedēļām kādā dievkalpojumā stāvēju blakus Normundam un slavēšanas laikā pamanīju, ka viņš dejo. Pēc dievkalpojuma mācītājs pie manis pieveda Normundu. Rokā viņš turēja savu spieķi. Celis vairs nesāpēja un bija stingrs. Normunds brīvi staigāja bez palīglīdzekļiem.

Pēc tam kādu laiku Normundu nesatiku. Gribēju zvanīt viņam, apjautāties, kā ir ar kāju, cik šī dziedināšana viņa dzīvē ir noturīga. Nav noslēpums, ka pēc dziedināšanas dievkalpojumiem cilvēki, juzdami emocionālu pacēlumu, reizēm liecina, ka piedzīvojuši no Dieva brīnumainas dziedināšanas, taču pēc kāda laika vecās kaites atkal liek sevi manīt. Arī Normunds, kā vēlāk uzzināju, priecīgs par savu dziedināšanu, bija sācis darīt kādus smagus fiziskus darbus un kruķis vēl izrādījās vajadzīgs.

13. jūnijā pēc dievkalpojuma ievēroja gara auguma vīru, kurš brīvi kustējās. Kādu brīdi svārstījos. Iet klāt, neiet? Vai tas ir Normunds, vai nav? Tad viņš tuvojās man. Tas bija Normunds. Viņš bija pilnībā dziedināts! Lūk, ko viņš pats par sevi saka: „Esmu bez kruķiem jau nedēļu. Mārcis par mani ir lūdzis vairākas reizes un patiesi palika labāk. Ir lūguši arī citi. Pēdējo reizi par mani iestājās lūgšanā 10 cilvēki, to skaitā arī divi misionāri no ASV. Tas bija Lietišķo Vīriešu Apvienībā. Šā gada 9. jūnijā, trīspadsmit mēnešus pēc avārijas, es nosviedu kruķus un esmu pilnībā dziedināts. Slava Kungam Jēzum Kristum!”

Šis ir tas gadījums, kad dziedināšana atnāk pakāpeniski un Dievs lietojis vairākus savus kalpus. Priecājos, ka arī draudze „Kristus Pasaulei” un tās aizlūgšanas palīdzējušas Normundam piedzīvot šo brīnišķīgo dziedināšanu un ka viņš tagad bieži ir mūsu vidū!