Santa Bērziņa pie Jēzus Kristus atgriezās 2003. gadā.
Pēc tam dzīves līkloči un materiālās grūtības viņu kopā ar dēlu Kasparu aizveda uz Lielbritāniju. Tur, kādu reizi sērfodama internetā, viņa uzgāja mājas lapu „Kristus pasaulei”. Kopš tā brīža Santa saprata, ka šī ir viņas draudze!

Pirmo reizi viņa draudzē „Kristus pasaulei” bija 2008. gada vasarā. Toreiz Santa pāris mēnešus pavadīja Latvijā. Otro reizi viņa ar savu dēlu mūsu vidū bija tagad, februārī. Sarunā viņa dalās ar saviem iespaidiem:

-Kā Tu iepazinies ar draudzi „Kristus pasaulei”?

-Esot projām, svešumā, vienīgā saikne ar Latviju ir caur internetu. Mani ļoti uzrunāja viena Mārča Jencīša svētruna. Tā atbalsojās manā sirdī. Pēc tam Dievs izkārtoja tā, ka varēju 3 mēnešus būt Latvijā. Tas bija 2008. gadā. Iepazinos ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Pati braucu uz dievkalpojumiem gan Rīgā, gan Valmierā. Esot Lielbritānijā, mani pie jums notur Tas Kungs! Tā ir Viņa griba. Dievs uz mani runā caur Mārča svētrunām. Paklausot mācītāja teiktajam par 4.punktiem, sāku apmeklēt draudzi, esot Anglijā. Vienu brīdi pat biju mājas grupā. Tomēr pēc tam, kad biju ciemojusies Latvijā šos 3 mēnešus, vairs nespēju iet uz šo draudzi. Pietrūka tās bezkompromisa nodošanās, kas ir šeit. Vēl man ir brīnišķīgs padomdevējs – Sandija. Viņa man regulāri un precīzi zvana un arī daudz lūdz par mani.

-Ko Tu guvi šī pēdējā brauciena laikā?

-Man ir prieks skatīties, kā draudze pieaug Kungā un kā Dievs ceļ jūs un caur jums dod Savu svētību tālāk cilvēkiem. Pati izgāju draudzes „Kristus pasaulei” inkaunteru, kas bija no 17. līdz 19. februārim. Ieguvu lielāku uzticēšanos Tam Kungam, tagad man ir daudz vieglāk uztvert Viņa balsi un saprast Viņa gribu. Pati esmu daudz tuvāk Dievam, nekā jelkad. Otrajā inkauntera dienā, kad bija atbrīvošanas lūgšanas, gan jutos nedaudz sastingusi, taču trešajā dienā, kad aizlūdza par vīziju, lēkāju kā raķete!

-Kādi ir tavi nākotnes plāni?

-Ja tu domā par atgriešanos Latvijā, tad es vēl nevaru atbildēt. Taču es ļoti gribu stāstīt cilvēkiem par Jēzu un iedot viņiem to, ko pati esmu piedzīvojusi un ieguvusi. Lai kur es arī nedzīvotu, gribu liecināt par Dieva mīlestību Jēzū Kristū. Plānoju atvērt pati savu mājas grupu!

-Paldies! Lai tevi Dievs svētī!