Ir pagājis mazliet vairāk kā mēnesis, kopš draudzes „Kristus Pasaulei”
vīri atstāja jauktās grupas un sāka pulcēties vīru grupā. Visu martu lielā atvērtajā grupā tika aicināts ikviens draudzes vīrietis. Marta pēdējā ceturtdienā, kā bija ieplānots, lielā vīru grupa tika dalīta piecās grupās, kurām tagad katrai ir savs vadītājs, pulcēšanās laiks un vieta. Līdz ar to draudzē pamatvilcienos ir izveidots vīru mājas grupu tīkls.

Kāpēc ir vajadzīgas atsevišķas grupas sievietēm un vīriešiem? Lai noskaidrotu priekšrocības un ieguvumus, kuras sniedz dalība tieši vīru grupā, aptaujāju trīs cilvēkus, kuri apmeklē tieši vīru grupas:

Jānis (Edgara grupa): Jūtos brīvāks un varu atklātāk runāt par visām lietām. Kopš esmu vīru grupā, man ir labāks lūgšanu laiks. Šeit ir lielāka disciplīna, kas arī ir vajadzīgs. Tas ir tikai sākums. Mēs jau vēl augsim!

Gints (Edgara grupa): Kad tu man uzdevi jautājumus: „Kāpēc man patīk vīru grupa?” un „Ko man vīru grupa ir devusi?”, tad es tos pārdomāju un man atnāca vismaz pieci punkti: pirmkārt, atbildēta lūgšana par manas laulības dziedināšanu. Vienā no pirmajām atvērtās vīru grupas sapulcēm mēs tieši lūdzām par to. Otrkārt, agrāk es dziedāju vīru korī. Slavējot Dievu tikai starp vīriem, arī tagad es baudu šo unikālo kopības sajūtu! Treškārt, esmu ieguvis jaunus draugus. Ceturtkārt, esmu ievērojis, ka vīru grupās ir lielāka vienotība un atvērtība, nekā jauktajās grupās. Un visbeidzot, piektais. Salamana pamācībās ir šī Rakstu vieta: „Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta un vīrs trin vīru”. Kad es lasīju šo vietu Bībelē, manā sirdī allaž bija ilgas pēc tā. Būt perfektajā Dieva gribā. Tagad es to piedzīvoju!

Ingars (Artūra grupa): Šeit varu drošāk runāt par problēmām, kas skar tieši vīriešus. Vīru grupas ievirze ir daudz tuvāka manai mentalitātei. Jo sievietēm un vīriešiem tās atšķiras. Ja mājas grupā ir sieviete, tad ar to vien jau ir jārēķinās. Manuprāt, tas nav īsti pareizi, ja sieviete ir līderis vīrietim. Savukārt, ja man kā nākamajam vadītājam grupā būs sievietes, kā gan es risināšu viņu sieviešu problēmas? Vēl mani ļoti aizkustināja mācītāja Mārča Jencīša svētruna, atklājot pirmo atvērto mājas grupu marta sākumā. Toreiz viņš teica: „Vīriem ir jābūt vīriem!” Tā manī radīja lielu vēlēšanos tādam arī būt!

Paldies!

Sarunas pierakstīja Artūrs Danenbaums.