Pirms pusgada Ināra apsaldējoties ieguva sēžas nerva iekaisumu,
bet draudzes „Kristus Pasaulei”  dziedināšanas dievkalpojumā viņa saņēma dziedināšanu.

Ināra stāsta: „Sēžas nerva iekaisums man radīja stipras sāpes, kas caurstrāvoja visu kāju līdz pat pirkstgaliem. Īpaši tās pastiprinājās naktī, tā traucējot miegu. Es nevarēju izgulēties un līdz ar to nejutos labi arī pa dienu. Ar laiku sāpes kļuva stiprākas un atkārtojās aizvien biežāk.

Jau ilgu laiku esmu kristiete un ticu Dievam. Ticu, ka Viņam ir vara dziedināt visas kaites un slimības. Jēzus jau vairākkārt ir mani atbrīvojis no dažādām saslimšanām, un arī šoreiz paļāvos, ka Viņš mani dziedinās.”

Februārī draudzē “Kristus Pasaulei” norisinājās dziedināšanas dievkalpojums, kur tika lūgts par ikviena vajadzībām. „Kad lūdza par manu problēmu, es spēcīgi sajutu fizisku Dieva klātbūtni. Sākumā mani pārņēma drebuļi un man kļuva auksti, taču pēc brītiņa jutu stipru karstumu. Lai gan uzreiz pēc lūgšanas sāpes neizzuda, es nepadevos un turpināju apliecināt, ka Jēzus ir mani atbrīvojis no visām kaitēm. Man sirdī bija spēcīga ticība par savu dziedināšanu, un nekādas sajūtas to nespēja vairs mainīt. Trešajā dienā pēc dievkalpojuma pamodos un sapratu, ka sāpes bija pilnībā pazudušas!”

Kopš tās dienas Ināra no iekaisuma ir dziedināta un sāpes vairs nav atgriezušās. „Naktīs varu izgulēties un pilnvērtīgi izdzīvot katru dienu. Šis Dieva pieskāriens un pārdabiskā dziedināšana manī radīja vēl lielāku ticību Tam Kungam un Viņa vārdam – Bībelei. Katru dienu mostos noteiktā laikā, lai pavadītu laiku ar Dievu, lūdzot un lasot Bībeli. Katru nedēļu apmeklēju gan draudzes dievkalpojumus, gan mājas grupu. Es jūtos laimīga! Dievs ir brīnišķīgs!”

Dievam nav neiespējamu lietu, un Viņš var un grib Tevi atbrīvot no jebkādas problēmas! Dieva vārds saka: „Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.” (Ebrejiem 4:16) Nāc, Viņš Tevi gaida!

Ināras liecību pierakstīja Monta Jefremova