Mans piedzīvojums ar Dievu sākās šī gada maija inkaunterā (draudzes „Kristus Pasaulei” lūgšanu nometnē)
un viennozīmīgi varu teikt, ka turpinās joprojām. Lai gan visu savu apzināto mūžu esmu bijusi katoliete, tāpat kā mana vecmāmiņa, un ik pa laikam apmeklēju katoļu baznīcu, mana ticība nebija dzīva, es daudzas lietas nesapratu un nezināju. Tikai nokļūstot inkaunterā, es patiešām iepazinos ar Dievu un tad arī sapratu, ka līdz tam biju tikai dzirdējusi par Dievu un zinājusi, ka Viņš kaut kur ir, bet nepazinu Viņu personīgi un nezināju, ka Viņš patiešām ir dzīvs un spēj izmainīt manu dzīvi.

Uz inkaunteru es aizbraucu ar mērķi iegūt atbildi uz savu vienīgo jautājumu, kāpēc ar mani un manu dzīvi notiek tas, kas notiek, jo, lai kā es centos visu atrisināt, man tas nekādi neizdevās, man pašai vairs nebija ne spēka, ne enerģijas, ne arī vairs īstas motivācijas. Tikai aizbraucot uz šo nometni, es sāku saprast, kur esmu, kas notiek un ka šī ir mana lielā iespēja satikties ar Dievu un nodot savu dzīvi Viņam. Tā rezultātā, aizlūgšanu laikā es patiešām satikos ar Dievu, es ļoti jutu Viņa klātbūtni un tuvumu, sajutu, cik ļoti Viņš mani mīl neskatoties uz visām manām problēmām un grēkiem, un jutu arī to, kā Viņš, man vienā mirklī neko neprasot, pretī dāvāja brīvību no daudzus gadus ilgušas nepiedošanas. Līdz tam es nemācēju, nespēju un savā ziņā arī negribēju piedot pāridarījumus, ko cilvēki man bija nodarījuši. Dievs mani atbrīvoja no sirds sāpēm, kas sekoja manai nepiedošanas problēmai. Viņš paņēma prom aizvainojumu – agrāk es bieži mēdzu apvainoties par tādām lietām, par ko nemaz nav iemesla apvainoties un bieži vien arī nevienam to neteicu, bet nēsāju visu aizvainojumu sevī. Dievs mani atbrīvoja no skumjām un vientulības sajūtas, kas man sekoja jau no bērnības. No manis pazuda prom mazvērtība – pirms tam man vienmēr likās, ka citi ir labāki, veiksmīgāki, skaistāki un gudrāki nekā es.

Es saņēmu atbildes uz visiem saviem jautājumiem, vienā mirklī man kļuva skaidrs, kādēļ manā dzīvē atkārtojās vienas un tās pašas problēmas, man kļuva zināms, kā aizsargāties no sātana uzbrukumiem manai dzīvei, man pazuda jebkādas bailes no cilvēkiem un viņu viedokļiem, man vairs nebija svarīgi izpatikt visiem par katru cenu un parādīt sevi citādāku nekā esmu patiesībā, man radās pilnīga pārliecība un skaidrība par visām lietām, kas notiek vai kas man jādara. Es saņēmu dziedināšanu savai dvēselei un manī nebija nevienas sliktas domas vai atmiņas, tikai bezgalīga mīlestība pret ikvienu cilvēku. Agrāk es nevarēju saprast, par ko un kā es varu mīlēt to vai citu cilvēku, jo manī nebija tādas mīlestības, ko dot citiem. Es nekad nevarēju iedomāties, ka es varu saņemt tādu brīvību, jo pirms tam es to nemaz nebiju pazinusi.

No tā brīža es meklēju Dievu un cenšos iepazīt Viņu arvien vairāk, jo zinu, ka tikai Viņš ir mans patiesais Glābējs, mans Radītājs, mans Kungs, mana Autoritāte, mans Ārsts, mana visuzticamākā Persona un vislabākais Tētis, kāds vien var būt. Viņš mani saprot vienmēr, Viņš mani mīl tādu, kāda esmu, Viņš man palīdz visās lietās, Viņš mani vienmēr atbalsta un iepriecina. Kopš es esmu ar Dievu, Viņš ar mani runā ik dienas caur Bībeli un lūgšanā, Viņš vada mani cauri visām problēmām pa taisnu ceļu, man nekā netrūkst. Man vairs nav smagi jāstrādā, lai paveiktu kādas lietas, jo viss izdodas viegli. Problēmas ir, bet tās ir īslaicīgas un, lai kas arī nenotiktu, es zinu, ka Dievs to tā ir ieplānojis un Viņam priekš manis ir savs plāns. Manas finanses ir svētītas un es varu dot gan Dievam, gan citiem, un Dievs to vienmēr ļoti novērtē. Visas durvis man atveras un es eju pa dzīvi droši, esmu brīva un laimīga, jo Dievs ir ar mani it visur. Ja Dievs ir ar mani, kas gan var būt pret mani?

Kopš sāku apmeklēt draudzi un mājas lūgšanu grupiņu, vienā mirklī ieguvu arī brīnišķīgas draudzenes, īstas Dieva meitiņas, kam var uzticēties, ar ko var dalīties pārdomās un piedzīvotajā, pārrunāt Dieva vārdu, saņemt atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, lūgt Dievu un redzēt, kā Dievs atrisina jebkuru manu un arī viņu problēmu brīnumainā spēkā.

Viena no lielākajām man dotajām svētībām ir tā, ka arī mana ģimene tagad ir ar Dievu un kad es redzu, kā Dievs ir izmainījis un maina viņus un viņu dzīves pēc Sava prāta un svētī ikdienā, mana dvēsele gavilē, es smeju priekā un slavēju Dievu, jo es redzu beigas sātana postošajiem darbiem savā ģimenē, es redzu beigas vairākus desmitus gadu ilgušai nabadzībai, atstumtībai, nepiedošanai, naidam, slimībām un atkarībām, kas bija mocījuši manu ģimeni, un par ko droši vien katram no mums klusībā sāpēja sirds, bet nevienam nebija ne spēka, ne gudrības tos uzveikt, bet Dievs to paveica savā brīnumainajā spēkā un ātrumā, izdedzināja ar savu uguni un svētīja.

Mana dzīve ar Dievu ir skaista un tā ir kā nebeidzams piedzīvojums. Viss, ko Dievs man dod, ir īpašs un arī vislabākais man, jo Viņš vienmēr zina, kas man vislabāk patiks un kas man visvairāk ir vajadzīgs.

Es novēlu arī Tev satikt Dievu, sajust Viņa bezgalīgo mīlestību pret Tevi un saņemt Tādu brīvību, kādu Tikai Viņš var dot! Stāsti arī citiem par Dievu un Viņa darbiem un Viņš Tevi ļoti svētīs visās jomās! Kad Tu pieņemsi Jēzu par savas dzīves Kungu un sekosi viņam, tad arī Tev atvērsies visas durvis, Tev būs aizraujoša dzīve uz zemes un Tu iegūsi mūžīgo dzīvību debesīs!

Ilgas liecību pierakstīja Inga Lapsa