Gunta strādā par kalnu slēpošanas treneri.
Viens no viņas uzdevumiem ir izveidot slēpošanas treniņu trases no speciāliem mietiem, kuri ar urbjmašīnas palīdzību ir jānostiprina ledainajā kalna nogāzē. Darbs nav viegls, un caurumu veidošana ledū prasa lielu piepūli, īpaši labajai rokai.

Pēc šādas intensīvas darbošanās Guntai pakāpeniski sāka parādīties sāpes labajā rokā. Roka visu laiku bija jūtīga un to ilgi nevarēja noturēt paceltu – tā nogura ātrāk nekā kreisā. Vingrojot sāpes pastiprinājās un kļuva vēl nepatīkamākas.

Pagājušā gada 24. novembrī draudzē „Kristus Pasaulei” notika dziedināšanas dievkalpojums, kurā Gunta piedzīvoja Dieva pieskārienu un saņēma savas rokas pilnīgu dziedināšanu. Viņa stāsta: „Slavēšanas laikā vienā brīdī es sapratu, ka varu noturēt labo roku paceltu augšā daudz ilgāk nekā agrāk, un tā vairs nemaz nesāp. Biju par to ļoti pārsteigta, jo Dievs dziedināja mani vēl pirms mācītājs bija sācis runāt un notika aizlūgšanas.” Kopš tā laika sāpes ir pazudušas, un roka ir pilnīgi vesela.

Gunta ir pārliecināta, ka Dievs ļoti darbojas šajos dievkalpojumos, un dziedināšanu var saņemt ikviens cilvēks. Gunta saka: „Šajā dievkalpojumā es biju lūgusi Dievu, lai Viņš, pirmkārt, dziedina manu sirdi un piepilda to ar Savu mīlestību, un, otrkārt,  lūdzu arī par savu fizisko dziedināšanu, lai veselam garam būtu fiziski vesels mājoklis, kur labi justies. Bībelē 2.Mozus 15:26 ir teikts: „Es esmu Tas Kungs, jūsu Ārsts” Dievs ir Ārsts visās manās dzīves jomās! Arī ikdienā es visā paļaujos uz Dievu, un esmu pārliecināta, ka Viņš zina katru manu vajadzību.”

Liecību pierakstījusi Pārsla Jankovska