Indra Onzule, Rīgas draudze, par Līderu skolu:

Līderu skola visu sagrieza kājām gaisā, tā ir kā sēkla, kura vēl aug un aug. Es pusi Līderu skolas biju noskatījusies internetā, pirms sāku mācīties tajā. Tas nav vārdos izsakāms, ko man tā deva. Tā ir izmainījusi visu manu dzīvi, visu manu domāšanu. Tas nav kaut kas tā mazliet, tā ir liela bumba, kas uzspridzināja manu domāšanas veidu. Vēl šodien klausos kādas stundas un sadzirdu vēl un vēl sev vajadzīgas lietas. Tur ir tik daudz Dieva principu un plānu, ka to nemaz nevar satvert, vienreiz klausoties. Arī grāmatu pielietoju šodien, lai vadītu savu grupiņu. Šī skola ir mana dzīves revolūcija! Paldies mācītājam par tik lielu ieguldījumu. Mana dzīve vairs nekad nebūs tāda pelēka un bezmērķīga, kā līdz tam brīdim, kad sāku klausīties šo skolu. Manai dzīvei ir plāns, vīzija un stratēģija! Esmu apbruņota, un šīs bruņas var iegūt Līderu skolā. Galvenais – pielietot dzirdēto, nevis glabāt pūrā. Es cenšos darīt visu, ko esmu dzirdējusi.

 

Vita Viļuma, Valmieras draudze, par Bībeles skolu:

Man ļoti patika Bībeles skola, jo, pirmkārt, tā disciplinēja lai vienmēr būtu izpildīti mājas darbi. Rūpīgi izpildīti, nevis kaut kā. Otrkārt, palīdzēja ieraudzīt, kāds ir pats Dievs, atklāja daudz jauna par Svēto Garu un Tā spēku manī. Tā bija arī lieliska iespēja vēl vairāk saliedēties ar savas mājas grupiņas cilvēkiem, jo dalījāmies ar liecībām, kā katram dzīvē bijis, ko katrs sapratis. Tagad pēc Bībeles skolas pabeigšanas varu atbildēt uz daudziem neticīgu cilvēku jautājumiem par dažādām dzīves jomām – ko Dievs saka par to vai citu situāciju. Bija lietas, par kurām agrāk īsti nezināju vai nebiju pārliecināta.

Pierakstīja Laura Zeniņa.