Ikviens, kas apmeklē draudzi „Kristus Pasaulei”, noteikti ir pamanījis, ka,
ienākot mūsu telpās, acis un sirdi iepriecina skaisti un uzrunājoši baneri. Tāpat grāmatu galdā regulāri ir pieejami draudzes izdotie bukleti, kas dod iespēju pastāstīt par Dievu cilvēkiem ārpus draudzes. Vismaz divas reizes gadā varam priecāties par krāsainu un liecībām bagātu draudzes avīzi, ko lasām paši, un nosūtām vismaz 500 abonementiem pa pastu. Ik gadus tiek izdoti draudzes „Kristus Pasaulei” kalendāri. Lielais kalendārs kalpo kā atgādinājums par draudzes devīzi vai aizvadītā gada notikumiem, bet mazais palīdz atcerēties par draudzes svarīgāko notikumu datumiem. Izveidotos ielūgumus uz pasākumiem var aplūkot arī mājas lapā un sūtīt saviem mīļajiem.

Šis darbs tiek darīts, lai uzrunātu cilvēkus. Nenoliedzami cilvēks vispirms visas lietas uztver ar redzi. Tas attiecas arī uz Evaņģēlija vēsti, un Dieva Vārds mūs māca: ieraudzīt – vizualizēt savus mērķus! Tas palīdz lūgt un ticēt, tāpēc ir tik svarīgi turēt acu priekšā lielus un mazus atgādinājumus, kas palīdz mums iedzīvināt vīziju – ieraudzīt sevi kā mācekli un Jēzus pavēles piepildījumu. Savukārt cilvēkiem, kas ar mums iepazīstas pirmoreiz, vai seko līdzi attālināti, noteikti ir patīkami redzēt Dieva darbus skaisti ietērptus. To mūsu draudzē nu jau 3 gadus palīdz darīt Janeta un viņas vadītā komanda.

No sarunas ar Janetu:

Šī kalpošana prasa personīgi pazīt Dievu, no sirds būt draudzes vīzijā un tuvu sadarboties ar draudzes mācītāju. Visbiežāk sākumā ir zināma tikai pamatideja un termiņš, kad darbam jābūt gatavam. Tad, man lūdzot Dievu, ir jāsaprot, kā uzticētais darbs varētu izskatīties. Idejas meklēju internetā, zīmēju skices, veidoju uzmetumus. Ir reizes, kad tas izdodas viegli un lūgšanā ieraugu, kā izskatīsies buklets vai baneris, un tad atliek visu dabūt gatavu datorā un saskaņot ar draudzes vadītāju. Citreiz tas nāk lēni un prasa daudz spēka un laika, darba procesā atmetot neskaitāmus ideju variantus.

Šī ir ļoti atbildīga kalpošana arī tāpēc, ka katrs sīkums, kļūda, ja tāda gadās, tiek iespiesta daudzos simtos un pat tūkstošos eksemplāru. Tāpēc katrs iespiedums var būt laba vai arī slikta liecība. Tas ļoti veido raksturu tam, kurš pie tā strādā. Jābūt pārdomātam katram vismazākajam sīkumam. Tāpēc bija ļoti svarīgi sākt domāt par komandu, kas palīdzētu ne tikai ar idejas meklēšanu, bet arī ar kļūdu izskaušanu. Vairāk acu un vairāk galvu kopā var paveikt uzticēto daudz labāk. Kopš vasaras visi iespieddarbi tapuši, cieši sadarbojoties ar atsaucīgiem draudzes cilvēkiem.

Vispriecīgākie ir tie brīži, kad mūsu meklējumi un piedāvātie varianti sakrīt ar to, ko mācītājs konkrētajā gadījumā ir vēlējies izteikt un ir saņēmis no Dieva. Tas nozīmē, ka mums jāmācās būt vienā garā. Īpaši tas tika piedzīvots, strādājot pie 2012. gada kalendāra, kad tikai aptuveni bija zināms, kādam ir jābūt tekstam, kas kalpos kā draudzes devīze nākamajam gadam. Dievs nāca man palīgā. Lasot ikdienas Rakstu vietas savā lūgšanu laikā, „uzdūros” tieši tam vārdam, kas atbilda mācītāja domātajam, mani pašu šis Vārds uzrunāja un devīze tika veiksmīgi atrasta. Šajā gadā tas ir Vārds no Dieva apsolījumiem Abrahamam – „tu būsi par svētību” no 1.Moz. 12:2.

Darbi pie Ziemassvētku dievkalpojuma ielūgumiem un kalendāriem ir veiksmīgi noslēgušies. Starplaikos darbojamies pie labas komandas izveidošanas un apgūstam nepieciešamās datorprogrammas. Mūsu komanda joprojām ir atvērta ikvienam darboties gribošam un idejām bagātam cilvēkam.

Marija Graudiņa un Janeta Liepājniece.